D-vitamin från bröd

På Campus Vik söker man försökspersoner för en D-vitaminundersökning. Avsikten är att testa ett bröd bakat med jäst som producerar vitamin.

De korta och mörka vinterdagarna tynger sinnet – ett faktum som delvis beror på att vi lider av brist på D-vitamin som bildas i huden under solens inverkan. På vintern är vi helt beroende av det D-vitamin som vi får i kosten, t.ex. från fisk, skogssvamp och ägg.

För att undvika vitaminbrist tillsätter man D-vitamin i mjölkprodukter och margarin, men fler produkter skulle kunna användas som D-vitaminkällor. Möjliga alternativ kartläggs som bäst vid Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper i Vik. En forskningsgrupp som leds av Christel Lamberg-Allardt genomför en undersökning för att utreda möjligheterna att tillgodogöra sig D-vitamin ur bröd.

Forskningsgruppen söker som bäst 20–40-åriga kvinnor med ljus hy och god hälsa till försökspersoner för undersökningen. Eftersom det är fråga om en brödundersökning får försökspersonerna inte ha celiaki eller spannmålsallergi.

– Dopning är också förbjudet, säger forskningsassistent Essi Skaffari.

– Man får inte besöka solarium eller åka på solsemester under två månader före undersökningen och inte heller under de åtta veckor som undersökningen pågår.

Vitamin från jäst

Det bröd som används i undersökningen bakas med vanlig bagerijäst, som aktiveras för att producera D2-vitamin med hjälp av ultraviolett ljus. I tidigare forskning har jästen visat sig trygg att använda och den passar utmärkt för bakning.

– Utöver tre skivor av brödet om dagen äter försökspersonerna också D-vitamintabletter eller placebotabletter, berättar Skaffari.

Under undersökningen får försökspersonerna fylla i blanketter som används för att utreda deras kostvanor och andra levnadsvanor. Dessutom för försökspersonerna forskningsdagbok. Blodprov tas regelbundet så att forskarna kan följa vitaminnivån.

Försökspersoner söks

Som tack för besväret får de som deltar i undersökningen – utöver gratis bröd – personlig respons på kostens näringsinnehåll och D-vitaminnivån i blodet.

Om det visar sig att vitaminet i brödet tas bra upp får vi kanske se hälsobrödet på butikshyllan i framtiden.

Intresserade kan kontakta forskningsassistenterna före 17.1.2014.