Ruralia-instituutti

Tietoa Ruraliasta Ruralia-lehti Tilaa lehti ilmaiseksi! Yksiköiden yhteystiedot

Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7
50100 MIKKELI
Puhelin 0294 1911

Ruralia-instituutti
Kampusranta 9
60320 SEINÄJOKI
Puhelin 0294 1911

Instituutin sähköinen asiointiosoite
ruralia-instituutti@helsinki.fi

Tutkimustietojärjestelmä

TUHAT-tutkimustietojärjestelmästä löydät kaikki Ruralia-instituutin henkilökunnan julkaisut

Tervetuloa Ruralia-instituuttiin!

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkea-
tasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla. Jalostetaan tiedosta yhdessä kestäviä ratkaisuja!

 

Co-op Network Studies -yliopistoverkostolle
400 000 euron lahjoitus Osuustoiminnan neuvottelukunnalta

coop

Osuustoiminnan neuvottelukunta on myöntänyt Co-op Network Studies (CNS)-yliopistoverkostolle yhteensä 400 000 euron yritysrahoituksen vuosille 2015–2019. Yrityselämän ja yliopistojen yhteisrahoitus mahdollistaa verkoston toiminnan kehittämisen ja kansainvälisen toiminnan vahvistamisen.

CNS-verkoston opintoja tuottaa, kehittää ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. CNS-verkoston muodostavat kahdeksan suomalaista yliopistoa.

Lue lisää • Ruralia Visiting scholars -tutkijavaihdon haku on auki!

  osuustoimintaseminaari

  Ruralia Visiting Scholar -ohjelma tarjoaa kokeneille kansainvälisille tutkijoille mahdollisuuden työskennellä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkijastipendin avulla. Haku kaudelle 2015–16 on auki 29.5.2015 saakka.

  Lue lisää • Osuustoiminnan tutkimusseminaari 21.-22.5.2015 Helsingissä

  osuustoimintaseminaari

  Ruralia-instituutti järjestää Osuustoiminnan tutkimusseminaarin tänä vuonna Helsingin yliopiston Metsätalolla teemalla "Peruspalvelut ja osuustoiminta".

  Lue lisää ja ilmoittaudu linkin kautta. • Ruralia-instituutti selvittää Etelä-Savon yritysten tulevaisuudensuunnitelmia

  raportteja140s

  Etelä-Savon yritysten kehitysnäkymiä selvitetään laajalla kyselytutkimuksella. Maaseutualueilla toimivilta yrityksiltä kerätään tietoa yritystoiminnan kehitystä edistävistä ja rajoittavista tekijöistä, toimintaympäristön muutosten vaikutuksista sekä yritystoiminnan jatkuvuudesta.

  Tiedon tavoitteena on toimia Etelä-Savon ELY-keskuksen tukena siinä, että kehittämisrahoitusta saataisiin suunnattua yritysten tarpeita parhaiten vastaaviin tekijöihin. Ruralia-instituutti lähestyy kaikkia kyselyyn valittuja yrityksiä kirjeitse.

  Kyselyyn voi vastata oheisen linkin kautta.


 • Luomun talousvaikutukset selvitetään maakunnittain

  Luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon vaikutusten eroja alue- ja kansantaloudellisesti selvitetään ensimmäistä kertaa Suomessa sekä nykytilanteeseen että tulevaisuuteen peilaten.

  Luomutuottajilta kerätään tietoja muun muassa tuotannon kustannuksista sekä yleisesti luomumarkkinoista. Luomutuottaja, tästä linkistä voit käydä vastaamassa kyselyyn. Kysely myös ruotsiksi Enkät till ekogårdar

  Mikkelissä juhlittiin 375-vuotiasta Helsingin yliopistoa

  Juhlaseminaarissa kuultiin ajankohtaisista ja Etelä-Savon maakunnan hyvinvointia koskettavista ruokaan, metsiin ja maaseutuun liittyvistä tutkimusteemoista. Juhlan aihetta lisäsi myös Ruralia-instituutin liittyminen osaksi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa.

  Metsien luomusertifiointi kiinnostaa eteläsavolaisia metsänomistajia

  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Suomen metsäkeskus tekivät helmikuussa kyselyn noin 5 400 eteläsavolaiselle metsänomistajalle heidän suhtautumisestaan metsien luomusertifiointiin, metsien monikäyttöön ja jokamiehen oikeuksiin. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että luomu ja metsien luomusertifiointi on Etelä-Savolle markkinointivaltti.

  Luonnontuotteiden jalostusta pitäisi lisätä

  Markkinavetoinen, kustannustehokas ja kestävä raaka-ainetuotanto on luonnontuotealan liiketoiminnan kehittämisessä keskeistä. Näin todetaan tuoreessa Luonnontuotealan toimintaohjelma 2020 -julkaisussa.

