Ruralia-instituutti

Ruralia-lehti Tilaa lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi


TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin hankkeet ja henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!

Co-op Network Studies -opinnot alkavat jälleen

coop

Nyt on mahdollisuus aloittaa osuustoiminnan opiskelu ohjattuina verkko-opintoina! Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta myös muilla kuin Co-op Network Studies -verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja.

Lue lisää »»

Ilmajoen pitäjänhistoriaa täydennetään

coop

Ilmajoen kunta ja seurakunta ovat yhdessä Ilmajoki-seuran kanssa käynnistäneet Ilmajoen pitäjän historian kirjoituksen täydentämisen kolmannella osalla, joka kattaa ajanjakson viime sodista Euroopan unioniin liittymiseen. Historian kirjoituksen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

Ruralia Visiting Scholars 2015-2016

osuustoimintaseminaari

The 2015-2016 Ruralia Visiting Scholars and the projects they will pursue are listed below:

Valentina Cattivelli Research Center of Lombardy Region, Italy
Analysis of the Motivations Associated with Community Urban Gardening in Lombardy Region and in Finland. A comparison.

Marie Mahon Department of Geography, National University of Ireland, Galway, Ireland
The role of the arts, culture and creativity in a rural context.

Örjan Furtenback Swedish University of Agricultural Science, Umeå, Sweden
Where should we allocate new forest reserves? Regional welfare impacts of different allocation rules.

Lue lisää »»     Uutisarkisto


Etelä-Savon maaseudulla toimivissa yrityksissä on kasvuhakuisuutta

raportteja140s

Etelä-Savon maaseudulla toimivista yrityksistä yli kolmannes aikoo tehdä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä ennen vuotta 2020. Kasvuhakuisuutta esiintyy kaikilla toimialoilla ja se lisääntyy yrityskoon kasvaessa.
Tämä käy ilmi Etelä-Savon ELY-keskuksen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilta tilaamasta selvityksestä.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

Ruralia-instituutin tutkijoille apurahoja

coop

Ruralia-instituutin tutkija MMM Anne Matilaiselle ja tohtorikoulutettava KTM Urszula Zimochille on myönnetty apuraha Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastosta sekä VTM Anne Hytöselle Etelä-Savon rahastosta.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

Leader-kirja julkistettiin Seinäjoella

coop

Nyt julkistettu teos "Evaluating the European approach to rural development – grass-roots experiences of the leader programme" (Eurooppalaisen maaseutupolitiikan arvio – Leader-ohjelman kokemuksia ruohonjuuritasolla) valottaa Leaderin erityislaatuista poliittista lähestymistapaa ja esittää tuoreita tutkimuksia eri maissa nojaten paikallisiin kokemuksiin Leaderin toteuttamisesta ja vaikutuksista maaseudun oloihin.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

Co-op Network Studies -yliopistoverkostolle
400 000 euron lahjoitus Osuustoiminnan neuvottelukunnalta

coop

Osuustoiminnan neuvottelukunta on myöntänyt Co-op Network Studies (CNS)-yliopistoverkostolle yhteensä 400 000 euron yritysrahoituksen vuosille 2015–2019. Yrityselämän ja yliopistojen yhteisrahoitus mahdollistaa verkoston toiminnan kehittämisen ja kansainvälisen toiminnan vahvistamisen.
CNS-verkoston opintoja tuottaa, kehittää ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. CNS-verkoston muodostavat kahdeksan suomalaista yliopistoa.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

Tuhansia työläisiä töihin muutamalla satasella

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hankkeen loppuraportti hankkeen ensimmäisestä osiosta on julkaistu. Siinä annetaan muun muassa vinkkejä, kuinka muutaman sadan euron panoksella on mahdollista saada tuhansia työntekijöitä ahertamaan mansikka- tai vadelmaviljelykselle koko kesän ajaksi. Lisäksi tähän on mahdollista saada tukea.

Osuustoiminnan tutkimusseminaari 21.-22.5.2015 Helsingissä

osuustoimintaseminaari

Ruralia-instituutti järjesti Osuustoiminnan tutkimusseminaarin tänä vuonna Helsingin yliopiston Metsätalolla teemalla "Peruspalvelut ja osuustoiminta".

