Helsingfors universitet ökar transparensen i sin placeringsverksamhet

Helsingfors universitet strävar efter att främja sin placeringsverksamhet genom att koncentrera sina placeringar i effektiva och ansvarsfulla placeringsfonder. Som en del av ansvarsfullheten publicerar universitetet nya signifikanta långtidsplaceringar vartefter som de genomförs.

Syftet med den nya fondlistan #helfunds är att öka transparensen i universitetets placeringsverksamhet och främja likvärdig information om placeringsprodukter. Fondlistan är inte en uppmaning till att teckna, inlösa eller byta fondandelar. Före placeringsbeslutet bör placeraren bekanta sig med fondspecifikt material, av vilket bland annat riskerna framgår.

– Offentlighetsprincipen är en viktig komponent i Helsingfors universitets ansvarsfulla placeringsverksamhet. Vårt ansvar gentemot våra samarbetspartner, såsom skattebetalarna och donatorerna som finansierar universitetets verksamhet, kräver att placeringsverksamheten är öppen och transparent, säger Helsingfors universitets placeringsdirektör Anders Ekholm.

– Helsingfors universitet vill axla sitt samhällsansvar genom att delta i den offentliga diskussionen om placering. Universitetet företräder ett vetenskaps- och faktabaserat perspektiv på placering. Till det hör bland annat kostnadsmedvetenhet, diversifiering och riskhantering för hållbar utveckling, säger Ekholm.

Helsingfors universitets fondlista #helfunds

Våren 2019: Handelsbanken Global Index Criteria
Hösten 2019: SEB Sustainability Global Index Fund

Läs mer:

Värdepappersplacering
Helsing­fors uni­ver­si­tets pla­ce­ring­ar allt mer an­svars­ful­la – må­let är en kol­ne­u­tral port­följ