Nya akademiprofessorer forskar i neurovetenskap och klimat

Helsingfors universitets nya akademiprofessorer Eero Castrén och Anu Wartiovaara försöker lösa neurovetenskapliga problem. Markku Kulmala forskar i klimatet i Sibirien och Kina.

Neuroforskaren Eero Castrén forskar i mekanismer på molekylnivå som ligger bakom plasticiteten i vuxna hjärnor.

I sin tidigare forskning har han visat hur en molekyl som används i antidepressiva läkemedel ökar plasticiteten i vuxna hjärnor. Eftersom hjärnans plasticitet är mycket begränsad efter den kritiska perioden i hjärnans utveckling har forskningsresultaten öppnat nya möjligheter för forskningen om hjärnans funktioner och olika hjärnsjukdomar.

– I det här projektet vill vi å ena sidan fördjupa vår kunskap om de molekylära mekanismerna bakom nervsystemets plasticitet och utveckla nya metoder för att observera och avbilda hur hjärnor anpassar sig. Å andra sidan vill vi främja praktiska tillämpningar av fynd inom grundforskningen genom att utveckla diagnostiska metoder och nya behandlingsmetoder för hjärnsjukdomar.  

Castrén har forskat i samma område i mer än två årtionden, under de senaste åren med understöd av ett ERC Consolidator Grant.

– De nya rönen har styrt forskningen i nya, oförutsägbara riktningar. Med hjälp av akademiprofessuren kan vi fortsätta vår forskning och utveckla nya initiativ.

Akademiprofessuren innebär också att jag har arbete för fem år framåt.

– Det betyder mycket, eftersom min visstidsanställning som chef för Centret för neurovetenskap tar slut om ett år.

Nya möjligheter att behandla mitokondriella sjukdomar

Den neurovetenskapliga forskningen vid Helsingfors universitet fick totalt 12 positiva finansieringsbeslut i Finlands Akademis utlysning i våras. Den andra nya akademiprofessorn Anu Wartiovaaras forskning gäller också neurovetenskap.

Wartiovaaras forskningsgrupp försöker ta fram nya behandlingsmetoder för mitokondriella sjukdomar genom att utnyttja information på molekylnivå.

Mitokondriella sjukdomar är allvarliga metabola sjukdomar. Endast få av dessa sjukdomar kan behandlas. De mitokondriella sjukdomarna är den vanligaste sjukdomsgruppen bland de ärftliga metabola sjukdomarna, men man vet inte så mycket om dem, trots att det finns upp till två tusen patienter i Finland. Parkinsons sjukdom verkar också ofta ha samband med funktionsstörningar i mitokondrierna.

– Kunskapen om hur mitokondriella sjukdomar försvårar cellernas funktion kan också utnyttjas i behandlingen av allmänna degenerativa sjukdomar i nervsystemet.

Tack vare Wartiovaaras forskningsgrupp har tusentals patienter runt om i världen fått en genetisk diagnos och en exakt orsak till sin sjukdom. Den senaste upptäckten ger hopp om att vissa allvarliga hjärn- och muskelsjukdomar kan behandlas med B-vitaminer. 

– Det biomedicinska forskningsfältet är inne i en exceptionellt fin tid. Metoderna har tagit stora steg framåt under de senaste tio åren, i praktiken är det bara vår fantasi som sätter gränser.

Anu Wartiovaara anser att den finansiering som kommer med akademiprofessuren är mycket viktig för hennes forskningsgrupp.

– Tack vare den kan vi koncentrera oss på forskningen bättre än förut. Min forskningsgrupp är sårbar, eftersom den är nästan uteslutande beroende av konkurrensutsatt finansiering.

Klimatforskning i Sibirien och Kina

Den ledande forskaren i atmosfäriska aerosolers fysik och kemi Markku Kulmala utsågs för tredje gången till Finlands Akademis akademiprofessor. Han var också akademiprofessor 2004–2009 och 2011–2015.

– Professuren är en viktig sak både för min egen forskning och för det internationella vetenskapssamfundet. Nu kan jag koncentrera mig helhjärtat på forskningen.

Kulmala undersöker hur människans aktivitet och naturliga processer påverkar klimatet och luftkvaliteten.

– Många av våra största problem, som klimatet, luftkvaliteten och hur vi ska få vattnet, maten och energin att räcka till alla, hör ihop. Under min akademiprofessur kommer jag att försöka förstå vad som händer i Sibirien och i storstäderna i Kina, hur luftkvaliteten och klimatet påverkar varandra i dessa områden.

Finlands Akademi utsåg åtta nya akademiprofessorer den 22 juni. Professorernas femårsperioder börjar den 1 januari 2017.

Finlands Akademi: Akademiprofessorer

Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet 23.6.2016: Markku Kulmala akatemiaprofessoriksi

HU:s meddelande om Eero Castréns forskning 6.2.2013: Pelkkä masennuslääke ei paranna