Ruralia-instituutti

Ruralia-lehti Ruralia-lehti on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sidosryhmälehti. Lehti ilmestyy sähköisenä kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja marras-joulukuussa.

Tilaa sähköinen lehti!

Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi


TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin hankkeet ja henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!

 

Vapaa-ajan asumisen hyvä hallinta edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön vuorovaikutusta

Läheltä ja luomua

Mikkelin seutu on Suomen merkittävimpiä mökkeilykeskittymiä. Seudun tavoitteena on tulla kestävän vapaa-ajan asumisen mallialueeksi. Vertaisoppiminen muiden vastaavien alueiden kanssa on siksi tärkeää. Tähän liittyy Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tehty selvitys Kehittämiskohteena vapaa-ajan asuminen – Kansainvälinen näkökulma.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


YTYÄ kylätoimintaan – yhdistykset palveluiden tuottajina? -ilta 3.11.2016

Läheltä ja luomua

Maaseudun palvelutuotanto tarvitsee uudenlaisia ratkaisuja, jotta sen asukkaat saavat tarvitsemiaan palveluja jatkossakin. Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon? -hanke järjestää Etelä-Pohjanmaan kylä- ja järjestötoimijoille suunnatun tilaisuuden to 3.11.2016 klo 17.30–20.00 Marttilan Tallissa (Puskantie 38, Seinäjoki), jossa kuullaan ja keskustellaan yhdistysten mahdollisuuksista ja kokemuksista palveluiden tuottamisesta maaseudulla.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Läheltä ja luomua – Paikallisia ja kestäviä ruokaratkaisuja -seminaari

Läheltä ja luomua

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti järjestää paikalliseen ja kestävään elintarviketuotantoon liittyvän seminaarin keskiviikkona 30.11.2016 Seinäjoella. Tilaisuudessa kuullaan näkemyksiä, kokemuksia ja tutkittua tietoa paikalliseen ruokaa liittyvistä innovaatioista, luomun aluetalousvaikutuksista, tarjontaketjujen toimivuudesta ja elintarvikkeiden hankinnoista.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Komeat pohjalaistalot -kirja julkaistiin Seinäjoen asuntomessujen avajaispäivänä 8.7.2016

Komeat pohjalaistalot

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti käynnisti pohjalaistaloja koskevan hankesarjan vuonna 2013. Tavoitteena on, paitsi uuden tiedon tuottaminen, myös maaseudun kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden toimijoiden tiedollinen, taidollinen ja institutionaalinen vahvistaminen. Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehdon ja tohtorikoulutettava Matti Mäkelän uutuuskirja ’Komeat pohjalaistalot’ kokosi pohjalaistalotietoa yksiin kansiin. Kirja on tiivis tietokirja pohjalaistalokulttuurin arvoista, tyyleistä, taustasta ja monimuotoisuudesta. Komeat pohjalaistalot julkaistiin Seinäjoen asuntomessujen avajaispäivänä 8.7.2016.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Haku eteläpohjalaisten alkutuottajien AGRIFOOD – koulutukseen avoinna nyt

koivikko

AGRIFOOD - Ruokajärjestelmä- ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma alkutuottajille on suunniteltu vastaamaan eteläpohjalaisten tuottajien kasvaneisiin osaamistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa tuottajien liiketoimintaosaamisen tasoa ja varmistaa heidän yritystoimintansa menestyminen myös tulevaisuudessa. Hankkeessa Etelä-Pohjanmaan alkutuottajille tarjotaan 30 opintopisteen laajuinen koulutusohjelma. Ohjelmaan valitaan 15–25 kasvuun ja kehittämiseen sitoutunutta eteläpohjalaista tuottajaa. Haku ohjelmaan on avoinna. Hanke on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Ruralia visiting scholars for 2016-2017 chosen

image

Altogether 21 applications were sent for the scholarship. The executive group of the Ruralia Institute selected five scholars to research visit of one month:

