Ruralia-instituutti

Ruralia-lehti Ruralia-lehti on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy sähköisenä kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.

Tilaa sähköinen lehti!

Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Yliopiston puhelinluettelo


TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin hankkeet ja henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!


Ruralia kerää töysäläisten kotiseutukokemuksia

Ytyä2017

Ruralia-instituutin uudessa hankkeessa Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina): töysäläinen kotiseutu ajallisessa kehyksessä selvitetään, millainen on töysäläisten kotiseutu nyt, mistä aineksista se koostuu ja mitkä seikat erottavat sen lähiseuduista.

Lue lisää »»      Uutisarkisto »»

Uusi raportti selvittää: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon?

Ytyä2017

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa on selvitetty viljelijöiden ongelmalohkojen kasvukunnon puutteita. Tavoitteena on löytää nykyisin käytössä olevia viljavuus-tutkimusmenetelmiä monipuolisempia menetelmiä ongelmien havainnointiin sekä ratkaisuja hoitotoimiin.

Kasvukunnon ongelmista koelohkoilla on nyt julkaistu ensimmäinen raportti: Mistä ja miten tunnistaa maan hyvän kasvukunnon? - Havaintoja kahdeksalta tilalta Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Etelä-Pohjanmaalta.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Ristiinan Brahelinna on kansallisesti merkittävä rakennus

Ytyä2017

Ristiinassa, Mikkelin kaupungissa sijaitseva Brahelinnan virkatalo valmistui 1739. Se on Suomen toiseksi vanhin ja parhaiten säilynyt esimerkki 1730-luvun everstinvirkatalosta. Tätä vanhempia alempiakaan sotilasvirkataloja ei ole säilynyt.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin monialainen tutkijaryhmä on työskennellyt rakennuksen parissa lähes kahden vuoden ajan. Tulokset on koottu julkaisuun Ristiinan Brahelinna eilen, tänään,
huomenna.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Kauhajoen ruokamessuseminaari 2017 - elintarviketeollisuuden laitevientiä lakeudelta

Kauhajoen ruokamessuseminaari 2017 järjestetään 31.8.2017. Seminaarin yhteydessä on mahdollisuus osallistua iltatilaisuuteen Sanssinkartanossa. Ilmoittautumiset seminaariin ja iltatilaisuuteen 18.8. mennessä.

Lue lisää>>


Ruralian raporttiuutuus: Luomutuotanto 2020 - aluetaloudelliset vaikutukset ja asema julkisella sektorilla

Tällä hetkellä noin 5 % ammattikeittiöiden käyttämistä ruoka-ainekiloista on luomua. Vuonna 2013 tehdyn selvityksen perusteella
noin 40 % ammattikeittiöistä kuitenkin haluaisi lisätä luomun osuutta tarjonnasta. Luomun käyttö julkisella sektorilla ei kuitenkaan lisäänny ilman poliittisia päätöksiä.

Hankkeessa syntyneen uuden tiedon toivotaan lisäävän poliittisten päätöksen-tekijöiden tahtoa edistää luomutuotantoa maakunnissa ottamalla esimerkiksi luomutuotannon edistäminen osaksi maakuntastrategioita.

Lue raportti tästä linkistä

Uusi Ruralia-lehti on ilmestynyt!

Miltä näyttää kaupungin maaseutujalanjälki ja kenelle suunnataan akateemista tubetusta? Miten toteutetaan paikkaperustaisia hyvinvointiratkaisuja ja millaisia pohdintoja on saanut aikaan tulevaisuuden kunta?

Lue näistä ja muista Ruralia-instituutin ajankohtaisista asioista uudesta Ruralia-lehdestä!
 

Ruralian Visiting Scholar -ohjelman vierailevat tutkijat kaudelle 2017 - 2018 on valittu

Ytyä2017

Yhteensä 15 henkilöä haki Ruralia Visiting Scholars -tutkimusohjelmaan kaudelle 2017 - 2018. Heistä kuusi valittiin vierailemaan kuukauden ajaksi Ruralia-instituuttiin.


Lue lisää »»   

Aluejohtokunnat - siirtymäkauden ilmiö vai huomisen lähidemokratiaa?

