Utnyttja arbetsgivartjänster

När du vill rekrytera en praktikant, söker sommarjobbare, vill föreslå ett ämne för en pro gradu -avhandling eller nå studenterna vid universitetet, är enheten för Karriärservicen din första kontakt. Det finns många former av arbetsgivarsamarbete. Arbetsgivare, ta kontakt och berätta om ditt behov.

En praktikant kan gör olika undersökningar, enkäter och andra projekt som är till nytta för din organisation. Praktiken leder ofta till senare rekrytering.

Praktik kan ingå i alla studier vid Helsingfors universitet. Eftersom ämnesurvalet är det bredaste i Finland kan man söka praktikanter för många olika typer av uppgifter.

En praktikperiod är i genomsnitt 3 månader lång.

Praktiken är en del av studierna. Därför måste det finnas en handledare och uppgifterna måste vara sådana att de studerande har nytta av de kunskaper och färdigheter som de har förvärvat under studierna. Praktiklönen för heldagsarbete ska motsvara minst den minimilön som uppfyller Fpa:s arbetsvillkor.

  • Praktikplatserna publiceras i Rekrynet.
  • Praktikplatser kan också erbjudas till internationella studerande. Skriv i så fall annonsen på engelska. Universitetet har över 30 internationella magisterprogram.
  • Vi publicerar inte annonser för praktikplatser som det inte betalas någon lön för. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser för platser som inte passar våra studenter.

Information om praktiksamarbete med Helsingfors universitet.

Läs Antoisa harjoittelu på Aarresaaris webbplats (endast på finska). På Aarresaaris webbplats kan du också publicera praktikplatsannonsen så att den når flera universitet.

Anvisningar och information om högskolornas praktik finns också på webbplatsen korkeakouluosaajat.

På Helsingfors universitets Rekrynet når du studerande och utexaminerade som söker jobb som motsvarar deras utbildning. Studenterna är i synnerhet intresserade av sommarjobb och korta anställningar eller deltidsvikariat och projekt som de kan sköta vid sidan om studierna. Bland de utexaminerade kan du också söka lämpliga personer för mer krävande jobb.

Universitetet har 11 fakulteter med undervisning i över 300 ämnen. Universitetet kan erbjuda kompetens och expertis inom ett stort antal områden. Läs mer om vilka ämnen som finns representerade vid universitetet här.

  • Vi publicerar din annons inom ett par dagar.
  • Använd engelska om du vill nå Helsingfors universitets internationella experter. Universitetet har omkring 2 200 internationella studerande.
  • Publicerade platsannonser finns i Rekrynet.
  • Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser om arbetsplatser som inte passar våra studenter.

Helsingfors universitet använder  nätverket Aarresaari för förmedlingen av arbets- och praktikplatser. På Aarresaaris webbplats finns anvisningar och en registerbeskrivning och du kan också nå andra universitet med din annons.

Olika undersökningar och kartläggningar som kan genomföras som projekt lämpar sig utmärkt som pro gradu-uppdrag. Pro gradu-avhandlingen är ett kunskapsprov som bildar en helhet med ämne, målsättning, omfattning och tidtabell som fastställs på förhand.

Examensarbeten utförs inom alla utbildningsområden och möjliga samarbetspartner finns inom olika arbetsgivarsektorer.

  • När du meddelar att det finns ett lämpligt ämne för en pro gradu, kan de studerande se meddelandet i Rekrynet. De studerande tar direkt kontakt om ämnet intresserar och passar deras studier. Den studerande sköter om att ämnesinstitutionen godkänner ämnet för examensarbetet och uppdraget.
  • Finansieringsalternativ: anställning, arvode eller fakturering, om den studerande är företagare eller yrkesutövare. Helsingfors universitet har inga procedurer med donationsbrev eller någon stiftelse som man kan använda för finansiering av pro gradu-uppdrag. Läs mer.

Ytterligare information om högskolornas examensarbeten finns på webbplatsen korkeakouluosaajat.fi (på finska).