Dr. Gun Lidestav
SLU, Umeå, Sweden

Dr. Ifigeneia Douvitsa
Democrius University of Thrace, Greece

Dr. Murray Knuttila
Brock University, Canada

Dr. Hannah Chiswell
University of Exeter, UK

Dr. Ruta Spiewak
Institute of Rural and Agricultural Development, Poland

Ruralia Visiting Scholars Programme

Apurahoja Ruralia-instituutin tutkijoille

koivikko

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto ja Etelä-Pohjanmaan rahasto ovat myöntäneet apurahoja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijoille väitöskirjatyöhön.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Kysely kunnallisista elintarvikehankinnoista

koivikko

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttaa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Luomuinstituutin osarahoittamaa kehittämishanketta, jonka tavoitteena on selvittää luomun aluetaloudelliset vaikutukset sekä edistää luomun tuotannon ja kysynnän parempaa kohtaamista. Hankkeessa pyritään selvittämään luomun nykyistä roolia ja tulevaisuuden näkymiä julkisella sektorilla.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Pakuria, mahlaa ja paljon muuta – koivikot käyttöön!

koivikko

Koivikoissa kannattaa harkita puuntuotannon lisäksi muita hyödyntämisvaihtoehtoja. Erikoistuotteissa tuloja voi saada puuhun verrattuna nopeammalla kierrolla, jopa vuosittain. Koivikoiden monia mahdollisuuksia tarkastellaan Juvalla 17.5.2016 klo 17.30–20.30.

Lue lisää »»   UutisarkistoCarina Tikkanen-Kaukanen Tieteenkesyttäjä 2016

coop

Vuoden 2016 Tieteenkesyttäjäksi on nimetty tutkimusjohtaja, dosentti Carina Tikkanen-Kaukanen. Hän on tuonut ansiokkaasti vaikeasti hahmotettavaa tieteellistä tietoa hunajan terveysvaikutuksista laajempaan tietoon. Tunnustus julkistettiin Mikkelin Tiedepäivillä torstaina 14.4.2016.
Carina Tikkanen-Kaukanen on erikoistunut infektiotauteihin ja perehtynyt hunajan sekä luonnonmarjojen terveysvaikutuksiin.

Lue lisää »»  


Green Care -korkea-asteen koulutuspilotin haku on auki
1.22.5.2016

coop

Green Care avaa uusia mahdollisuuksia monialaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi, kiinnostaako koulutus? 
Koulutuksen pilotointi toteutetaan kansallisena yhteistyönä ja opetus tapahtuu verkkopainotteisena monimuoto-opetuksena.
Opetuksen lähipaikkakuntia ovat: Rovaniemi, Kajaani, Kokkola, Seinäjoki, Pori, Jyväskylä ja Mikkeli.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Tutkimustietoa voidaan soveltaa paremmin ammatillisten oppilaitosten avulla 

coop

Tutkimustieto välittyy heikosti käytäntöön. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimassa hankkeessa etsittiin välittäjätahoja, joiden kautta tulokset löytävät tiensä paremmin ruohonjuuritasolle: Yksi potentiaalinen taho on ammatillinen koulutus. 

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Hyvinvointialastako palveluliiketoimintaa maatalouden rinnalle? - Ruralia tekee selvityksen tänä keväänä

coop

Ruraliassa selvitetään tänä keväänä maatilojen kiinnostusta hoivamaatalouden toimintamuotoja kohtaan maatalouden sivu- tai liitännäiselinkeinona. Asiasta lähetetään sähköinen kysely Etelä-Savossa noin 1800 maatilalle.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan Järviseudun alueella

 

Yksilöllisistä kotiseutukäsityksistä voidaan tunnistaa yhdistäviä piirteitä. Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa muodostetaan kokonaiskuva Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista ja syvärakenteista.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

osuustoimintaseminaari


Mikkelin yliopistokeskuksen tutkijahotellista haetaan verkostoja ja yhteisöllisyyttä

coop

Työntekijät kaipaavat yhteisöllisyyttä ja monet etätyötä tekevät kaipaavat seuraa. Maailmalla tällä tehdään isoa bisnestä ja Suomessakin yksin yhdessä tekeminen on suosiossa. Mikkelin yliopistokeskuksella käynnistettiin tutkijahotelli tammikuussa ja se on saanut hyvän suosion.

