Tea Lallukka: Ingen ska ensam tvingas bära ansvaret för sin hälsa och välfärd

Professorn i medicinsk sociologi utforskar vad som upprätthåller arbetsförmågan bland människor med olika social bakgrund, och hur man upprätthåller sin hälsa och handlingsförmåga också efter sin yrkeskarriär.

Vad forskar du i? 

Jag undersöker hur en människas socioekonomiska ställning påverkar hens hälsa, sömn och hälsobeteende, alltså exempelvis matvanor, motion, alkoholbruk och rökning. I synnerhet intresserar jag mig för funktionsförmågan bland personer i arbetsför ålder och deras risk för arbetslöshet. Jag utreder de sociala, arbetsrelaterade och hälsomässiga bakgrundsfaktorerna under en människas hela livsförlopp.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur? 

Jag hoppas att vi genom undersökningar kan identifiera faktorer som förbättrar människors möjlighet att leva inte bara länge utan också ett så gott liv som möjligt. Dessutom är jag intresserad av hur samhället bättre kan stödja de mest utsattas möjligheter att bevara sin hälsa och funktionsförmåga innan de går in i arbetslivet, under karriären och efter att de slutat arbeta.

Det är också väldigt viktigt att uppmärksamma barn, eftersom omständigheterna tidigt i livet kan påverka möjligheterna till utbildning och arbete, stabiliteten i karriärerna liksom även hälsan senare i livet. Ingen ska ensam tvingas bära ansvaret för sin hälsa och välfärd.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu? 

Jag intresserar mig för de nya forskningsmetoder som kan användas för att identifiera riskgrupper. Jag är särskilt intresserad av de modifierbara faktorer som förklarar hur individens funktionsförmåga och hälsa bevaras. Modifierbara faktorer är sådana som i princip kan påverkas, exempelvis arbetsförhållanden och människors levnadssätt. 

 

Tea Lallukka är professor i medicinsk sociologi vid Medicinska fakulteten.

Bekanta dig med de andra nya professorerna.