Utnyttja arbetsgivartjänster

Helsingfors universitet har tagit JobTeaser-tjänsten i bruk i slutet av november. Via JobTeaser annonserar du om arbets- och praktikplatser samt erbjudanden gällande lärdomsprov vid universitet fortfarande helt avgiftsfritt! 

Med en annons kan du förmedla platsen som du annonserar om endast till Helsingfors universitet eller enligt ditt val till åtta andra finländska universitet. Tjänsten tas i bruk också av Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Östra Finlands universitet, Hanken, Åbo Akademi samt LUT- och Aalto-universiteten. 

Annonser som förmedlats via nuvarande Aarresaari.net-tjänsten är synliga för studerande fram till ansökningstidens slut. Mer information om ändringar gällande förmedlingen av arbets- och praktikplatser hittar du på Aarresaari-nätverkets webbplats (på finska) som också förnyas i slutet av november. 

Arbetsgivarens JobTeaser-konto 

Ett eget användarkonto skapas för tjänsten. Med ditt konto kan du förmedla annonser till universiteten, följa dina egna annonser och till exempel se om de blivit publicerade eller förkastade. Genom att öppna annonsen ser du hur många visningar den har. Hur annonserna riktats till olika universitet kan förändras eftersom universiteten kan ta bort annonsen från sina vyer om den inte passar ihop med utbildningsområdena eller publiceringsvillkoren. Du kan också kopiera dina egna gamla annonser och publicera dem som nya. 

Synlighet med en arbetsgivarprofil 

Om du är intresserad av synlighet bland studerandena vid Helsingfors universitet, fungerar arbetsgivarsprofilen som ditt virtuella skyltfönster 24/7. Profilen möjliggör bland annat presentation av din organisation, framlyftning av värden och kulturer samt marknadsföring av arbets- och praktikplatser. Du kan presentera din verksamhet med videor och styra studerande till dina egna innehåll med länkar. Med on omfattande profil kan du bland annat marknadsföra evenemang, trainee-program och publicera nyheter om din organisation. 

Om du blev intresserad, kontakta karriärtjänsterna!
E-post: employerservices(at)helsinki.fi. 

JobTeaser 

Vår partner JobTeaser är ett franskt företag. JobTeaser-tjänsten används av över 700 högskolor och universitet i Europa. Företaget erbjuder också avgiftsbelagda tjänster så som annonser och synlighet med hjälp av arbetsgivarprofilen i alla de högskolor som utnyttjar JobTeaser-tjänsten med ett klick. Om du är intresserad av ytterligare synlighet kan du kontakta JobTeaser direkt via företagets kontaktperson för Finland, Antoine Pingeot, antoine.pingeot@jobteaser.com

En praktikant kan gör olika undersökningar, enkäter och andra projekt som är till nytta för din organisation. Praktiken leder ofta till senare rekrytering.

Praktik kan ingå i alla studier vid Helsingfors universitet. Eftersom ämnesurvalet är det bredaste i Finland kan man söka praktikanter för många olika typer av uppgifter.

En praktikperiod är i genomsnitt 3 månader lång.

Praktiken är en del av studierna. Därför måste det finnas en handledare och uppgifterna måste vara sådana att de studerande har nytta av de kunskaper och färdigheter som de har förvärvat under studierna. Praktiklönen för heldagsarbete ska motsvara minst den minimilön som uppfyller Fpa:s arbetsvillkor.

  • Praktikplatserna publiceras i JobTeaser (annonser som har skickats före 25.11 publiceras i Rekrynet).
  • Praktikplatser kan också erbjudas till internationella studerande. Skriv i så fall annonsen på engelska. Universitetet har över 30 internationella magisterprogram.
  • Vi publicerar inte annonser för praktikplatser som det inte betalas någon lön för. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser för platser som inte passar våra studenter.

Information om praktiksamarbete med Helsingfors universitet.

Läs Antoisa harjoittelu på Aarresaaris webbplats (endast på finska). På Aarresaaris webbplats kan du också publicera praktikplatsannonsen så att den når flera universitet.

Anvisningar och information om högskolornas praktik finns också på webbplatsen korkeakouluosaajat.

På Helsingfors universitets JobTeaser portal når du studerande och utexaminerade som söker jobb som motsvarar deras utbildning. Studenterna är i synnerhet intresserade av sommarjobb och korta anställningar eller deltidsvikariat och projekt som de kan sköta vid sidan om studierna. Bland de utexaminerade kan du också söka lämpliga personer för mer krävande jobb.

Universitetet har 11 fakulteter med undervisning i över 300 ämnen. Universitetet kan erbjuda kompetens och expertis inom ett stort antal områden.

  • Vi publicerar din annons inom ett par dagar.
  • Använd engelska om du vill nå Helsingfors universitets internationella experter. Universitetet har omkring 1800 internationella studerande (2018).
  • Publicerade platsannonser finns i JobTeaser Annonser som har skickats före 25.11 publiceras i Rekrynet).
  • Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser om arbetsplatser som inte passar våra studenter.

Helsingfors universitet använder JobTeaser  för förmedlingen av arbets- och praktikplatser. På Aarresaari nätverket webbplats finns anvisningar och du kan också nå andra universitet med din annons.

Olika undersökningar och kartläggningar som kan genomföras som projekt lämpar sig utmärkt som pro gradu-uppdrag. Pro gradu avhandlingen är ett kunskapsprov som bildar en helhet med ämne, målsättning, omfattning och tidtabell som fastställs på förhand.

Examensarbeten utförs inom alla utbildningsområden och möjliga samarbetspartner finns inom olika arbetsgivarsektorer.

  • När du meddelar att det finns ett lämpligt ämne för en pro gradu, kan de studerande se meddelandet i JobTeaser (annonser som har skickats före 25.11 publiceras i Rekrynet). De studerande tar direkt kontakt om ämnet intresserar och passar deras studier. Den studerande sköter om att ämnesinstitutionen godkänner ämnet för examensarbetet och uppdraget.
  • Finansieringsalternativ: anställning, arvode eller fakturering, om den studerande är företagare eller yrkesutövare. Helsingfors universitet har inga procedurer med donationsbrev eller någon stiftelse som man kan använda för finansiering av pro gradu-uppdrag. Läs mer.

Ytterligare information om högskolornas examensarbeten finns på webbplatsen korkeakouluosaajat.fi (på finska).

Helsingfors Universitet ordnar årligen olika rekryteringsevenemang runtom på olika campus.

Karriärservicen ordnar ThinkCareer-evenemang med sina samarbetspartners. Evenemangen strävar till att presentera studerande för arbetsmarknaden och presentera de möjligheter som finns, samt att förbereda studenterna för att stiga in på arbetsmarknaden.

Exempel på evenemang som karriärservicen ordnat: