Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten
 

Magisterprogrammet
Kultur och Kommunikation

 

Kontaktuppgifter

Programmets ledare

Derek Fewster
Universitetslektor
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
PB 59
Unionsgatan 38 A, 2. vån
00014 Helsingfors universitet

Mottagning fre 12-14.
tel. +358 2941 22827
derek.fewster@helsinki.fi

Tutorer 2016-2017

Ann-Marie Mäenmaa
Sofia Eriksson

DESSA WEBBSIDOR ÄR STÄNGDA OCH HAR FÖRNYATS HÖSTEN 2017!

GÅ TILL DE NYA: https://www.helsinki.fi/sv/program/magister/magisterprogrammet-i-kultur-och-kommunikation

 

Sök nu till
magisterprogrammet i Kultur och Kommunikation

Välkommen till magisterprogrammet i Kultur och Kommunikation. På webbplatsen hittar du allmän information om magisterprogrammet, dess undervisning för nuvarande studenter och information riktad till potentiella studenter. Informationen är inte endast avsedd för programmets studenter, utan även för arbetsgivare och organisationer med intresse för vår verksamhet. OBS! All information som har direkt med antagninge natt göra hittar du här:

Urvalet av nya studerande 2017

OBSERVERA DEN KORTA OCH GEMENSAMMA ANSÖKNINGEN 2017!

Ansökningstiden för nästa intagning till det fulla programmet börjar den 15 mars 2017 och slutar den 5 april 2017.

 

Karriärmöjligheter efter programmet

I och med sitt studieval väljer man också en möjlig yrkeskarriär, kanske gärna i samma linje med studierna. Programmets tvärvetenskapliga uppläggning hjälper studenten att bekanta sig med flera olika discipliner, medan huvudämnet försäkrar en specialisering inom ett ämne. På detta sätt har en utexaminerad student olika möjligheter inom yrkeslivet beroende på hans eller hennes intressen och kunskaper. Slutförd examen utgör en utmärkt bas för en yrkeskarriär inom förlag, marknadsföring, medier och övrig offentlig informationsförmedling. Samtidigt fungerar den på traditionellt sätt som en stabil utgångspunkt för en karriär inom undervisning, förvaltning och medborgar-organisationer. Den ger även behörighet till att ansöka om forskarstudier i nordiska språk, nordisk litteratur eller historia vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

---

För mera information kontakta koordinatorn, universitetslektor Derek Fewster, tel. 02941 22827, alternativt derek.fewster@helsinki.fi.

---

Bakgrund

Humanistiska fakulteten godkände den 25 september 2007 det nya tvååriga magisterprogrammet som startade läsåret 2008-2009. Medverkande var då Historiska institutionen, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Renvall-institutet samt Svenska social- och kommunalhögskolan. Med institutionsreformen 1.1.2010 ändrades benämningarna på de medverkande.

Antagning av de första studenterna skedde våren 2008. Till programmet godtogs då 11 studerande av 18 sökande. För de följande åren är statistiken följande. Observera att de som de facto inledde sina studier understiger de antagnas antal eftersom flera antagna inte tagit emot sin studieplats i tid.

2009 15 antagna av 25 sökande
2010 15 av 24 sökande
2011 12 av 20 sökande
2012 14 av 16 sökande
2013 15 av 23 sökande
Våren 2013 grundade studerandena en ämnesförening, Skald, som sammanför programmets studenter och alumner.
2014 15 av 18 sökande
2015 15 av 22 sökande
2016 10 av 17 sökande

Från juni 2010 till maj 2017 har summa 51 magistrar fått sin examen genom programmet.