Ytyä2017

Ruralia-instituutissa on käynnistynyt työ, jossa tuotetaan tietoa lähidemokratiasta sekä edistetään paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista Etelä-Savon maaseutualueilla. Selvitystyössä dokumentoidaan aluejohtokuntien toimintaa vuosina 2013–2017.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Osaaminen ja työllisyys -verkostohanke käynnistyi

Ytyä2017

Osaaminen ja työllisyys -verkostohankkeessa (OTE-verkosto) kehitetään maaseudun osaamista ja toimintaympäristöä tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä.

Lue lisää»»

Laiturilla 2.0 - Vapaa-ajan asumisen seminaari 9.6.2017 Mikkelissä

Ytyä2017

Onko mökkikulttuurimme hyödyntämätön voimavara, mitkä ovat vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden trendit tai tuoko mökkeily elinvoimaa alueille?

Laiturilla 2.0 tuo eri alojen asiantuntijat keskustelemaan vapaa-ajan asumisesta eri näkökulmista 9.6.2017 klo 9-16 Mikkelissä Mikaelissa.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Ruralian blogissa Merja Lähdesmäki ja Timo Suutari: Maahanmuuttajat maaseudun yritysten voimavarana

Ytyä2017

Väestön vähenemisen ja ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet ovat arkipäivää jo monelle maaseudulla toimivalle yritykselle. Kun työssäkäyvä väestö vähenee, tarvitaan uusia maallemuuttajia, olivatpa he sitten kotoperäisiä tai maahanmuuttajia.

Lue lisää Ruralian blogista»»

Ruralian blogissa Aapo Jumppanen: Lähtijät

Ytyä2017

Yhdet lähtevät omasta vapaasta tahdosta ja toiset pakon edestä. Osa lähtee nopeasti ja yllättäen. Toisten ääriviivat haalistuvat hitaasti, kunnes eräänä päivänä heitä ei enää ole. Joku lähtijöistä katsoo taakseen pitkään, kun toisen katse on ollut muualla jo vuosia..

Lue lisää Ruralian blogista»»

CERERE-hanke alkaa! - CERERE project starts!

Ytyä2017

Suomi edustaa pohjoista Eurooppaa ja sen sosio-ekonomisia ja ekologisia erityispiirteitä Ruralia-instituutin uudessa Horisontti 2020 -hankkeessa.

Viljojen uusi tuleminen Euroopassa: monimuotoisuuden tukeminen luomu- ja ekstensiivisissä ruokajärjestelmissä (CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input agriculture, CERERE) -hankkeen ensisijainen tavoite on alkuperäisviljaketjun vahvistaminen tutkimuksen ja käytännön yhteistyöllä.

Read more »»  


Villipuurohaaste liikkeelle – haaste ensin Sami Tallbergille

Ytyä2017

Villipuurohaasteen tavoite on innostaa ideoimaan ja jakamaan kaikkien käyttöön puuroreseptejä, joissa käytetään kotimaisia luonnontuotteita, marjoja, yrttejä, jopa sieniä ja muita puhtaasta luonnostamme saatavia, villejä raaka-aineita!

Ensimmäisenä haasteen saa villiyrttispesialisti Sami Tallberg, keittiömestari ja ELO-säätiön nimittämä villiruokalähettiläs, mutta haasteeseen voi myös tarttua omatoimisesti ihan jokainen!

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Uusi artikkeli: I feel it's mine! - Psychological ownership in relation to natural resources

Ytyä2017

Artikkeli liittyen luonnonvaroja kohtaan tunnettuun psykologiseen omistajuuteen on ilmestynyt Journal of Environmental Psychology -lehdessä.

Artikkeli: A. Matilainen*, M. Pohja-Mykrä, M. Lähdesmäki, S. Kurki. (2017). I feel it’s mine! - Psychological ownership in relation to natural resources

Lue artikkeli »»  


Kanta-Hämeen potentiaalisten kaivosten aluetaloudelliset vaikutukset selvitetty

Ytyä2017

Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ovat selvittäneet Kanta-Hämeen kiinnostavim-pien malmityyppien mahdolliset malmi-varannot ja potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset.

Tutkimuskohteina olivat kolme potentiaali-sinta malmityyppiä ja kohdealuetta, jotka ovat Tammelan–Someron kultavyöhykkeen esiintymät, Tammelan–Someron litium-esiintymät sekä Jokioisten–Forssan– Tammelan kupari-kulta-malmisysteemi.

