Introduktion till försäljningsarbete inom livsmedelsbranschen

Praktik under studierna erbjuder studerande en inblick i arbetslivet inom deras bransch. Samtidigt får de testa sitt eget kunnande. Uppskattningsvis tusen studerande vid Helsingfors universitet utför varje år obligatorisk eller frivillig praktik som ingår i studierna. Emma-Riikka Kero, studerande på Campus Vik, är en av dem som utförde sin praktik sommaren 2017. Karriärservicen intervjuade henne om hennes erfarenheter av praktiken.

Att kolla igenom webbplatserna för företag inom livsmedelsbranschen var en del av de dagliga rutinerna under vårvintern 2017 för Emma-Riikka Kero som studerar livsmedelsekonomi. Hon ville vara bland de första att söka när praktikplatserna lediganslogs. Dessutom höll hon ett öga på arbetsplatsannonserna i Helsingfors universitets portal Rekrynet. Då Apetit Abp utlyste lediga platser för sommarpraktikanter på sin webbplats, tvekade Kero inte.

– Till min stora glädje blev jag kallad till en intervju i slutet av april. Trots att jag var nervös lyckades jag förmedla mitt genuina intresse för livsmedelsbranschen.

Keros handledare under praktiken, Apetits kedjeförsäljningschef Janne Mollberg, konstaterar att det fanns många bra sökande. Valet var inte lätt, i synnerhet eftersom man ville genomföra rekryteringsprocessen snabbt.

– Sist och slutligen intervjuade vi endast några stycken studerande. Det var fint att redan efter en dryg månad kunna konstatera att vi gjort rätt val.

Mollbergs tips för studerande som förbereder sig för en arbetsintervju är att vara sig själva och att berätta om sin kompetens och sina egna intressen.

– Du behöver inte vara ett färdigt proffs och inte heller alltid ha tidigare erfarenhet av branschen, men du måste visa att du vill lära dig.

Koll på frysdisken även på fritiden

Apetit satsar på att förbereda sina praktikanter väl inför praktiken. Under en två veckor lång introduktion fick praktikanterna även bekanta sig med andra verksamheter än de egna ansvarsområdena.

Emma-Riikka Keros tre månader långa praktik utgjordes av försäljningsarbete i Nyland. Färdigt försäljningsmaterial och praktiska tips från Apetits fastanställda affärsrepresentanter underlättade den första tiden på praktiken.

– Min uppgift var att sälja produkter till K-market-butiker. Mitt arbete gick ut på att kliva in i butiken och försöka sälja olika Apetit-livsmedel till köpmannen eller avdelningsföreståndaren.

Kero har endast lovord för sin praktik på Apetit. Hon fick arbeta självständigt inom den bransch som hon studerar och lärde sig mycket nytt om arbetslivet och om sig själv. Tack vare att hon snabbt kom in i yrkesrollen kändes det ambulerande försäljningsarbetet givande.

– Det var fint att få ta ansvar som praktikant. Det underlättade förstås att jag sålde ett välkänt varumärke av en stor producent, men det var helt upp till mig själv om jag lyckades sälja produkterna till butiken eller inte.

Hennes handledare under praktiken Janne Mollberg flikar in att man utvecklas bäst som försäljare i själva arbetet. Det lönar sig även att välja försäljningsstrategi omsorgsfullt.

– Man måste vara observant på hurdan kunden är och hur det lönar sig att gå till väga med just honom eller henne. Det här är inte ett arbete som går att sköta endast per telefon, så social kompetens och förmåga att möta människor ansikte mot ansikte är nödvändiga färdigheter, säger Mollberg.

Kero medger att hon även på fritiden kastar en snabb blick i butikernas frysdiskar för att se vilka produkter köpmännen sist och slutligen valt att beställa.

– Då jag i en K-market upptäckte Apetit-produkter som jag inte hade varit helt säker på att jag skulle kunna få sålda till butiken, kändes det som en personlig framgång.

”Nu är min tröskel lägre för att söka motsvarande expertuppdrag”

Emma-Riikka Kero berättar att hon under praktiken lärde sig konkreta saker om verksamheten inom företag i livsmedelsbranschen samt på ett allmänt plan om aktörerna och arbetsuppgifterna inom branschen.

– Tidigare kände jag inte alls till hur butikerna beställer de produkter som de säljer eller hur verksamhetscykeln ser ut inom branschen. Det kom som en överraskning att Apetit säljer sina produkter i så stor utsträckning genom besök i butikerna och inte enbart i försäljningskanaler online.

På tre månader fick hon utöver kunskap även mod att utföra självständigt försäljningsarbete och självförtroende för arbetslivet.

– Nu är min tröskel lägre för att söka motsvarande expertuppdrag, konstaterar Kero.

Praktiken hjälpte Emma-Riikka Kero i hennes funderingar kring inriktningen för hennes återstående studier. Produktionsekonomi som biämne känns nu som ett bra val och hon är ivrig att påbörja arbetet med sin pro gradu-avhandling.

– Jag skulle vilja skriva min gradu i samarbete med ett företag inom livsmedelsbranschen. Ämnesområdet skulle kunna vara försäljning och marknadsföring. Praktiken kan säkert vara till nytta även här.

Arbetsgivare, rekrytera en praktikant!

  • Erbjud studerande en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och testa sitt kunnande.
  • Genom att anställa en studerande som praktikant får du en värdefull arbetsinsats och den senaste kunskapen från universitetsvärlden.
  • Lägg till en annons för din praktikplats i vår avgiftsfria webbtjänst Rekrynet.
  • Läs våra anvisningar om praktik och bekanta dig med våra övriga tjänster för arbetsgivare.

Studerande, kolla in tipsen!

  • Läs anvisningarna om praktik.
  • ”Det lönar sig att kontakta intressanta arbetsplatser och fråga om praktikmöjligheter. Ofta behöver företag extra arbetskraft och är villiga att erbjuda studerande arbetserfarenhet.” – Janne Mollberg, kedjeförsäljningschef Apetit Abp
  • Det lönar sig att hålla koll på annonser för praktikplatser i Rekrynet-portalen.
  • På organisationernas webbplatser finns ofta en sida med lediga arbetsplatser, där man även informerar om praktikmöjligheter.