Dubbeljubileum – forskningsstationerna Askö och Tvärminne firar jämna år

120 år av Östersjöforskning har inspirerat medborgare och beslutsfattare att ta upp kampen för ett rent och välmående hav. Systerstationerna Tvärminne zoologiska station och Askölaboratoriet firar 120- och 60-årsjubileum.

Minns du när det blev kontroversiellt att tvätta mattor i havet? Eller att hålla båtbotten ren med hjälp av giftfärg?

Vetskapen om att Östersjön är en synnerligen känslig miljö har spridit sig långt bortom forskarrummen. I dag är engagemanget för Östersjöns framtid stort både bland beslutsfattare, näringsliv, frivilligorganisationer och medborgare. För detta har vi i många avseenden forskarnas ihärdiga arbete att tacka.

I år uppmärksammas detta arbete när fältstationerna både vid Helsingfors universitet och vid Stockholms universitet firar jubileum*. Bägge fältstationer har under lång tid, först på var sitt håll och sedan i allt tätare samarbete, ökat kunskapen om Östersjön; Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet i 120 år och Askölaboratoriet vid Stockholms universitets Östersjöcentrum i 60 år.

Tvärminne och Östersjöcentrum har sedan 2014 samarbetat inom ramen för det strategiska partnerskapet Baltic Bridge i syfte att maximera nyttan av de två universitetens forskningsstyrkor. Vid Tvärminne är man t.ex. särskilt bra på storskaliga fältstudier och uppföljningar av ekosystem, medan Stockholms universitets forskare har särskilt starkt kunnande inom matematisk modellering och omvärldskommunikation. Samarbetet har bidragit till en klarare bild av hur människan påverkar Östersjön och gett kunskap om vad som kan göras för att minska de negativa effekterna.

En ny växel i universitetens Östersjösamarbete lades in 2021 då universiteten grundade Centrum för kustekosystem- och klimatforskning (CoastClim). Vid CoastClim har atmosfärsforskare och experter på aerosolpartiklar sällat sig till havsforskarna och tillsammans undersöker de hur havet och atmosfären samverkar och vilka effekter det har på klimatet

*Askölaboratoriet grundades 1961 och fyllde egentligen 60 år i fjol men firas på grund av pandemin i år i stället.

Bekanta dig med forskningsstationerna och delta i jubileumsfirandet

Östersjöcentrum och Tvärminne delar aktivt med sig av sin forskningsvardag och -kunskap på sociala medier, besök dem gärna: