Vegansk kost påverkar småbarns ämnesomsättning på ett betydande sätt: D-och A-vitaminnivåerna kräver särskild uppmärksamhet

Samarbetsprojektet mellan forskningsgrupper vid Helsingfors universitet är även internationellt den första kartläggningen av vegankostens inverkan på ämnesomsättningen hos barn i förskoleåldern. Hos barn som följt en vegansk kosthållning upptäcktes en märkbart förändrad ämnesomsättning och lägre D-vitaminnivåer jämfört med barn som äter blandkost. Även markörer relaterade till A-vitaminnivåer hos barn visade en sänkning.

I undersökningen upptäcktes att vegankosten medför omfattande förändringar i barnets ämnesomsättning. Värdena på markörerna för A- och D-vitaminnivåer, kolesterolformerna och halterna av essentiella aminosyror som mäts i blodprov är betydligt lägre hos barn som äter vegankost jämfört med de jämnåriga i kontrollgruppen som äter blandkost. Om man följer en vegansk kost får man ingen dokosahexaensyra alls.

Forskningsresultaten publicerades i den välrenommerade internationella tidskriften EMBO Molecular Medicine.

Vegankosten ökar hela tiden i popularitet framför allt hos unga, och genom familjernas val blir kosten vanligare även hos småbarn. Skälen bakom är ekologiska, etiska och hälsorelaterade: vegansk kost innehåller inga animaliska produkter alls. Till dem som följer en vegansk kosthållning rekommenderas ett tillskott av B12- och D-vitamin och jod samt – efter individuellt övervägande – ett tillskott av kalcium, B2-vitamin, järn och zink.

Studien fann inte fnågra skillnader mellan de tre kostgrupperna i intag av B12-vitamin, D-vitamin och jod. Samtliga veganska barn som deltog i undersökningen tog regelbundet ett tillskott av B12-vitamin och alla utom en av deltagarna ett tillskott av D-vitamin och jod, vilket tyder på att veganfamiljerna i Finland är väl insatta i de sedan tidigare kända näringsmässiga kraven gällande den veganska kosten.

De nuvarande näringsrekommendationerna för barns vegankost baseras emellertid på undersökningar av vuxna, och tidigare forskningsrön om vegankostens inverkan på barns ämnesomsättning saknas helt.

I sin nypublicerade forskningsartikel undersökte medicine licentiat Topi Hovinen och universitetslektor Liisa Korkalo tillsammans med en mångvetenskaplig arbetsgrupp under ledning av akademiprofessor Anu Suomalainen-Wartiovaara och docent i näringsvetenskap Maijaliisa Erkkola på ett omfattande sätt näringsintaget och ämnesomsättningen hos 40 friska barn i Helsingfors. Barnen följde en vegansk kost, pescovegetarisk kost eller blandkost på förskolan beroende på familjens val. Deras näringsintag, ämnesomsättning och nivå av mikronäringsämnen undersöktes grundligt.

Hos barn som följt en helvegansk kost upptäcktes betydligt lägre D-vitaminnivåer jämfört med barn som äter blandkost, trots att barnen tog D-vitamintillskott och provtagningen skedde i slutet av sommaren. Oväntat visade även markörerna som beskriver A-vitaminnivåer en sänkning. De veganska barnen hade även låga halter av kolesterolformer, essentiella aminosyror och DHA-fettsyra, ett ämne som tillsammans med A-vitamin är centralt för utvecklingen av synsystemet.

Enligt forskarna motiverar de nya fynden till omfattande fortsatta studier om vegankostens hälsoeffekter hos småbarn.

”Vår forskningsstudie visar att hälsoeffekterna av en strikt kosthållning hos småbarn inte kan förutspås utifrån undersökningar av vuxna. Utöver D-vitamin ska man också fästa uppmärksamhet vid A-vitaminnivåerna och ett mångsidigt proteinintag hos veganska barn”, säger Topi Hovinen.

 ”Veganska familjer deltog mycket aktivt i forskningsstudien, vilket är viktigt, eftersom en studie som denna skulle ha varit omöjlig att genomföra utan deras frivilliga insats”, framhäver Liisa Korkalo.

Mer information

Anu Suomalainen-Wartiovaara, akademiprofessor, överläkare

Forskningsprogrammet Stem cells and metabolism

Biomedicum Helsingfors, Helsingfors universitet och HUS Helsingfors universitetssjukhus

tel. +358 40 5936 386

anu.wartiovaara@helsinki.fi

Maijaliisa Erkkola, universitetslektor, docent i näringsvetenskap

Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper

Helsingfors universitet

tel. +358 50 4160 389

maijaliisa.erkkola@helsinki.fi

Ursprunglig artikel: Topi Hovinen, Liisa Korkalo, Riitta Freese, Essi Skaffari, Pirjo Isohanni, Mikko Niemi, Jaakko Nevalainen, Helena Gylling, Nicola Zamboni, Maijaliisa Erkkola, Anu Suomalainen. Vegan diet in young children remodels metabolism and challenges the statuses of essential nutrients. EMBO Molecular Medicine (2021) e13492. DOI: doi.org/10.15252/emmm.202013492

Nyheten har uppdaterats 4.2.2021 med information om att studien inte fann några skillnader mellan de tre kostgrupperna i intag av B12-vitamin, D-vitamin och jod.