Mikko Pakarinen utvecklar effektivare behandlingar för lever- och tarmsjukdomar hos barn

Professorn i barnkirurgi siktar på en läkemedelsbehandling för leverskador.

Vad forskar du i?

Min forskningsgrupp forskar i medfödda lever- och gallvägssjukdomar hos barn och i störningar i tarmsystemets utveckling.  Vårt mål är att utreda de centrala mekanismerna som får dessa sjukdomar att orsaka organskador och funktionsstörningar. Om vi finner dessa mekanismer blir det möjligt att utveckla effektivare behandlingar. 

Vad kommer din forskning att påverka, och hur? 

Gallgångsatresi, ett av våra huvudsakliga forskningsobjekt, är fortfarande den vanligaste orsaken till levertransplantationer hos barn världen över. Till sjukdomen hör av okänt skäl progressiva leverskador. Om man kunde förebygga dessa skador med läkemedel kunde det märkbart minska behovet av leverstransplantationer både vid gallgångsatresi och vid andra medfödda sjukdomar där gallflödet är hämmat. 

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Liksom är fallet för många andra sjukdomar, främjar genforskning där man samlar in vävnadsprover snabbt förståelsen av sjukdomsmekanismerna även för dessa sjukdomar. Vår grupp deltar också i denna forskning. Det ska bli intressant att se om den nya forskningskunskapen inom den närmaste framtiden leder till genombrott som syns i den praktiska vården av patienter.   

 

Mikko Pakarinen är professor i barnkirurgi vid Medicinska fakulteten.

Se Mikko Pakarinens installationsföreläsning den 4 december 2019.

Bekanta dig med de andra nya professorerna.