Tutkimuksen painoalat Laitos ja oppiaineet

Palvelut

Yhteystiedot

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Opiskelijapalvelut:
viikki-student@helsinki.fi
Opintosuoritusten rekisteröintipyynnöt:
viikki-register@helsinki.fi
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet:
comms-viikki@helsinki.fi
Jatko-opintoasiat:
viikki-phd@helsinki.fi
Hallintoasiat:
mmtdk-hallinto@helsinki.fi

 

  

 

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen tehtävänä on kansainvälisesti arvostettu ja laadukas elintarviketieteellinen ja ympäristötieteellinen tutkimus sekä tutkimukseen perustuva ylin opetus Suomesssa. Laitoksen tutkimustoiminta on erittäin korkeatasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua ja monitieteistä.

Laitoksen pääaineet ovat biotekniikka, elintarvikekemia, elintarviketeknologia, maaperä- ja ympäristötiede, mikrobiologia ja ravitsemustiede sekä englanninkielinen maisteritason Food Science. Laitos vastaa myös tiedekunnan biokemian ja kemian opetuksesta.

Maaperätutkimuksen osaaminen on tärkeää koko Suomelle

Suomalainen maaperä on jääkauden jäljiltä aivan omanlaisensa. Siitä tarvitaan täsmätietoa, jotta ympäristömme ja kasvinviljely voivat hyvin. Niemi-säätiö tukee lahjoituksellaan maaperä- ja ympäristötieteen professuuria, ja Salaojituksen Tukisäätiö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry ovat tehneet lahjoituksen tukeakseen laajemmin maatalous-metsätieteiden koulutusalaa.

Lue lisää »»

Maa ja porkkana, photo 123rf

Pakkausinnovaatioita ruoan parhaaksi

Linkosuon Leipomo tilasi Helsingin yliopiston pakkausteknologian osaajilta optimaalisen elintarvikkeiden pakkauksen. Uusi pakkausmuoto otettiin yrityksen tuotantoon. – Myös opiskelijat tulee altistaa yritysyhteistyölle!

Lue lisää »»

Linkosuo

 

Fermentoinnilla kasviperäisiin elintarvikkeisiin B12-vitamiinia luonnollisesti

B12-vitamiinia saadaan luontaisesti vain eläintuotteista, mutta käymisprosessin eli fermentoinnin avulla sitä voidaan tuottaa luonnollisin keinoin esimerkiksi leipään tai jogurttityyppisiin elintarvikkeisiin.

Lue lisää »»

Propionibacterium freudenreichii photo Vieno Piironen

 

Maija Pietilälle kolmivuotinen rahoitus virusten lisääntymisen estämistutkimukseen

Tutkijatohtori Maija Pietilän ryhmä tutkii virusten monistumista ja soveltaa tietoa uusien viruslääkkeiden kehittämiseksi

Lue lisää »»

Maija Pietilä

 

Suomalaiset mukaan ratkomaan globaalin ruokatuotannon tulevaisuutta

Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ovat menestyneet Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) KIC-rahoitushaussa. Suomalaiset ovat mukana ruokatuotannon haasteisiin ratkaisuja etsivän 50 eurooppalaisen toimijan yhteenliittymässä, jolle on myönnetty noin 400 miljoonaa euroa.

Lue lisää »»

PacTec kunniakirja

 

Elintarviketieteen opiskelijoille voitto PacTec-messujen opiskelijasarjassa

Nina Enroth, Saija Kivilehto, Jarno Salin, Maijuleena Salminen ja Janni Vanhanen palkittiin PacTec-messuilla Messusäätiön 2 000 euron stipendillä. Raati kiitti ruokaöljyn kuluttajapakkausta ennakkoluulottomasta asenteesta, ekologisuudesta ja kuluttajalähtöisyydestä.

Lue lisää »»

PacTec kunniakirja

Fazerilta 100 000 euron lahjoitus

Fazer lahjoittaa Helsingin yliopistolle 100 000 euroa. Lahjoitus annetaan maatalous-metsätieteiden koulutusalalle.