Lue lisää »»   Uutisarkisto


Yhteisetu-osuuskunta kokoaa eri jäsenryhmät paikalliskehityksen parhaaksi

coop

Yhteisetu-osuuskunnat voivat olla tulevaisuudessa tärkeässä roolissa vahvistamassa taloudellisia ja sosiaalisia voimavarojaan menettäneiden maaseutualueiden elinvoimaa. Samalla niiden avulla voidaan organisoida kumppanuuksia, joissa kunnat ovat mukana yhtenä osapuolena.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Sotakoulu kuntoon - Ristiinan Brahelinna pitäjäntaloksi

coop

Ristiinan Brahelinnasta eli vanhasta Sotakoulusta halutaan kehittää historiallisia arvoja kunnioittaen paikallisten asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sekä matkailun tarpeita palveleva monitoiminen pitäjäntalo.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien luomualan yhteistyö etenee

coop

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien välille kehitetään uutta väylää eteläsavolaisille luomualan yrityksille ja -koulutusorganisaatioille löytää liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Kiinassa.

Lue lisää »»   UutisarkistoLuonnontuotealaa pönkitetään eteenpäin alan tilaisuuksissa

coop

Luonnontuotealan kehittymistä osana biotalouden kasvua edistetään valtakunnallisessa luonnontuotealan koordinaatiohankkeessa. Hankkeessa järjestetään useita infotilaisuuksia alkuvuoden aikana.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Ruralia tutkii työelämän tasa-arvoa

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana Suomen Akatemian uudessa strategisen tutkimuksen
rahoitusohjelman hankkeessa, jossa tarkastellaan suomalaista työelämää, erityisesti sen tasa-arvoa ja
eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja. Monitieteinen tutkimusryhmä pyrkii
selvittämään esimerkiksi iän, sukupuolen ja etnisyyden roolia työelämässä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto

 


Suomalainen luomu-monikukkahunaja toimii ruokamyrkytyksen aiheuttajaa vastaan

coop

Pohjois-Karjalan monikukka-luomuhunajalla, joka oli pääosin luomuhorsmahunajaa, todettiin eniten antimikrobista aktiivisuutta ruokamyrkytystä sekä ihmisillä että eläimillä aiheuttavaa Clostridium perfringens -bakteeria vastaan. Tämä on huomionarvoinen tutkimustulos, sillä C. perfringens on kehittänyt vastustuskykyä antibiooteille.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Osuustoiminta yliopistolliseen tutkimukseen ja opetukseen -seminaarista julkaisu

coop

Customizing a Patchwork Quilt: Consolidating Co-operative Studies within University World -julkaisu on omistettu kanadalaisen professori Ian MacPhersonin (1939 - 2013) muistolle ja se pohjautuu YK:n kansainvälisen osuustoiminnan juhlavuoden 2012 merkeissä järjestettyyn seminaariin.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Oppimisosuuskunnat tulevat

coop

Lukion opiskelijat työllistyvät moninaisiin työtehtäviin osuuskunnan kautta, ansaitsevat rahaa sekä oppivat tärkeitä yhteistyö- ja työelämätaitoja. Tekemällä oppiminen kehittää luovuutta ja toimii hyvin vastapainona teoreettisille opinnoille. Osuustoiminnallinen yrittäjyys vähentää koulun ja työelämän erillisyyttä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Maaseudun ja kaupungin suhteista puhutaan tunteella

coop

Maaseudun ja kaupungin väliset suhteet näkyvät värikkäinä - tämän päivän näkökulmasta melko suorasanaisina - keskusteluina 1800-1900 lukujen vaihteen paikallislehtien keskustelupalstoilla.
Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, minkälaisia käsityksiä lehdissä esiintyy maaseudusta ja kaupungista ja minkälaisissa asiayhteyksissä niistä on kirjoitettu.
Pilottihankkeessa päästiin myös ensimmäistä kertaa kokeilemaan digitaaliseen muotoon tallennettujen sanomalehtien käytettävyyttä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Leader-ryhmät keskeisiä maaseudun kehittämisohjelman toteuttajia

coop

Toimintaryhmät saavuttivat ja ylittivät niille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet, kun katsotaan hanke- ja yritystukipäätösten lukumääriä. Toimintaryhmät ovat siten olleet merkittävä toteutuskanava maaseutuohjelman toimeenpanossa. Toimintaryhmien kautta käsiteltiin noin kolme neljästä hanketuesta ja lähes kolmannes yritystuista. Erityisesti edistettiin kylien kunnostusta ja kehittämistä sekä elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelujen kehittämistä.

