Forskningens fokusområden

Ansökningsobjekt

Kontaktuppgifter

Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper
PB 66 (Agnes Sjöbergs gatan 2)
00014 Helsingfors universitet
Telefon 02941 58459
info-eyt@helsinki.fi
förnamn.efternamn@helsinki.fi

Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper

Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper har till uppgift att bedriva internationellt ansedd och högklassig forskning inom livsmedels- och miljövetenskaper och att meddela på forskning baserad högsta undervisning i Finland. Forskningen vid institutionen är av hög kvalitet, nationellt och internationellt erkänd och mångvetenskaplig.

Institutionens huvudämnen är bioteknik, livsmedelskemi, livsmedelsteknologi, mark- och miljövetenskap, mikrobiologi och näringlära samt det engelskspråkiga huvudämnet Food Science på magisternivå. Institutionen ansvarar också för undervisningen i  kemi och biokemi inom fakulteten.