Hälsobusiness i uppsving

En hälsohuvudstad ska byggas upp kring tre starka vetenskapscampus i Helsingforsregionen: expertgemenskaper bestående av forskare och studerande inom hälsa, biovetenskap och IT ska samarbeta med sjukvårdsdistriktet, staden och företag.

Ett center för hälsobusiness och -forskning som också enligt europeiska mått kommer att vara blomstrande. Det är en vision för huvudstadsregionen som Helsingfors universitet vill uppnå tillsammans med Helsingfors stad, Aalto-universitetet och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS i projektet Health Capital Helsinki HCH.

Idén är att samla experter, forskare och företag inom hälsa och hälsovård. Samtidigt vill man hjälpa nya företagare på traven. Och med de nya företagens hjälp också exportera finländskt hälsokunnande – och hitta internationella investerare i utlandet.

Silicon Valleys och Helsingfors lärdomar

Om allt gå enligt planerna kommer det om några år att finnas betydligt fler företag i hälsobranschen som bygger på akademisk forskning – sådana som Blueprint Genetics som startade på Campus Mejlans för tre år sedan.

Blueprint Genetics historia började egentligen i Kalifornien vid Stanford University där Samuel Myllykangas studerade och forskade 2009–2011. Myllykangas som idag är teknologidirektör i Blueprint Genetics, utvecklade under sina år i USA en ny metod för DNA-sekvensering.

– Min ursprungliga tanke var att göra metoderna snabbare, pålitligare och effektivare. Möjligheterna att kommersialisera forskningen kom jag att tänka på först senare.

Juha Koskenvuo och Tero-Pekka Alastalo, två läkare som också har bedrivit forskarstudier i Stanford, hittade genast flera kliniska användningsmöjligheter för den nya tekniken. Företagsidén började mogna, berättar Myllykangas.

Vetenskapen hänger med

Idag använder över hundra sjukhus i 16 länder Blueprint Genetics snabba gentester som i DNA från blodprover söker mutationer som förekommer i samband med ärftliga hjärt- och kärlsjukdomar. Testerna görs i Blueprint Genetics laboratorium i Mejlans.

För närvarande sysselsätter företaget sammanlagt 24 personer i Finland, Tyskland och USA, och forskning är fortfarande en viktig del av verksamheten. Företaget har samarbetat med Helsingfors universitet, HNS, Lunds universitet och Karolinska institutet. Myllykangas är själv docent vid Biovetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Alldeles enkelt är det inte enligt Myllykangas att grunda ett företag som baserar sig på forskning.

– Våra första företagsplaner var inte så lyckade. Vi sökte på webben efter modeller. Till all lycka fick vi en medarbetare med ekonomisk kompetens. Vår verkställande direktör Tommi Lehtonen hjälpte oss med att skaffa finansiering och kommersialisera verksamheten.

Företagande betyder inte slutet på vetenskapskarriären

Myllykangas väntar att hälsohuvudstadsprojektet som ska sätta fart på hälsobranschen visar samma intresse som han upplevde i Stanford. I Silicon Vallyes högskola betonade man för studenter och forskare att campus erbjöd hjälp och praktisk handledning för den som ville grunda ett företag.

Myllykangas konstaterar att klimatet har blivit positivare också i Helsingfors.

‒ Man anser inte längre att företagsverksamhet betyder slutet på karriären inom vetenskapen.

Gemenskapen är central

Det faller sig naturligt att bygga upp Health Capital Helsinki kring redan existerande, starka forskningsenheter. Universitetscampus med hälsa, biovetenskaper och IT som specialitet ligger relativt nära varandra i Helsingforsregionen, i Mejlans, Vik och Otnäs.

För att underlätta studenternas medverkan öppnas en ny filial av Helsinki Think Company i Mejlans i höst och motsvarande miljöer i Otnäs och Vik får förstärkning.

Inspiration har man hämtat bl.a. från Köpenhamn och Boston där motsvarande samarbetsprojekt mellan stad, företag och universitet har utvecklats och vuxit snabbt. Företagen finansierar akademisk forskning och startup-företag föds i expertgemenskaperna.

Samtidigt stärker universitetet sin profil.

Helsingfors universitets spetsprojekt i sammanhanget är Helsinki Life Science Center, berättar prorektor Keijo Hämäläinen. Centret som är under uppbyggnad stöder den bästa forskningen i branschen och samlar kunnande i livsvetenskaper så att centret också är lättillgängligt och attraktivt för företagen.