Tutkimusten perusteella lupaavimpia malmityyppejä Hämeen vyöhykkeellä ovat kultamalmit ja litiumpegmatiitit sekä uutena malmityyppinä porfyyrityyppiset kupari-kultaesiintymät.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


YTYÄ kylätoimintaan: yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen käytännössä ke 26.4.2017

Ytyä2017

Toivotamme Etelä-Pohjanmaan alueen kylätoimijat tervetulleiksi ke 26.4.2017 tutustumaan yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen.

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoro yhteiskunnallisen yrityksen arvoista osana yrityksen toimintaa, käytännön kokemuksia kyläyhdistyksen toiminnasta yhteiskunnallisena yrityksenä, saadaan konkreettisia keinoja yhteis-
kunnallisen yrityksen liikeideoiden työstämiseksi sekä kuullaan lisää yritysmuodon valinnasta erityisesti osuuskunnan näkökulmasta.

Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen tilaisuudessa käsiteltäviksi. Mahdolliset kysymykset voi jättää pe 21.4. mennessä ilmoittautumisen yhteydessä tai lähettää osoitteeseen katja.rinne-koski@
helsinki.fi.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Ruralian blogissa Essi Frondelius: Maatalousosuuskunta Italiassa

Ytyä2017

Legnaia on Italian Toscanassa sijaitseva hieman erilainen maatalousosuuskunta. Vuonna 1903 perustettu osuuskunta on paikallinen toimija, jonka Firenzessä sijaitsevasta lippulaivamyymälästä löytyy puutarha- ja elintarvikekauppa sekä taimikasvatusta.

Lue lisää Ruralian blogista»»

Harjoittelija Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -projektiin

Ytyä2017

Ruralia-instituuttiin rekrytoidaan harjoittelija vuonna 2017 Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset -projektiin.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua erätalouden liiketoiminnan taloudellisten tunnuslukujen keräämiseen ja analysointiin.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

Opas hoivamaatilatoiminnasta on ilmestynyt

Ytyä2017

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan on tiivis ja yleistajuinen opaskirjanen ns. hoivamaatilatoiminnasta kiinnostuneille tai sitä käynnisteleville maatiloille. Se antaa  käytännönlähtöistä opastusta etenkin sellaisille maatiloille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta sosiaali- ja terveysalan toiminnasta ja niiden toimijaverkostoista.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

Ruralian Visiting Scholar -ohjelman haku auki 1.3. - 2.5.2017

Ytyä2017

Ruralia Visiting Scholar -tutkijaohjelman haku kaudelle 2017 - 2018 on auki 1.3. - 2.5.2017.Lue lisää »»   

Seinäjoen kasvu kirjoitetaan historiaksi

Ytyä2017

Seinäjoen historiankirjoitus saa jatkoa. Ruralia-instituutissa työskentelevä Ajan, alueiden ja kulttuurin tutkimusryhmä toteuttaa historiankirjoitushankkeen, joka keskittyy Seinäjoen kaupunkiaikaan vuodesta 1960 eteenpäin.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

Mikkeliin haetaan kahta tutkimusjohtajaa/vanhempaa tutkijaa

Ytyä2017

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Mikkelin toimintayksikköön kahta tutkimusjohtajaa/vanhempaa tutkijaa.Lue lisää »»   Uutisarkisto


YTYÄ kylätoimintaan: yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyviä käytäntöjä to 23.2.2017

Ytyä2017

Toivotamme Etelä-Pohjanmaan alueen kylätoimijat tervetulleiksi to 23.2.2017 tutustumaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyviin käytäntöihin. Tarjolla on kaksi kiinnostavaa tilaisuutta aiheeseen liittyen.

Lue lisää »»   UutisarkistoOsuustoiminnan tutkimusseminaari 2017 18.–19.5.2017 Mikkelissä

Lehmä

Ruralia-instituutti järjestää yhteistyössä Kooperatiivi ry:n kanssa jo perinteiseksi muodostuneen Osuustoiminnan tutkimusseminaarin 18.–19.5.2017 Mikkelissä Kyyhkylässä.

Seminaarin pääteemana on Uudet maakunnat, kunnat ja osuuskunnat. Päivien aikana esitellään myös muita osuustoimintaan liittyviä tutkimusaiheita.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Korkeakouluharjoittelu Ruralia-instituutissa v. 2017

Lehmä

Ruralia-instituuttiin rekrytoidaan vuonna 2017 korkeakouharjoittelijoita useisiin projekteihin.

