Det förflutna i den virtuella världen

I Finland forskas det mycket i datorspelskulturen. Derek Fewster gör det med arkeologens och historikerns grepp.

Jämfört med mången konkurrent känns det tio år gamla företaget Rovio som en Metusalem. Inom spelindustrin är ett decennium en lång tid.

Forskarna gör sitt bästa för att hänga med – i fråga om såväl spelindustrin som de spelande och de byggstenar spelen består av. Finland är en föregångare när det gäller forskning i spelkulturen, säger historikern Derek Fewster som bekänner att han själv också är en ivrig spelare.

– Jag har alltid varit intresserad av hur historia används. Jag fördjupade mig i frågan redan i min doktorsavhandling och för tillfället undersöker jag ämnet uttryckligen i fråga om datorspel, berättar Fewster som arbetar som universitetslektor inom magisterprogrammet Kultur och kommunikation.

Kultur och kommunikation är Helsingfors universitets enda svenskspråkiga magisterprogram. Studenterna blir magistrar med historia (svenskspråkig utbildning), nordisk litteratur eller nordiska språk som huvudämne. Fewster tror att studenterna lockas till programmet för att det är mångvetenskapligt och praktiskt förankrat, vilket gör att de nya magistrarna skiljer sig från mängden.

– Spelens betydelse är enorm och därför måste man forska i dem. En pro gradu-avhandling om Fallout-datorspelens historieuppfattning är redan under arbete.

Datorspelare som spelar historiska datorspel utgör en större grupp än den största läsekrets som någon historiebok har, jämför Fewster.

– Själv är jag intresserad av alla spel, också brädspel. Jag försöker förstå hur man producerar historia och tolkar historia i spelen. Hur kan man forska i den virtuella världen ur en historisk synvinkel? Kan man med hjälp av spel både lära sig och undervisa historia med framgång? Hur kan historikerna vara med om att producera de här spelen?

De flesta s.k. seriösa spel som används i historieundervisningen borde innehålla fler inslag som får en att fastna på kroken.

— Det roliga saknas ofta i dem och spelaren tröttnar snabbt.