Sociologisk forskning bidrar till bättre beslut om välfärdstjänster

I Finland anlitar alla professionella välfärdstjänster. Hur de yrkesverksamma inom branschen upplever sitt eget arbete påverkar oss alla, säger professor Sirpa Wrede.

Vad forskar du i?

Jag är sociolog och undersöker läkares, barnmorskors och närvårdares arbete och hur ojämlikhet visar sig i deras arbetsliv. Inom ramen för detta forskningsarbete har jag satt mig in i de sociala betydelserna av hälsa och sjukdom, särskilt i fråga om reproduktion och åldrande. Dessutom är jag intresserad av integration och vilken roll en migrantbakgrund spelar i arbetslivet och för de sociala banden.

Mitt forskarteam undersöker bland annat hur yrkesrollerna bland vårdare med migrantbakgrund skapas och hur deras familjeliv och åldrande ser ut i och med att många av deras viktiga närstående bor i ett annat land.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

I Finland föds alla med vårdpersonalens hjälp, när vi blir sjuka behöver vi professionell vård och i olika skeden av vårt liv också professionell omsorg. Således påverkas vi alla direkt av det som vårdpersonalen tänker om sitt eget arbete, av det de kan och av hur de upplever sina jobb.

Bland de yrkesgrupper som jag undersöker figurerar särskilt hälsocentralsläkare, barnmorskor och vårdare inom seniorarbetet i den offentliga debatten just nu. Bland dem som jobbar med seniorer har en ökande andel migrantbakgrund, och fler efterfrågas till branschen. Det är ändå omständligt att ordna tjänsterna och många problem hänger specifikt ihop med personalens ställning.

Forskning där vårdpersonalen hörs och deras arbete granskas på ett genomgripande plan kan både hjälpa beslutsfattare och bidra till en bättre förståelse för nuläget och bakgrunden till det bland dem som deltar i den offentliga debatten. Det är särskilt viktigt att lyfta fram de röster som annars tenderar att inte höras.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu? 

Utgångspunkten för sociologisk forskning är mixad metod, och olika metoder ställs inte längre i lika hög grad mot varandra. Särskilt inom större forskningsprojekt bedrivs numera ofta kreativt samarbete och intryck tas från andra, också andra discipliner.

 

Sirpa Wrede är professor i sociologi vid Statsvetenskapliga fakulteten och Svenska social- och kommunalhögskolan.

Se Sirpa Wredes installationsföreläsning den 4 december 2019.

Bekanta dig med de andra nya professorerna.