Hakuaikaa on jatkettu 13.3.3017 saakka!

Lue lisää »»   UutisarkistoTyötavoilla tulosta maitotiloille

Lehmä

Uudenlaisilla työtavoilla ja tiedonvälityksen keinoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta maidontuotantotiloilla. Uusinta tietoa maidon laadunhallinnasta, eläintautien hallinnasta, nautojen hyvinvoinnista sekä kustannustehokkaista työtavoista välitetään usealla kielellä ja monella välineellä, mm. videoiden avulla. Välitetty tieto laitetaan vapaasti saataville verkkoon myöhemmin hyödynnettäväksi.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Luomuinstituutin johtajan tehtävään on valittu Sari Iivonen

Läheltä ja luomua

Luomuinstituutin johtajan tehtävään ajalle 1.1.2017–31.12.2020 on valittu maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sari Iivonen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Lue lisää »»   

 


Vapaa-ajan asumisen hyvä hallinta edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön vuorovaikutusta

Läheltä ja luomua

Mikkelin seutu on Suomen merkittävimpiä mökkeilykeskittymiä. Seudun tavoitteena on tulla kestävän vapaa-ajan asumisen mallialueeksi. Vertaisoppiminen muiden vastaavien alueiden kanssa on siksi tärkeää. Tähän liittyy Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tehty selvitys Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen – Kansainvälinen näkökulma.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Komeat pohjalaistalot -kirja julkaistiin Seinäjoen asuntomessujen avajaispäivänä 8.7.2016

Komeat pohjalaistalot

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti käynnisti pohjalaistaloja koskevan hankesarjan vuonna 2013. Tavoitteena on, paitsi uuden tiedon tuottaminen, myös maaseudun kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden toimijoiden tiedollinen, taidollinen ja institutionaalinen vahvistaminen. Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehdon ja tohtorikoulutettava Matti Mäkelän uutuuskirja ’Komeat pohjalaistalot’ kokosi pohjalaistalotietoa yksiin kansiin. Kirja on tiivis tietokirja pohjalaistalokulttuurin arvoista, tyyleistä, taustasta ja monimuotoisuudesta. Komeat pohjalaistalot julkaistiin Seinäjoen asuntomessujen avajaispäivänä 8.7.2016.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Haku eteläpohjalaisten alkutuottajien AGRIFOOD – koulutukseen avoinna nyt

koivikko

AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille on suunniteltu vastaamaan eteläpohjalaisten tuottajien kasvaneisiin osaamistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa tuottajien liiketoimintaosaamisen tasoa ja varmistaa heidän yritystoimintansa menestyminen myös tulevaisuudessa. Hankkeessa Etelä-Pohjanmaan alkutuottajille tarjotaan 30 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma. Ohjelmaan valitaan 15–25 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta eteläpohjalaista tuottajaa. Haku ohjelmaan on avoinna. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Ruralia visiting scholars for 2016-2017 chosen

image

Altogether 21 applications were sent for the scholarship. The executive group of the Ruralia Institute selected five scholars to research visit of one month:

Dr. Gun Lidestav
SLU, Umeå, Sweden

Dr. Ifigeneia Douvitsa
Democrius University of Thrace, Greece

Dr. Murray Knuttila
Brock University, Canada

Dr. Hannah Chiswell
University of Exeter, UK

Dr. Ruta Spiewak
Institute of Rural and Agricultural Development, Poland

Ruralia Visiting Scholars Programme


Tutkimustietoa voidaan soveltaa paremmin ammatillisten oppilaitosten avulla 

coop

Tutkimustieto välittyy heikosti käytäntöön. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimassa hankkeessa etsittiin välittäjätahoja, joiden kautta tulokset löytävät tiensä paremmin ruohonjuuritasolle: Yksi potentiaalinen taho on ammatillinen koulutus. 

