Ruralia-instituutti

Tietoa Ruraliasta Ruralia-lehti Tilaa lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Tutkimustietojärjestelmä

TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!

 

Uutisia, koulutuksia ja tapahtumia

Luonnontuotteiden jalostusta pitäisi lisätä

Markkinavetoinen, kustannustehokas ja kestävä raaka-ainetuotanto on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisessä keskeistä. Näin todetaan tuoreessa Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020 -julkaisussa.

 

Kestävistä ruokaratkaisuista tuore raportti

Helsingin yliopisto kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien edistäjänä -hankkeessa on ilmestynyt raportti:

 

Lähi- ja luomutuotteiden lisäämisessä ammattikeittiöissä riittää vielä haastetta

raportteja140s

Etelä-Savon ammattikeittiöiden mukaan yleisimmät lähituotteiden käytön esteet ovat tiedon puute alueen tuottajista ja tuotteista sekä toimitusvarmuus. Luomutuotteiden suurimmiksi käytön esteiksi mainitaan hinta ja tiedon puute alueen tuottajista.

Luomuinstituutille voitto Hyvän Sadon tutkimuskisassa

sinimailas

Luomuinstituutin joukkue vei voiton vuoden 2014 Hyvä Sato -viljelykilpailussa. Rehu- ja sinimailasvaltainen nurmi tuotti valkuaispitoista rehua yli 11 600 kuiva-ainekiloa hehtaarilta ja myyntituloja säilörehupaaleista kertyi miltei 1500 euroa 25 euron kappalehinnalla. Viljely- ja työkustannusten vähentämisen jälkeen katetta jäi selvästi yli 1000 euroa hehtaarilta.

Lähiruoan käyttäjä on muutosvalmis ja suosii vaihtoehtoisia ruoanhankintatapoja

Kaalit

Kuluttajat suhtautuvat positiivisesti lähiruokaan, mutta lähiruoan käyttäjiksi sitoutuneet poikkeavat arvoiltaan ja asenteiltaan muista kuluttajista. Lähiruokaan sitoutuneet ovat erittäin muutosvalmiita ja yli 60 prosenttia heistä ostaisi ruoan mieluiten muualta kuin tavallisesta kaupasta.

Miksi luomukasvistuotanto ei ole lähtenyt Suomessa kasvuun?

Vapaa-aika

Mikä on syynä siihen, että kotimaisen luomukasvistuotannon määrä ei ole lähtenyt kasvuun, kuten valta-osa muista luomusektoreista? Olisiko meillä Suomessa opittavaa siitä, miten luomukasvisten markkinat toimivat muualla?

Kylätoiminnan tilassa on maakunnittaisia eroja

Vapaa-aika

Pohjanmaalta ja Kainuusta löytyvät aktiivisimmat ja toiminnaltaan monipuolisimmat kylätoimintaa harjoittavat yhteisöt. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kylätoiminnan alueellisia eroja Suomessa.

Yhä useampi vapaa-ajan asukas kaipaa paikallisia palveluja

Vapaa-aika

Mökkeilyyn liittyvät arvostukset ovat hitaita muuttumaan, mutta vapaa-ajan asumiseen liitetään yhä useammin luonnollisena osana palvelujen käyttö. Erityisesti uudet vapaa-ajan asuntojen omistajat kaipaavat paikallisia palveluja. Lue nyt julkaistu raportti netistä!

Kansainväliseen tutkijavaihto-ohjelmaan valittu kuusi uutta tutkijaa

smith

Ruralia-instituutin kansainvälinen Visiting scholar -tutkijavaihto-ohjelma herätti taas kiinnostusta. Hakijoita oli muun muassa Espanjasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta.

 

Elintarviketeollisuuden vaikutus Suomen bkt:hen yli 13 miljardia

Lähiruoka

Vaikutukset ovat selvästi suurimmat Etelä-Pohjanmaalla, ilmenee Ruralia-instituutin kattavasta pilottiselvityksestä. Maatalous ja elintarviketeollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Maatalous työllistää Suomessa noin 105 000 ja elintarviketeollisuus noin 96 000 henkilötyövuotta, kun kerroinvaikutukset otetaan huomioon. Aloilla on myös huomattavat talousvaikutukset.

Metsästys- ja kalastuslupaan sijoitettu euro tuo seitsemän euroa alueelle

Metsästys

Kun metsästäjä ostaa metsästys- tai kalastusluvan valtion maille, raha hyödyttää seitsenkertaisesti aluetta, jossa hän metsästää tai kalastaa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Metsähallitus ovat julkaisseet ennakkotietoja historian ensimmäisestä kattavasta eränkäynnin aluetaloustutkimuksesta.

Kerro havaintosi naakkojen yöpymispaikoista!

naakka

Naakkojen yöpymispaikoista halutaan havaintoja Seinäjoen ja Lahden alueella.

Ruralia-instituutti kerää tietoja naakkojen yöpymispaikoista Seinäjoella ja Lahdessa. Voit täyttää tiedot naakka-
havainnoistasi lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia/naakkahanke.

Samalla sivulla voi ilmoittaa tietoja myös naakkavahingoista.


 
<% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>