  Kestävistä ruokaratkaisuista tuore raportti

  Helsingin yliopisto kestävien ja tehokkaiden ruokajärjestelmien edistäjänä -hankkeessa on ilmestynyt raportti:

   

  Lähi- ja luomutuotteiden lisäämisessä ammattikeittiöissä riittää vielä haastetta

  raportteja140s

  Etelä-Savon ammattikeittiöiden mukaan yleisimmät lähituotteiden käytön esteet ovat tiedon puute alueen tuottajista ja tuotteista sekä toimitusvarmuus. Luomutuotteiden suurimmiksi käytön esteiksi mainitaan hinta ja tiedon puute alueen tuottajista.

  Luomuinstituutille voitto Hyvän Sadon tutkimuskisassa

  sinimailas

  Luomuinstituutin joukkue vei voiton vuoden 2014 Hyvä Sato -viljelykilpailussa. Rehu- ja sinimailasvaltainen nurmi tuotti valkuaispitoista rehua yli 11 600 kuiva-ainekiloa hehtaarilta ja myyntituloja säilörehupaaleista kertyi miltei 1500 euroa 25 euron kappalehinnalla. Viljely- ja työkustannusten vähentämisen jälkeen katetta jäi selvästi yli 1000 euroa hehtaarilta.

  Lähiruoan käyttäjä on muutosvalmis ja suosii vaihtoehtoisia ruoanhankintatapoja

  Kaalit

  Kuluttajat suhtautuvat positiivisesti lähiruokaan, mutta lähiruoan käyttäjiksi sitoutuneet poikkeavat arvoiltaan ja asenteiltaan muista kuluttajista. Lähiruokaan sitoutuneet ovat erittäin muutosvalmiita ja yli 60 prosenttia heistä ostaisi ruoan mieluiten muualta kuin tavallisesta kaupasta.

  Miksi luomukasvistuotanto ei ole lähtenyt Suomessa kasvuun?

  Vapaa-aika

  Mikä on syynä siihen, että kotimaisen luomukasvistuotannon määrä ei ole lähtenyt kasvuun, kuten valta-osa muista luomusektoreista? Olisiko meillä Suomessa opittavaa siitä, miten luomukasvisten markkinat toimivat muualla?

  Kylätoiminnan tilassa on maakunnittaisia eroja

  Vapaa-aika

  Pohjanmaalta ja Kainuusta löytyvät aktiivisimmat ja toiminnaltaan monipuolisimmat kylätoimintaa harjoittavat yhteisöt. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta tutkimuksesta, jossa selvitettiin kylätoiminnan alueellisia eroja Suomessa.

  Yhä useampi vapaa-ajan asukas kaipaa paikallisia palveluja

  Vapaa-aika

  Mökkeilyyn liittyvät arvostukset ovat hitaita muuttumaan, mutta vapaa-ajan asumiseen liitetään yhä useammin luonnollisena osana palvelujen käyttö. Erityisesti uudet vapaa-ajan asuntojen omistajat kaipaavat paikallisia palveluja. Lue nyt julkaistu raportti netistä!

  Kansainväliseen tutkijavaihto-ohjelmaan valittu kuusi uutta tutkijaa

  smith

  Ruralia-instituutin kansainvälinen Visiting scholar -tutkijavaihto-ohjelma herätti taas kiinnostusta. Hakijoita oli muun muassa Espanjasta, Intiasta ja Iso-Britanniasta.

   

  Elintarviketeollisuuden vaikutus Suomen bkt:hen yli 13 miljardia

  Lähiruoka

  Vaikutukset ovat selvästi suurimmat Etelä-Pohjanmaalla, ilmenee Ruralia-instituutin kattavasta pilottiselvityksestä. Maatalous ja elintarviketeollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa. Maatalous työllistää Suomessa noin 105 000 ja elintarviketeollisuus noin 96 000 henkilötyövuotta, kun kerroinvaikutukset otetaan huomioon. Aloilla on myös huomattavat talousvaikutukset.

  Metsästys- ja kalastuslupaan sijoitettu euro tuo seitsemän euroa alueelle

  Metsästys

  Kun metsästäjä ostaa metsästys- tai kalastusluvan valtion maille, raha hyödyttää seitsenkertaisesti aluetta, jossa hän metsästää tai kalastaa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Metsähallitus ovat julkaisseet ennakkotietoja historian ensimmäisestä kattavasta eränkäynnin aluetaloustutkimuksesta.

  Kerro havaintosi naakkojen yöpymispaikoista!

  naakka

  Naakkojen yöpymispaikoista halutaan havaintoja Seinäjoen ja Lahden alueella.

  Ruralia-instituutti kerää tietoja naakkojen yöpymispaikoista Seinäjoella ja Lahdessa. Voit täyttää tiedot naakka-
  havainnoistasi lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/ruralia/naakkahanke.

  Samalla sivulla voi ilmoittaa tietoja myös naakkavahingoista.


   
  <% rs_uutinen.Close() Set rs_uutinen = Nothing %>