Ruralia-instituutti

Ruralia-lehti Lehti muuttuu sähköiseksi
Ruralia-lehti on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sidosryhmälehti. Vuoden 2016 alusta lehti ilmestyy vain sähköisessä muodossa, mutta jatkossakin kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.
Tilaa sähköinen lehti!

Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi


TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin hankkeet ja henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!


Suomalainen luomu-monikukkahunaja toimii ruokamyrkytyksen aiheuttajaa vastaan

coop

Pohjois-Karjalan monikukka-luomuhunajalla, joka oli pääosin luomuhorsmahunajaa, todettiin eniten antimikrobista aktiivisuutta ruokamyrkytystä sekä ihmisillä että eläimillä aiheuttavaa Clostridium perfringens -bakteeria vastaan. Tämä on huomionarvoinen tutkimustulos, sillä C. perfringens on kehittänyt vastustuskykyä antibiooteille.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Osuustoiminta yliopistolliseen tutkimukseen ja opetukseen -seminaarista julkaisu

coop

Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies within University World -julkaisu on omistettu kanadalaisen professori Ian MacPhersonin (1939 - 2013) muistolle ja se pohjautuu YK:n kansainvälisen osuustoiminnan juhlavuoden 2012 merkeissä järjestettyyn seminaariin.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Oppimisosuuskunnat tulevat

coop

Lukion opiskelijat työllistyvät moninaisiin työtehtäviin osuuskunnan kautta, ansaitsevat rahaa sekä oppivat tärkeitä yhteistyö- ja työelämätaitoja. Tekemällä oppiminen kehittää luovuutta ja toimii hyvin vastapainona teoreettisille opinnoille. Osuustoiminnallinen yrittäjyys vähentää koulun ja työelämän erillisyyttä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Maaseudun ja kaupungin suhteista puhutaan tunteella

coop

Maaseudun ja kaupungin väliset suhteet näkyvät värikkäinä - tämän päivän näkökulmasta melko suorasanaisina - keskusteluina 1800-1900 lukujen vaihteen paikallislehtien keskustelupalstoilla.
Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, minkälaisia käsityksiä lehdissä esiintyy maaseudusta ja kaupungista ja minkälaisissa asiayhteyksissä niistä on kirjoitettu.
Pilottihankkeessa päästiin myös ensimmäistä kertaa kokeilemaan digitaaliseen muotoon tallennettujen sanomalehtien käytettävyyttä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Leader-ryhmät keskeisiä maaseudun kehittämisohjelman toteuttajia

coop

Toimintaryhmät saavuttivat ja ylittivät niille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet, kun katsotaan hanke- ja yritystukipäätösten lukumääriä. Toimintaryhmät ovat siten olleet merkittävä toteutuskanava maaseutuohjelman toimeenpanossa. Toimintaryhmien kautta käsiteltiin noin kolme neljästä hanketuesta ja lähes kolmannes yritystuista. Erityisesti edistettiin kylien kunnostusta ja kehittämistä sekä elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen kehittämistä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto"Osuustoiminnan perusteet" -MOOC-kurssi on avoinna!

coop

Co-op Network Studies -koordinaatioyksikkö Ruralia-instituutissa ja Pellervo-Seura ry toteuttavat 2.11.2015 alkaen ”Osuustoiminnan perusteet” -MOOC-verkkokurssikokeilun, jonka tavoitteena on yhdistää ihmisten vapaamuotoista oppimista, yleistä osuustoimintatiedon karttumista ja yliopisto-opetusta. Kurssi on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ikään ja aiempaan tietotasoon katsomatta..

Lue lisää »»   UutisarkistoKansainvälisistä hankkeista ideoita paikalliseen kehittämiseen

coop

Kansainväliset hankkeet ovat tuottaneet toimijoilleen merkittävän kokemusvarannon ja edistäneet toimijoiden oppimista. Usein ne ovat myös vaikuttaneet uusien ideoiden tai toimintamallien siirtämiseen oman toiminta-alueen kehittämiseen tai toisille alueille.

Lue lisää »»   UutisarkistoGreen Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana kehittämässä Green Care -alalle yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta ja sitä tukevaa verkostoa valtakunnallisella ESR-hankkeella.

Lue lisää »»   UutisarkistoLuomukeruualueiden sertifioinnilla monikäyttöä metsille

coop

Ruralia-instituutti ja Suomen Metsäkeskus ovat käynnistäneet Luomumetsistä moneksi -hankkeen, jossa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Kansleri Thomas Wilhelmsson yliopiston 375-vuotisjuhlassa Ristiinassa: Yliopisto-opetus muuttuu radikaalisti

coop

-Yliopistot muuttuvat ja vieläpä syvällisellä tavalla. Tiedämme melko varmasti, että yliopistot ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua ovat radikaalisti erilaisia kuin tänään, mutta emme tiedä miten.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Torsti Hyyryläinen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa

coop

Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen ja Osmo Soininvaara YLE Radio 1:n Ykkösaamussa teemalla "Helsinki ja Tampere Suomen tulevaisuus".

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Työelämän tasa-arvo tutkimuskonsortion tarkastelussa

coop

Ruralia-instituutti on mukana Helsingin yliopiston johtamassa strategisen rahoituksen tutkimuskonsortiossa “Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland (WEALL)”. Hankkeessa tarkastellaan suomalaista työelämää, erityisesti sen tasa-arvoa ja eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Karjalanpiirakka nimisuojatuotteiden ykköseksi!

coop

Perinteisistä herkuista kiinnostunut yleisö valitsi kesäkampanjassa kymmenen nimisuojatun suomalaistuotteen joukosta selväksi suosikikseen karjalanpiirakan.

Lue lisää »»   UutisarkistoKaksi uutta yliopistoa mukaan Co-op Network Studies -yliopistoverkostoon

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimaan osuustoiminnan ja yhteisötalouden Co-Op Network Studies -yliopistoverkostoon on liittynyt mukaan kaksi uutta yliopistoa – Vaasan yliopisto ja Lapin yliopisto. Verkostossa on nyt mukana 10 suomalaista yliopistoa.

Lue lisää »»   UutisarkistoCo-op Network Studies -opinnot alkavat jälleen

coop

Nyt on mahdollisuus aloittaa osuustoiminnan opiskelu ohjattuina verkko-opintoina! Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta myös muilla kuin Co-op Network Studies -verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja.

Lue lisää »»


Ilmajoen pitäjänhistoriaa täydennetään

coop

Ilmajoen kunta ja seurakunta ovat yhdessä Ilmajoki-seuran kanssa käynnistäneet Ilmajoen pitäjän historian kirjoituksen täydentämisen kolmannella osalla, joka kattaa ajanjakson viime sodista Euroopan unioniin liittymiseen. Historian kirjoituksen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lue lisää »»     Uutisarkisto


Ruralia Visiting Scholars 2015-2016

osuustoimintaseminaari

The 2015-2016 Ruralia Visiting Scholars and the projects they will pursue are listed below:

Valentina Cattivelli Research Center of Lombardy Region, Italy
Analysis of the Motivations Associated with Community Urban Gardening in Lombardy Region and in Finland. A comparison.

Marie Mahon Department of Geography, National University of Ireland, Galway, Ireland
The role of the arts, culture and creativity in a rural context.

Örjan Furtenback Swedish University of Agricultural Science, Umeå, Sweden
Where should we allocate new forest reserves? Regional welfare impacts of different allocation rules.

Lue lisää »»     Uutisarkisto


 
<% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>