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Hyvinvointialastako palveluliiketoimintaa maatalouden rinnalle? - Ruralia tekee selvityksen tänä keväänä

coop

Ruraliassa selvitetään tänä keväänä maatilojen kiinnostusta hoivamaatalouden toimintamuotoja kohtaan maatalouden sivu- tai liitännäiselinkeinona. Asiasta lähetetään sähköinen kysely Etelä-Savossa noin 1800 maatilalle.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan Järviseudun alueella

 

Yksilöllisistä kotiseutukäsityksistä voidaan tunnistaa yhdistäviä piirteitä. Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista ja syvärakenteista.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

osuustoimintaseminaari


Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijahotellista haetaan verkostoja ja yhteisöllisyyttä

coop

Työntekijät kaipaavat yhteisöllisyyttä ja monet etätyötä tekevät kaipaavat seuraa. Maailmalla tällä tehdään isoa bisnestä ja Suomessakin yksin yhdessä tekeminen on suosiossa. Mikkelin yliopistokeskuksella käynnistettiin tutkijahotelli tammikuussa ja se on saanut hyvän suosion.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Yhteisetu-osuuskunta kokoaa eri jäsenryhmät paikalliskehityksen parhaaksi

coop

Yhteisetu-osuuskunnat voivat olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa vahvistamassa taloudellisia ja sosiaalisia voimavarojaan menettäneiden maaseutualueiden elinvoimaa. Samalla niiden avulla voidaan organisoida kumppanuuksia, joissa kunnat ovat mukana yhtenä osapuolena.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Sotakoulu kuntoon - Ristiinan Brahelinna pitäjäntaloksi

coop

Ristiinan Brahelinnasta eli vanhasta Sotakoulusta halutaan kehittää historiallisia arvoja kunnioittaen paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sekä matkailun tarpeita palveleva monitoiminen pitäjäntalo.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien luomualan yhteistyö etenee

coop

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien välille kehitetään uutta väylää eteläsavolaisille luomualan yrityksille ja -koulutusorganisaatioille löytää liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Kiinassa.

Lue lisää »»   UutisarkistoLuonnontuotealaa pönkitetään eteenpäin alan tilaisuuksissa

coop

Luonnontuotealan kehittymistä osana biotalouden kasvua edistetään valtakunnallisessa luonnontuotealan koordinaatiohankkeessa. Hankkeessa järjestetään useita infotilaisuuksia alkuvuoden aikana.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Ruralia tutkii työelämän tasa-arvoa

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana Suomen Akatemian uudessa strategisen tutkimuksen
rahoitusohjelman hankkeessa, jossa tarkastellaan suomalaista työelämää, erityisesti sen tasa-arvoa ja
eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja. Monitieteinen tutkimusryhmä pyrkii
selvittämään esimerkiksi iän, sukupuolen ja etnisyyden roolia työelämässä.

Lue lisää »»   UutisarkistoOppimisosuuskunnat tulevat

coop

Lukion opiskelijat työllistyvät moninaisiin työtehtäviin osuuskunnan kautta, ansaitsevat rahaa sekä oppivat tärkeitä yhteistyö- ja työelämätaitoja. Tekemällä oppiminen kehittää luovuutta ja toimii hyvin vastapainona teoreettisille opinnoille. Osuustoiminnallinen yrittäjyys vähentää koulun ja työelämän erillisyyttä.

Lue lisää »»   UutisarkistoLeader-ryhmät keskeisiä maaseudun kehittämisohjelman toteuttajia

coop

Toimintaryhmät saavuttivat ja ylittivät niille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet, kun katsotaan hanke- ja yritystukipäätösten lukumääriä. Toimintaryhmät ovat siten olleet merkittävä toteutuskanava maaseutuohjelman toimeenpanossa. Toimintaryhmien kautta käsiteltiin noin kolme neljästä hanketuesta ja lähes kolmannes yritystuista. Erityisesti edistettiin kylien kunnostusta ja kehittämistä sekä elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen kehittämistä.

Lue lisää »»   UutisarkistoGreen Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana kehittämässä Green Care -alalle yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta ja sitä tukevaa verkostoa valtakunnallisella ESR-hankkeella.

Lue lisää »»   UutisarkistoCo-op Network Studies -opinnot alkavat jälleen

coop

Nyt on mahdollisuus aloittaa osuustoiminnan opiskelu ohjattuina verkko-opintoina! Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta myös muilla kuin Co-op Network Studies -verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja.

Lue lisää »»


Ilmajoen pitäjänhistoriaa täydennetään

coop

Ilmajoen kunta ja seurakunta ovat yhdessä Ilmajoki-seuran kanssa käynnistäneet Ilmajoen pitäjän historian kirjoituksen täydentämisen kolmannella osalla, joka kattaa ajanjakson viime sodista Euroopan unioniin liittymiseen. Historian kirjoituksen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lue lisää »»     Uutisarkisto

 
<% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>