Det behövs lag och rätt i rymden

I början av april sköt Finland upp sin första satellit i rymden och sällade sig alltså till rymdstaternas skara. Folkrätten står för spelreglerna i rymden mellan olika stater.

Medan rymdtekniken utvecklas och kostnaderna går ned kan allt flera länder delta i erövringen av rymden. Förenta nationernas rymdfördrag är emellertid från 1960–70-talen då det i princip endast fanns två rymdstater: USA och Sovjetunionen. I år firar rymdfördraget (Outer Space Treaty) sitt 50-årsjubileum.

– Ny teknik och den ökande privata rymdverksamheten ger interpreter allt mera huvudbry och ökar antalet fördrag som inte är rättsligt bindande men som styr olika aktörers beteende på området, säger juris fortsättningsstuderande Jenni Tapio.

Antalet rymdstater ökar

Olika stater har olika orsaker att trakta efter rymden och därför är det verkligen besvärligt att få till stånd nya fördrag eller fördragsändringar. I och med att småsatelliter vinner terräng blir allt flera länder rymdstater, nu alltså också Finland. Många stater har därför stiftat nationella rymdlagar för att foga samman både statens internationella ansvar och göra privata aktörers verksamhet möjlig inom statens territorium med hjälp av adekvata och transparenta tillstånds- och tillsynsprocesser. 

I beredningen av den finländska rymdlagen har vi fått skapa ny finsk terminologi

Staterna kan med hjälp av nationella lagar också förbättra konkurrenskraften på den internationella marknaden för teknikföretag som arbetar med rymdfrågor. Också Finland har i februari börjat bereda nationell rymdlagstiftning som avses träda i kraft i början av nästa år.

– Nu när vi i Finland skriver en rymdlag har vi fått skapa ny finsk terminologi på området. När lagstiftningen gör verksamhetsmiljön mer lockande, ökar också sannolikheten för nya investeringar och företag, berättar Jenni Tapio.

Rymdtekniken påverkar vår vardag

Rymdtekniken påverkar allas vardag, eftersom de flesta applikationer för smarttelefoner använder satellittjänster. I och med digitaliseringen och sakernas internet blir också rymdtekniken och frekvenshanteringen allt viktigare. 

Finländare har redan i decennier tillhandahållit olika internationella projekt med teknik i toppklass och konkurrenskraftiga finländska företag har planer på att utnyttja den senaste rymdtekniken.

– Finland har stark teknisk kompetens och utbildning, men också till exempel startup-företagens fina framgångar och det stöd de får på det finländska företagsfältet är en betydande fördel som bör utnyttjas internationellt. Europeiska rymdorganisationen ESA ska i själva verket grunda en startup-accelerator i Finland inom rymdbranschen som ska hjälpa nya företag på området att få tillgång till ESA:s resurser, säger Jenni Tapio.

Rättsfallstävling ger kunskap om rymden och internationell erfarenhet

Jenni Tapio har sedan hösten 2016 tränat Finlands lag i den internationella rättsfallstävlingen Manfred Lachs Space Law Moot Court. Värd för den europeiska deltävlingen i år är Helsingfors universitet. 

– Värdskapet för tävlingen är ett ypperligt tillfälle att framhäva Helsingfors universitets internationella profil och kunnande. Dessutom fick studerandena under terminen kunskap om rymdrätt och cyberrätt, berättar Jenni Tapio.

Årets tävlingsfråga gällde kommersiell exploatering av rymdens resurser, 3D-utskrivning och staternas ansvar för skador. Rättsfallstävlingar utvecklar den studerandes samarbets- och organiseringsfärdigheter och dessutom förkovras sakkunskapen och ökar studiepoängen. Juris studerande Laura Kuusela gick med i tävlingen för att få mera praktiskt innehåll i sina studier.

– En tävling är ett bra tillfälle att träna juridisk argumentering både i skrift och muntligt, betonar hon.