Klimatforskningen i Tvärminne kartlägger betydelsen av kustnära havsområden i det globala klimatpusslet

På den lilla klippan i havet utanför Tvärminne zoologiska station sker nydanande klimatforskning. Nu har de första stegen tagits i det mångåriga forskningsprojektet som vill förstå betydelsen av kustnära havsområden i det globala klimatpusslet.

Redan förra hösten inleddes systematiska karteringar av olika undervattensmiljöer vid det nya forskningscentret CoastClim. Nu fortsätter jobbet med att skruva och installera nya mätinstrument på den lilla klippan i havet, samt vid forskningsstationen belägen intill klippan på Hangö udd.

– De mätinstrument vi bygger upp kommer till exempel att göra basmätningar som utsläpp av metan och koldioxid i det kustnära ekosystemet, berättar Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet.

Forskning inom marinekologi och havets biodiversitet förenas med biogeokemi- och atmosfärsforskning på ett sätt som inte gjorts förut i Östersjöområdet eller globalt. Sammanlagt cirka 35 forskare och teknisk personal på båda sidor om Östersjön samarbetar för att få mer kunskap om hur kustmiljöerna i havet samverkar med atmosfären och vad det betyder för klimatet.

Allt detta är möjligt tack vare stöd från Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finlands akademi, Svenska Vetenskapsrådet, infrastrukturnätverket FINMARI, Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Onni Talas stiftelse, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse samt flera privata donationer samt företagssamarbete med Transmeri med flera.

– Vi håller nu på att utveckla hela instrumenteringen som krävs för att kunna skapa en helhetsbild, bland annat atmosfäriska aerosolmätningar som mäter luftburna partiklars storlek och sammansättning, förklarar Alf Norkko.

Forskningen görs som ett strategiskt samarbete med Tvärminne zoologiska station och Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) vid Helsingfors universitet samt Östersjöcentrum och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Forskningsfrågor för framtiden

Projekthelheten att genom tvärvetenskaplig forskning kunna etablera en helhetsbild, som består av ett otal komplicerade processer, beräknas fortsätta långt in i framtiden. Forskare och annan personal rekryteras globalt för att medverka i att lösa en av vår tids största existentiella frågor.

– Den här forskningen kommer att spänna över decennier eller i alla fall över tiotals år, förutspår Alf Norkko.

En av dem som redan rekryterats är forskningstekniker Kurt Spence från Sydafrika som anlänt till Finland och arbetar med underhåll av utrustningen som behövs för forskningen.

Varför vill du vara en del av detta?

– Det är en spännande möjligt att får vara med om något som är nytt, och jag tror att min bakgrund och tekniska erfarenhet av både marina och atmosfäriska mätningar kommer att vara nyttiga för CoastClim, säger Kurt Spence.

De första stegen har nu tagits på vägen mot en bättre helhetsförståelse som på sikt skall hjälpa beslutsfattare att förstå havens betydelse i klimatförändringen. Varför är det viktigt?

– Vi känner inte till havens betydelse i klimatpusslet på samma sätt som vi till exempel känner till skogarnas betydelse. Vår hypotes är att friska kustnära ekosystem spelar en viktig roll som kolsänkor men vi har inte en beräkningsgrund för att kunna evaluera detta i nuläget, sammanfattar Alf Norkko.