Lue lisää »»

Fazer

ETT Reetta Kivelästä tiedekunnan Vuoden vaikuttaja

Nyhtökauran kehittäjä, elintarviketieteiden tohtori Reetta Kivelä on valittu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Vuoden vaikuttajaksi. Reetta Kivelä väitteli vuonna 2011 aiheenaan kauran liukoinen ravintokuitu, beetaglukaani.

Lue lisää »»
Väitöskirja »»

Reetta Kivelä, photo: Vilja Pursiainen

Professori Maija Tenkasesta Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen

Biotuotannon kemian professori Maija Tenkanen on valittu Suomalaisen Tiedeakatemian uudeksi jäseneksi. Maija Tenkasen tutkimusalana on puu- ja kasvipohjaisten raaka-aineiden analytiikka ja hyödyntäminen esimerkiksi elintarvike- ja pakkausmateriaalina.

Lue lisää »»

Liisa Korkalolle Suomalaisen Konkordia-liiton erityisapuraha

Maija Pekkarisen 100-vuotisrahaston erityisapurahan saajaksi on valittu elintarviketieteiden tohtori Liisa Korkalo, jonka väitöskirja käsitteli teini-ikäisten tyttöjen ravitsemustilannetta Mosambikissa. Apuraha on 10 000 euron arvoinen.

Lue lisää »»

Uskottava ravitsemusasiantuntija mediassa taitaa tieteen ja tavat vedota yksilöihin

Ravitsemuskeskustelussa ihmisten omakohtaiset kokemukset ovat murentamassa tutkijoiden auktoriteettia. Tutkijat voivat kuitenkin saada äänensä paremmin kuuluviin, jos he ottavat huomioon muuttuneen viestintäympäristön, selviää Janne Huovilan väitöstutkimuksesta.

Lue lisää »»

Ravitsemustieteilijä Mikael Fogelholm palkittiin tieteellisen tiedon välittämisestä

J.V. Snellman -palkinnon tieteellisen tiedon ansiokkaasta välittämisestä on saanut ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm. Palkinto luovutettiin Helsingin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 23.3.

Lue lisää »»

Vuoden nuori virologi löytyy elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksesta

Dosentti Maija Pietilä on saanut Virustautien tutkimussäätiön myöntämän Vuoden nuori virologi 2016 -palkinnon. Palkinto ojennettiin Virologipäivien yhteydessä Turussa.

Lue lisää »»
Turun yliopiston uutinen »»

Puheenvuoro: Piironki ja opintie

Professori Hely Tuorilan muotokuvan paljastuksen jälkeen pidetyssä seminaarissa Hely Tuorila piti läksiäisluentonsa. Hän aloitti puheenvuoronsa varsin henkilökohtaisella ja ajankohtaisella viestillä.

Lue lisää »»

Professori Hely Tuorilan muotokuva paljastettu

Eläkkeelle piakkoin siirtyvä elintarvikkeiden aistinvaraisen laatututkimuksen professori Hely Tuorila on saanut muotokuvansa yliopiston kokoelmiin.

Lue lisää »»

Professori Annele Hatakan muotokuva paljastettiin 28.1.

Ympäristöbiotekniikan professori Annele Hatakan muotokuva paljastettiin ja luovutettiin Helsingin yliopiston kokoelmaan torstaina 28.1.2016. Muotokuvan vastaanotti vararehtori Anna Mauranen.

Lue lisää »»

Varastoiduista viljanjyvistä löytynyt bakteeri saattaa aiheuttaa ruokamyrkytyksiä

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa löydettiin kotimaisista kuivana varastoiduista ohranjyvistä bakteerien tuottama uusi myrkky. Penilidiksi nimettyä haitta-ainetta tuottava bakteeri kasvaa ja muodostaa myrkkyä jopa jääkaapin lämpötilassa. Lisäksi penilidi kestää keittämistä, joten se voi aiheuttaa mahdollisen riskin elintarviketurvallisuudelle.

Lue lisää »»

Piilonälkä koettelee Mosambikissa, sinkin saanti heikkoa tytöillä

Sinkin saanti ruuasta on niukkaa Mosambikissa: Väitöstutkimuksessa ilmeni, että noin kolmasosalla ei-raskaana olevista tytöistä oli pieni seerumin sinkkipitoisuus. Mosambikilaisten seerumin sinkkipitoisuuksia mitattiin nyt ensimmäistä kertaa.

Lue lisää »»