Nya antibiotika kan rädda miljontals människor från infektioner

Om antibiotika inte utvecklas kommer situationen 2050 att vara att 10 miljoner människor årligen dör av infektioner, säger Päivi Tammela, professor i farmaceutisk biologi.

Vad forskar du i? 

Syftet med min forskning är att finna nya mikrobläkemedel, i synnerhet i naturmaterial eller derivat som utvecklats från naturmaterial.

Jag och mina kollegor fokuserar i synnerhet på att utveckla nya, mer effektiva verktyg och metoder, och vi undersöker också bakterier för att hitta nya sätt att påverka dem.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Bakteriers förmåga att stå emot existerande antibiotika ökar i allt snabbare takt. Infektioner orsakade av multiresistenta bakterier, dvs. bakterier med motståndskraft mot flera typer av antibiotika, hör redan till vardagen inom hälso- och sjukvården. När resistensen sprider sig bland infektionsalstrande bakterier blir infektionerna svårare och mer tidskrävande att behandla.

Om vi inte omedelbart reagerar på detta kommer infektionssituationen enligt prognoserna att vara katastrofal i framtiden. I värsta fall dör 10 miljoner människor årligen av resistenta bakterieinfektioner år 2050.

Hopp för framtiden kan skapas till exempel genom mer genomtänkt antibiotikabruk och genom att satsa på utvecklingen av nya antibiotika.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Bakteriernas häpnadsväckande egenskaper – trots att de är encelliga och i princip simpla organismer är de oslagbara i sin förmåga att förändras och anpassa sig, och de kan till och med kommunicera med varandra.

 

Päivi Tammela är professor i farmaceutisk biologi vid Farmaceutiska fakulteten.

Se Päivi Tammelas installationsföreläsning den 4 december 2019.

Bekanta dig med de andra nya professorerna.