Vegansk kost påverkar småbarns ämnesomsättning på ett betydande sätt: D-och A-vitaminnivåerna kräver särskild uppmärksamhet
Samarbetsprojektet mellan forskningsgrupper vid Helsingfors universitet är även internationellt den första kartläggningen av vegankostens inverkan på ämnesomsättningen hos barn i förskoleåldern. Hos barn som följt en vegansk kosthållning upptäcktes en märkbart förändrad ämnesomsättning och lägre D-vitaminnivåer jämfört med barn som äter blandkost. Även markörer relaterade till A-vitaminnivåer hos barn visade en sänkning.