Skyddade av kåda och honung

Rötmånad och sommarflunsa! Bland de traditionella naturläkemedlen hittar man fungerande, mjuka mediciner.

En salva tillverkad av grankåda är ett effektivt, billigt och tryggt sätt att sköta sår, säger läkaren Arno Sipponen, som disputerade på ämnet i maj. Hemligheten bakom salvan är hartssyror som biter på bobbor, men inte hartssyrorna ensamma.

Behandlingen, som använts i århundraden inom folkmedicinen, främjar dessutom epiteliseringen, som gör att sår växer ihop och ny hud bildas, berättar Sipponen.

Det finns mycket att undersöka i de processer som främjar sårläkningen, men den praktiska sidan av saken kom tydligt fram när Sipponen gjorde patientundersökningar på hälsocentralernas vårdavdelningar. Såren hos patienter som tagits in för snabbehandling läktes nästan fullständigt, och en halv gång snabbare än hos jämförelsegruppen.

I Sipponens mikrobiologiska analyser visade sig både kådsalvan och renade hartssyror vara antimikrobiella med brett spektrum. De verkar alltså mot en stor mängd olika sjukdomsalstrare. Bland annat tog de kål på orsakarna av nagelsvamp, jästsvampar och till och med svåra sjukhusbakterier. Många sjukhus har tagit den förmånliga kådsalvan i dagligt bruk.

Surt och sött

Enligt livsmedelsforskare vid universitetet kan man prisa ett annat traditionellt naturläkemedel, honungen, i nästan samma ordvändningar som kådan.

Honung har konstaterats verka på åtminstone sextio bakterier som är skadliga för människan, berättar forskningschefen, docent Carina Tikkanen-Kaukanen.

— Man har redan länge känt till att surhet, hög sockerhalt och väteperoxid gör honungen antibakteriell. Alldeles nyligen har man dessutom hittat antibiotiska komponenter i den, såsom peptiden defensin 1 och metylglyoxal, räknar en forskare vid universitetets Ruralia-institut upp.

— I vår egen studie, som publicerades vid årsskiftet, påvisade vi för första gången att honung hindrar tillväxt av pneumokockbakterien, som orsakar luftvägsinfektioner. Inhemsk bovete-, dunörts- och ljunghonung verkar kraftigt mot exempelvis sjukhusbakterien MRSA.

— Förhoppningsvis kan vi snart inleda de kliniska prövningarna av behandlingen mot luftvägsinfektioner.

Det finns också lovande resultat av honungens sårläkande verkan.

Tre skedar per dag

Enligt Tikkanen-Kaukanen fungerar honungsbehandlingen utan komplikationer hemma.  Man måste bara komma ihåg att man inte får ge honung till barn under ett år, vars organism inte tål de eventuella av botulinum-sporer som kan finnas i honung.

— Jag tar själv tre matskedar vanlig flerblomshonung per dag om jag känner mig flunsig. Jag har den känslan att jag har undvikit bihåleinfektioner och antibiotikakurer på det sättet.

Som stöd för honungskuren äter forskaren inhemska vilda bär.

— Enligt våra tidigare forskningsresultat ser det ut som om åtminstone blåbär, tranbär och lingon kunde förebygga pneumokockinfektioner.