D-vitamintillskott i ekomjölk?

Omsorgen om vårt D-vitaminintag har fått lagstiftarna att överväga att vitaminberika ekomjölken. D-vitamin var också ett av forskarnas samtalsämnen på ekoevenemanget Luomupäivät tidigare i denna vecka.

Finska mejerier tillsätter på rekommendation av myndigheterna D-vitamin i mjölk och mjölkprodukter. De ekologiska produkterna innehåller inget vitamintillskott.

– EU:s ekolagstiftning tillåter inte att ekoprodukter vitamineras om inte vitamineringen av motsvarande livsmedel har gjorts obligatorisk i den övriga lagstiftningen, förklarar livsmedelsöverinspektör Anna Lemström vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Vid ministeriet funderar man nu på om lagstiftningen borde ändras så att vitamineringen skulle bli obligatorisk.

– Tankegångarna har fått vind i seglen av de nya näringsrekommendationerna som talar för ett ökat D-vitaminintag, säger Lemström. I synnerhet för barn kunde ekomjölken vara en bra D-vitaminkälla.

Konsumtionen av ekomjölk har mer än fördubblats i Finland under 2000-talet. Vissa konsumenter vill gärna se att ekomjölken får ett vitamintillskott medan andra inte vill att mjölkens sammansättning ska ändras. Lemström säger att det är svårt att bedöma hur ekomjölkens popularitet skulle påverkas av vitaminberikningen.

Ekomjölk för dagisbarn

Vid Helsingfors universitet har man vid avdelningen för näringslära jämfört daghem som serverar ekomjölk med daghem som serverar vanlig mjölk. D-vitaminhalterna i blodet var goda hos alla barn, men i de daghem som serverade ekomjölk hade man D-vitamintillskott att tacka för det. Barnen fick inte tillräckliga mängder vitamin enbart ur kosten.

– D-vitaminet man får ur maten tas upp i kroppen lika bra som vitaminet man får ur näringstillskott, och därför har källan inte någon betydelse, säger Essi Skaffari som utfört undersökningen.

D-vitaminberikningen av ekomjölk behandlades nyligen på det riksomfattande ekoevenemanget Luomupäivät som hölls i S:t Michel den 12–13 november. Evenemanget arrangerades av bland annat Finska ekologiska forskningsinstitutet som samordnas av Helsingfors universitet.