Lue lisää »»   Uutisarkisto"Osuustoiminnan perusteet" -MOOC-kurssi on avoinna!

coop

Co-op Network Studies -koordinaatioyksikkö Ruralia-instituutissa ja Pellervo-Seura ry toteuttavat 2.11.2015 alkaen ”Osuustoiminnan perusteet” -MOOC-verkkokurssikokeilun, jonka tavoitteena on yhdistää ihmisten vapaamuotoista oppimista, yleistä osuustoimintatiedon karttumista ja yliopisto-opetusta. Kurssi on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ikään ja aiempaan tietotasoon katsomatta..

Lue lisää »»   UutisarkistoKansainvälisistä hankkeista ideoita paikalliseen kehittämiseen

coop

Kansainväliset hankkeet ovat tuottaneet toimijoilleen merkittävän kokemusvarannon ja edistäneet toimijoiden oppimista. Usein ne ovat myös vaikuttaneet uusien ideoiden tai toimintamallien siirtämiseen oman toiminta-alueen kehittämiseen tai toisille alueille.

Lue lisää »»   UutisarkistoGreen Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on mukana kehittämässä Green Care -alalle yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta ja sitä tukevaa verkostoa valtakunnallisella ESR-hankkeella.

Lue lisää »»   UutisarkistoLuomukeruualueiden sertifioinnilla monikäyttöä metsille

coop

Ruralia-instituutti ja Suomen Metsäkeskus ovat käynnistäneet Luomumetsistä moneksi -hankkeen, jossa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Kansleri Thomas Wilhelmsson yliopiston 375-vuotisjuhlassa Ristiinassa: Yliopisto-opetus muuttuu radikaalisti

coop

-Yliopistot muuttuvat ja vieläpä syvällisellä tavalla. Tiedämme melko varmasti, että yliopistot ehkä jo kymmenen vuoden kuluttua ovat radikaalisti erilaisia kuin tänään, mutta emme tiedä miten.

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Torsti Hyyryläinen YLE Radio 1:n Ykkösaamussa

coop

Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen ja Osmo Soininvaara YLE Radio 1:n Ykkösaamussa teemalla "Helsinki ja Tampere Suomen tulevaisuus".

Lue lisää »»   Uutisarkisto
Karjalanpiirakka nimisuojatuotteiden ykköseksi!

coop

Perinteisistä herkuista kiinnostunut yleisö valitsi kesäkampanjassa kymmenen nimisuojatun suomalaistuotteen joukosta selväksi suosikikseen karjalanpiirakan.

Lue lisää »»   UutisarkistoKaksi uutta yliopistoa mukaan Co-op Network Studies -yliopistoverkostoon

coop

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimaan osuustoiminnan ja yhteisötalouden Co-Op Network Studies -yliopistoverkostoon on liittynyt mukaan kaksi uutta yliopistoa – Vaasan yliopisto ja Lapin yliopisto. Verkostossa on nyt mukana 10 suomalaista yliopistoa.

Lue lisää »»   UutisarkistoCo-op Network Studies -opinnot alkavat jälleen

coop

Nyt on mahdollisuus aloittaa osuustoiminnan opiskelu ohjattuina verkko-opintoina! Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kautta myös muilla kuin Co-op Network Studies -verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osuustoiminnan ja yhteisötalouden opintoja.

Lue lisää »»


Ilmajoen pitäjänhistoriaa täydennetään

coop

Ilmajoen kunta ja seurakunta ovat yhdessä Ilmajoki-seuran kanssa käynnistäneet Ilmajoen pitäjän historian kirjoituksen täydentämisen kolmannella osalla, joka kattaa ajanjakson viime sodista Euroopan unioniin liittymiseen. Historian kirjoituksen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lue lisää »»     Uutisarkisto


Ruralia Visiting Scholars 2015-2016

osuustoimintaseminaari

The 2015-2016 Ruralia Visiting Scholars and the projects they will pursue are listed below:

Valentina Cattivelli Research Center of Lombardy Region, Italy
Analysis of the Motivations Associated with Community Urban Gardening in Lombardy Region and in Finland. A comparison.

Marie Mahon Department of Geography, National University of Ireland, Galway, Ireland
The role of the arts, culture and creativity in a rural context.

Örjan Furtenback Swedish University of Agricultural Science, Umeå, Sweden
Where should we allocate new forest reserves? Regional welfare impacts of different allocation rules.

Lue lisää »»     Uutisarkisto


 
<% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>