Lue seminaariesityksiä »»

Luomun talousvaikutukset selvitetään maakunnittain

Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon vaikutusten eroja alue- ja kansantaloudellisesti selvitetään ensimmäistä kertaa Suomessa sekä nykytilanteeseen että tulevaisuuteen peilaten.

Luomutuottajilta kerätään tietoja muun muassa tuotannon kustannuksista sekä yleisesti luomumarkkinoista. Luomutuottaja, tästä linkistä voit käydä vastaamassa kyselyyn. Kysely myös ruotsiksi Enkät till ekogårdar

Metsien luomusertifiointi kiinnostaa eteläsavolaisia metsänomistajia

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Suomen metsäkeskus tekivät helmikuussa kyselyn noin 5 400 eteläsavolaiselle metsänomistajalle heidän suhtautumisestaan metsien luomusertifiointiin, metsien monikäyttöön ja jokamiehen oikeuksiin. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että luomu ja metsien luomusertifiointi on Etelä-Savolle markkinointivaltti.

"Suomi on maailman johtavia mallinnusmaita"

Numerotiedot vilahtelevat kalvoilla, kun australialainen talousmallintaja professori Mark Horridge esittelee Seinäjoella pidettävässä seminaarissa tuhtia kalvosarjaa. Horridgen tarkoituksena on kertoa Australian kokemuksia yleisen tasapainon mallinnuksesta. Hän ei malta esityksensä aluksi kuitenkaan olla mainostamatta Suomen osaamista alalla.

Mikkelissä juhlittiin 375-vuotiasta Helsingin yliopistoa

Juhlaseminaarissa kuultiin ajankohtaisista ja Etelä-Savon maakunnan hyvinvointia koskettavista ruokaan, metsiin ja maaseutuun liittyvistä tutkimusteemoista. Juhlan aihetta lisäsi myös Ruralia-instituutin liittyminen osaksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa.

Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelma on julkaistu

Julkaisu hahmottaa mahdollisuuksia ja toivottavia tulevaisuuden suuntia eteläsavolaisille alkutuotannon, jalostuksen, kaupan ja ravitsemispalveluiden toimijoille sekä kuluttajille ja muille ruoka-alan kehittymiseen vaikuttaville tahoille.

Ruokahankinnat haukkaavat ison siivun verovaroista

Julkisiin ruokahankintoihin käytetään iso määrä yhteisiä verovaroja. Miten tätä pottia voitaisiin hyödyntää kokonaisvaltaisemmin alueen kilpailukyvyn parantamiseksi? Tästä keskusteltiin uutisankkuri Keijo Leppäsen vetämässä seminaarissa "Eväspaketti suurkeittiöiden ruokahankintaprosessiin" Sarka-messuilla Seinäjoki Areenassa 30.tammikuuta.

Japanilaisvieraat tutustuivat yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyöhön

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella vieraili 19. tammikuuta japanilaisvieraita Hirosakin yliopistokaupungista. Ryhmää veti apulaisprofessori Fumihiko Koyata, joka on vieraillut Seinäjoella lukuisia kertoja. Hänen mukanaan Etelä-Pohjanmaalle saapui viisi opiskelijaa, paikallisen urheiluseuran edustaja sekä pankin edustaja.

Ruralia-instituutin Merja Lähdesmäki nimitetty vanhemmaksi tutkijaksi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa työskentelevä KTT Merja Lähdesmäki on nimitetty vanhemmaksi tutkijaksi. Tehtävä sijoittuu Ruralia-instituutin Seinäjoen toimintayksikköön ja se on yksi Etelä-Pohjanmaalla toteutettavista Epanet-tutkimusprofessuureista.

Luonnontuotteiden jalostusta pitäisi lisätä

Markkinavetoinen, kustannustehokas ja kestävä raaka-ainetuotanto on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisessä keskeistä. Näin todetaan tuoreessa Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020 -julkaisussa.

Kestävistä ruokaratkaisuista tuore raportti

Helsingin yliopisto kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien edistäjänä -hankkeessa on ilmestynyt raportti:

 

 
<% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>