Ruralia-instituutti

Tietoa Ruraliasta Ruralia-lehti

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!

 

Uutisia, koulutuksia ja tapahtumia

Luomua luonnosta! – Miten mustikasta tulee luomumustikka?

Kori

Etelä-Savosta metsien luomusertifiointi tekisi todellisen luomumaakunnan. Mitä se edellyttäisi ja mitä etuja siitä olisi? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon perjantaina 28.11.2014.


Lähiruoan käyttäjä on muutosvalmis ja suosii vaihtoehtoisia ruoanhankintatapoja

Kaalit

Kuluttajat suhtautuvat positiivisesti lähiruokaan, mutta lähiruoan käyttäjiksi sitoutuneet poikkeavat arvoiltaan ja asenteiltaan muista kuluttajista. Lähiruokaan sitoutuneet ovat erittäin muutosvalmiita ja yli 60 prosenttia heistä ostaisi ruoan mieluiten muualta kuin tavallisesta kaupasta.


Miksi luomukasvistuotanto ei ole lähtenyt Suomessa kasvuun?

Vapaa-aika

Mikä on syynä siihen, että kotimaisen luomukasvistuotannon määrä ei ole lähtenyt kasvuun, kuten valta-osa muista luomusektoreista? Olisiko meillä Suomessa opittavaa siitä, miten luomukasvisten markkinat toimivat muualla?


Kylätoiminnan tilassa on maakunnittaisia eroja

Vapaa-aika

Pohjanmaalta ja Kainuusta löytyvät aktiivisimmat ja toiminnaltaan monipuolisimmat kylätoimintaa harjoittavat yhteisöt. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kylätoiminnan alueellisia eroja Suomessa.


Yhä useampi vapaa-ajan asukas kaipaa paikallisia palveluja

Vapaa-aika

Mökkeilyyn liittyvät arvostukset ovat hitaita muuttumaan, mutta vapaa-ajan asumiseen liitetään yhä useammin luonnollisena osana palvelujen käyttö. Erityisesti uudet vapaa-ajan asuntojen omistajat kaipaavat paikallisia palveluja. Lue nyt julkaistu raportti netistä!


Kansainväliseen tutkijavaihto-ohjelmaan valittu kuusi uutta tutkijaa

smith

Ruralia-instituutin kansainvälinen Visiting scholar -tutkijavaihto-ohjelma herätti taas kiinnostusta. Hakijoita oli muun muassa Espanjasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta.


Elintarviketeollisuuden vaikutus Suomen bkt:hen yli 13 miljardia

Lähiruoka

Vaikutukset ovat selvästi suurimmat Etelä-Pohjanmaalla, ilmenee Ruralia-instituutin kattavasta pilottiselvityksestä. Maatalous ja elintarviketeollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Maatalous työllistää Suomessa noin 105 000 ja elintarviketeollisuus noin 96 000 henkilötyövuotta, kun kerroinvaikutukset otetaan huomioon. Aloilla on myös huomattavat talousvaikutukset.


Metsästys- ja kalastuslupaan sijoitettu euro tuo seitsemän euroa alueelle

Metsästys

Kun metsästäjä ostaa metsästys- tai kalastusluvan valtion maille, raha hyödyttää seitsenkertaisesti aluetta, jossa hän metsästää tai kalastaa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Metsähallitus ovat julkaisseet ennakkotietoja historian ensimmäisestä kattavasta eränkäynnin aluetaloustutkimuksesta.


Kuortanelaisten kotiseutukäsitykset kartoitettu

Nokiotta

Ruralia-instituutissa on perehdytty kuortanelaisten kotiseutukäsityksiin hankkeessa, jossa on ilmestynyt kaksi julkaisua. Kotiseudun kerroksia Kuortaneelta -raportti sisältää keskustelutilaisuuksien kuvauksia ja runsaasti valokuvia. Otta noessa on tutkimuksellisemmin painottunut kirja kuortanelaisten kotiseudusta ja heidän arkipäiväänsä vaikuttavista historian syvärakenteista.


Tunnistatko vieraslajit ja niiden luomat uhat?

Vierslaji

Vieraslajit voivat olla huomattava uhka alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, kasvien tai eläinten terveyteen tai kiinteistöjen arvoon.


Kerro havaintosi naakkojen yöpymispaikoista!

naakka

Naakkojen yöpymispaikoista halutaan havaintoja Seinäjoen ja Lahden alueella.

Ruralia-instituutti kerää tietoja naakkojen yöpymispaikoista Seinäjoella ja Lahdessa. Voit täyttää tiedot naakka-
havainnoistasi lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia/naakkahanke.

Samalla sivulla voi ilmoittaa tietoja myös naakkavahingoista.