Nyhetsproduktionen automatiseras, metaredaktörer blir vanligare

Nyhetsproduktionen förändras när det rutinmässiga redaktionsarbetet automatiseras. Teknologiska forskningscentralen VTT och Helsingfors universitet testar hur pass intressanta och högkvalitativa nyheter en dator kan producera och hur läsarna upplever den automatiska nyhetsproduktionen.

Mediehusen vill automatisera det rutinmässiga redaktionsarbetet för att bättre kunna betjäna en allt mer krävande publik över allt flera digitala kanaler. Tack vare automationen kan redaktörerna i fortsättningen fokusera på mer krävande specialartiklar och på att erbjuda sina läsare allt mer personliga nyhetsupplevelser.

I det nya projektet undersöker Helsingfors universitet och VTT automatiserad nyhetsproduktion, där utnyttjandet av data och maskininlärning möjliggör en mer individuell nyhetsupplevelse. Hyperlokala nyheter och användardeltagande är centrala aspekter i projektet.

– Vi kommer att utnyttja semiautomatik, där journalisterna förädlar den text som datorn producerar och definierar nyhetsmodellerna för automationsprogrammen. I framtiden kommer alla journalister att i viss mån vara sådana metaredaktörer, tror forskningsprofessor Caj Södergård vid VTT.

Automationsgraden stiger stegvis

Fram tills nu är det bara de stora aktörerna, såsom nyhetsbyrån AP (Associated Press) och Bloomberg från USA, som har prövat på automatiserad nyhetsproduktion, t.ex. för att skriva bokslutsanalyser. Också sportnyheter produceras redan automatiskt ute i världen.

– Vi tror att också andra typer av nyheter kan automatiseras, i alla fall i viss grad, beroende på mängden tillgängliga data. Den mer krävande journalistiken, såsom ledare och djuplodande artiklar, kommer fortsättningsvis att skrivas av människor, konstaterar Carl-Gustav Lindén som forskar i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet forskar i hur datavetenskap kan tillämpas på nyhetsproduktion.

– Vi utvecklar verktyg baserade på textutvinning och maskininlärning, med vilka journalisten kan göra sitt arbete enklare, berättar professor Hannu Toivonen vid Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet.

VTT utreder hur automatiskt producerat innehåll påverkar läsarna och vad som främjar eller hämmar inlevelsen. VTT ansvarar också för att demonstrera det nya ekosystemet för automatiserade nyheter samt utvecklar tillsammans med projektets teknologiföretag nya sätt att dela innehåll.

Tekes är ”Immersive Automation” projektets huvudsakliga finansiär, via sitt program Media remake. I projektet deltar också Mediebranschens forskningsstiftelse, Sanoma, Alma Media, Conmio, Streamr, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, KSF Media och Svenska Kulturfonden.

Ytterligare information:

VTT

Caj Södergård, forskningsprofessor

Tfn 050 553 9356

caj.sodergard@vtt.fi

Helsingfors universitet

Hannu Toivonen, professor i databehandlingsvetenskap

Tfn. 050 9112405

hannu.toivonen@helsinki.fi