Sömnbrist försvagar immunförsvaret

Helsingfors universitets forskningsgrupp Sleep Team har fått fram resultat som förklarar varför sömnbrist höjer risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

För litet sömn ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes, visar undersökningar på befolkningsnivå. Man vet också att kroppens inflammationsreaktioner medverkar till sjukdomsutvecklingen.

Forskarna vid Helsingfors universitet har nu identifierat de gener som påverkas mest av sömnbrist. Samtidigt utreder de vilken roll generna spelar i regleringen av immunsystemet.

I undersökningen som genomfördes i Arbetshälsoinstitutets sömnlaboratorium begränsade man friska, unga mäns sömn till fyra timmar per natt i fem dygns tid. Man tog blodprov av deltagarna både före och efter undersökningen. Forskarna separerade de vita blodkropparna ur proverna och undersökte genexpressionen med hjälp av mikrochipteknik.

Resultaten jämfördes med resultaten för kontrollgruppen som sovit åtta timmar per natt.

– Expressionen av gener och signalvägar som hör samman med immunsystemet ökade när deltagarna drabbades av sömnbrist. Även B-cellerna som deltar i kroppens försvarsreaktioner och producerar antikroppar aktiverades, berättar forskaren Vilma Aho.

Kraftigare astmasymptom

B-cellerna aktiveras också i samband med allergiska reaktioner och astma. Enligt Aho kan det här förklara tidigare observationer av att personer som lider av astma får kraftigare symptom om de sover för litet.

Enligt de senaste resultaten kan sömnbrist också öka halten av vissa signalsubstanser som förstärker inflammationsreaktionen, interleukiner, och de receptorer som aktiverar dem. Även inflammationsvärdet CRP höjs.

I de fortsatta undersökningarna fokuserade forskarna förutom på blodproven också på om deltagarna upplevde att de hade sovit tillräckligt eller inte. Forskarna utnyttjade materialet i den nationella hälsostudien FINRISKI. En del av de genförändringar som upptäcktes i sömnbristexperimentet återfanns också hos deltagare i FINRISKI som upplevde att de sov för litet.

– Resultaten bekräftar att sömnen inte bara påverkar hjärnverksamheten, utan den samverkar också med immunsystemet och ämnesomsättningen, sammanfattar Aho.

Resultaten publicerades i tidskriften Plos one.