När du vill rekrytera en praktikant, söker sommarjobbare, vill föreslå ett ämne för en pro gradu -avhandling eller nå studenterna vid universitetet, är enheten för Karriärservicen din första kontakt. Det finns många former av arbetsgivarsamarbete. Arbetsgivare, ta kontank och berätta om ditt behov.