Ruralia-instituutti

Tietoa Ruraliasta Ruralia-lehti

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!

 

Uutisia, koulutuksia ja tapahtumia

Kuortanelaisten kotiseutukäsitykset kartoitettu

Vierslaji

Ruralia-instituutissa on perehdytty kuortanelaisten kotiseutukäsityksiin hankkeessa, jossa on ilmestynyt kaksi julkaisua. Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta -raportti sisältää keskustelutilaisuuksien kuvauksia ja runsaasti valokuvia. Otta noessa on tutkimuksellisemmin painottunut kirja kuortanelaisten kotiseudusta ja heidän arkipäiväänsä vaikuttavista historian syvärakenteista.


Vieraslajit, tunnistaminen ja torjunta -seminaari 11.3.2014 Mikkelissä

Vierslaji

Vieraslajit voivat olla huomattava uhka alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, kasvien tai eläinten terveyteen tai kiinteistöjen arvoon.


Hyvien hankekäytäntöjen levittäminen auttaa yhteiskuntaa uudistumaan

Priimat

Hyviä hankekäytäntöjä pitää osata levittää ja juurruttaa. Hanketoiminnassa pitää lisäksi kokeilla jotain uutta ja edistää yhteiskunnan kehitystä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vetämässä Priimat-hankkeessa on kehitetty itse hanketoimintaa.


Osaamistarveselvitys luonnontuotteiden hyödyntämisestä kauneudenhoitoalalla valmistui

luonnosta_kauneutta

Yhteistyön lisäämistä yli toimialarajojen suositellaan opetus- ja yrityskentällä.

Kansainväliseen tutkijavaihto-ohjelmaan valittu viisi uutta tutkijaa

smith

Ruralia-instituutin kansainvälinen Visiting scholar -tutkijavaihto-ohjelma herätti kiinnostusta taas ympäri maailmaa. Hakijoita oli aina USA:sta, Brasiliasta ja Intiasta asti.


Kevitsan kaivoksen työllisyysvaikutus 4700 henkilötyövuotta vuoteen 2020 mennessä

esbio

Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen vuotuinen työllisyysvaikutus on keskimäärin 500 henkilötyövuotta. Yksi kaivoksen työntekijä luo parhaimmillaan 2,2 henkilötyövuotta muualle aluetalouteen, ilmenee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksesta.


Kerro havaintosi naakkojen yöpymispaikoista!

naakka

Naakkojen yöpymispaikoista halutaan havaintoja Seinäjoen ja Lahden alueella.

Ruralia-instituutti kerää tietoja naakkojen yöpymispaikoista Seinäjoella ja Lahdessa. Voit täyttää tiedot naakka-
havainnoistasi lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia/naakkahanke.

Samalla sivulla voi ilmoittaa tietoja myös naakkavahingoista.