Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse donerade 100 000 euro till medicin och farmaci

Det är tredje gången som Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse donerar till Helsingfors universitet inom ramen för statens motfinansieringsprogram.

– Vi är mycket tacksamma och glada för donationen. Donationer som dessa har en stor effekt eftersom de möjliggör nya vetenskapliga satsningar, säger Anne Remes som är dekan vid medicinska fakulteten.

Det här är tredje gången som Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse donerar till universitetet inom ramen för statens motfinansieringsprogram: år 2011 donerade stiftelsen 300 000 euro och 2017 550 000 euro.

– På detta sätt hoppas vi kunna bidra till att säkerställa att man i Finland kan bedriva högklassig forskning som är långsiktigt finansierad och som kan attrahera de bästa resurserna, säger stiftelsens verkställande direktör Jannica Fagerholm.

Hon ser att stiftelsernas roll har ökat inom forskningsfinansieringen efter att man i Finland införde en ny finansieringsmodell av universiteten år 2013.

– Den externa, icke-statliga forskningsfinansieringen har blivit allt viktigare för universiteten efter reformen, fortsätter Fagerholm.

Satsning på det yngre forskargardet

Universitetet har beslutat att rikta stiftelsens donationer till medicinska fakulteten. Denna donation, liksom de två tidigare donationerna har getts till universitetet inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet, vilket innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje privat donerad euro.

– Med stöd av donationer från stiftelsen har vi kunnat inrätta två nya professurer vid medicinska fakulteten: en professur i smärtmedicin och smärtforskning samt en professur inom klinisk metabolism, säger Remes.

Med hjälp av den nya donationen kommer universitetet att fatta ett beslut om att satsa på det yngre forskargardet.

– En utmaning i nuläget är bristen på stöd till lovande unga forskarförmågor, eftersom möjligheterna att få forskningsfinansiering efter disputationen har blivit färre. För att Finland även i fortsättningen ska ha tillgång till en bred och kunnig expertis och professorskår, måste återväxten stödas. En lämplig satsning skulle därför vara att främja unga forskare inom områden som stöds av stiftelsen, säger Remes

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse har som mål att understöda forskning som lägger tonvikt på det psykiska välbefinnandets inverkan på den fysiska hälsan och även sociala faktorers inverkan på hälsan.

– Vi vet att det finns ett samband mellan sociala faktorer och hälsa samt att människor med olika livsvillkor har olika hälsa. Men det behövs mer kunskap om och lösningar på dessa problem, säger Fagerholm.

– Vår förhoppning är att donationen kan bidra till arbete som hjälper människor till levnadsvanor som stöder både fysiskt och psykiskt välbefinnandeLär mer om statens motfinansieringsprogram.

 

Dekanus Anne Remes
Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022. Bakom kapitaliseringen ligger Sitras förvaltningsråds beslut i december 2019 att bevilja 100 miljoner euro som ett engångsstöd till universiteten. Statens motfinansiering innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020-30.6.2022. Genom att göra en donation till vetenskapen bidrar du till att skapa en framtid med hjälp av utbildning och forskning. 

Beroende på donationsbeloppet och donatorns önskemål styrs donationen antingen till en fond som stöder universitetets strategi och framtid allmänt eller till stöd för ett specifikt utbildningsområde. Donationer på minst 10 000 euro kan riktas till förmån för ett utbildningsområde, till exempel medicin och farmaci. Universitetets rektor beslutar om användningen av de donationsmedel som erhåller statens motfinansiering.

Läs mer om motfinansieringsprogrammet