Blågrön världsförbättrare och Rysslandsexpert

Enligt utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen lönar det sig att lära känna vår stora granne – på gott och ont.

37-åriga Kai Mykkänen har innehaft förtroendeuppdrag både i ungdomsorganisationer och inom politiken i Finland och Europa. Han har också arbetat inom bankväsendet, vid en amerikansk konsultbyrå som expert på Rysslands industri och ekonomi och varit direktör vid Finlands Näringsliv EK. Mykkänen är tvåbarnsfar och har studerat ekonomi vid Statsvetenskapliga fakulteten.

− Jag har på grund av slumpen och kanske min nyfikna natur bytt jobb med några års mellanrum, ofta till en helt ny bransch. Jag ångrar inte ett enda byte. Det är intressant att försöka greppa världen ur olika synvinklar, förklarar Mykkänen sin snabba karriärutveckling.

− Efter studierna ville jag komma i kontakt med affärsvärlden. Efter ungefär fem år i de kretsarna blev känslan av att samhälleliga uppgifter ändå passar min natur bättre allt starkare. Därför sökte jag mig till en position där jag kan påverka.

Små steg i rätt riktning

Kan man påverka inom politiken?

Enligt Mykkänen kan man det, i alla fall upplever han att han själv har kunnat påverka i frågor som är viktiga för honom.

− Jag har jobbat för en höjning av miljöskatterna, och där har det nog skett framsteg de senaste 10 åren, både när det gäller trafik och när det gäller energiproduktion.  

Vilka är hans styrkor som minister?

− Jag har inte en väldigt rigid ideologi, vilket verkar underlätta samarbetet med olika typer av människor. Förhoppningsvis kan jag genom mina erfarenheter tillföra lite mer resultatinriktning och fördomsfrihet i utvecklingen.

Mykkänen har också receptet för hur man ska orka med ett krävande jobb.

− Först och främst måste man försöka komma ihåg att det räcker om vi kan knuffa bollen små steg i rätt riktning. Annars sugs man in i en djup ångest över att man inte kan ställa allt till rätta, reflekterar utrikeshandels- och utvecklingsministern.

”Vi finländare borde väcka kreativiteten och entusiasmen hos varandra i stället för att fastna i klagandet och skapa onödiga gränser.”

Ryssland, Ryssland, Ryssland

Mykkänen har profilerat sig som Rysslandsexpert, och hans intresse för landet kommer hemifrån.

− Jag läste lång ryska i grundskolan, närmast för att min mormor är född i Sankt Petersburg och vi kom därför i kontakt med språket och kulturen hemma hos oss. Vid universitetet studerade jag ekonomi, men jag ville också fördjupa mina kunskaper om Ryssland. Därför blev jag intresserad av Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu.

Enligt Mykkänen behöver Finland flera aktörer som utöver sina andra styrkor också förstår varför Ryssland är så viktig för oss.

”Det personliga intresset för Ryssland är för litet, i synnerhet i näringslivet bland personer i min åldersgrupp. Det lönar sig att lära känna vår stora granne – på gott och ont.”

Mykkänen har oroligt följt med samhällsutvecklingen i Ryssland.

− Det är sorgligt att Ryssland när Ukrainakrisen började bestämde sig för att geopolitiken är viktigare än en stabil ekonomi och samarbetet med väst. Vändningen hänger förstås ihop med den ekonomiska stagnation som inträffade redan tidigare. Då ekonomin blir sämre brukar nationalistiska strömningar bli starkare i de flesta länder.

Utrikeshandels- och utvecklingsministern har en delvis överraskande syn på utvecklingen av relationerna mellan Finland och Ryssland.

− Handelsförbindelserna i sig är mer normala än man tror. 95 procent av Finlands export till Ryssland är helt fri från sanktioner. Det är bara att sälja om man hittar en kund! Att exporten halverats beror främst på Rysslands svaga ekonomi. Exporten under de närmaste åren kommer att vara ganska direkt beroende av oljepriset.

När det gäller de politiska relationerna hoppas Mykkänen att spänningen gradvis ska släppa och att man ska få igång samarbetet igen.

− Det förutsätter att Minskavtalet verkställs i Ukraina, påminner ministern.

Eloge för universitetets forskning och undervisning om Ryssland

Mykkänen har en nära relation till universitetet. Han är medlem i delegationen för Alexanderinstitutet och har den vägen kunnat delta i intressanta och öppna diskussioner om situationen i Ryssland. Han har också via andra kanaler följt med de senaste händelserna vid universitetet.

− Jag har familjemedlemmar och bekanta som arbetar vid universitetet. Genom dem har jag kunnat följa samarbetsförhandlingarna och förändringarna. Jag hoppas att universitetet lyckas göra de rätta valen, även om de inte alltid är de lättaste alternativen för dem som fattar besluten.

Minister Mykkänen uppmuntrar till studier i Rysslandsforskning.

− Reflektera självständigt över grundläggande fakta och lita på ditt omdöme. Även om det inte är ditt egentliga tema, följ den ekonomiska situationen och lär dig den huvudsakliga logiken utgående från Rysslands råmaterialdrivna penningflöde. Utvecklingen i plånboken förklarar långt människans beteende. 

Se också:

 

Panel address by Kai Mykkänen at the Aleksanteri Institute 20th Anniversary Seminar on April 28, 2016 at the University of Helsinki.

Venäjän tutkimuksen monitieteiset sivuainekokonaisuudet ja modulaariset maisteriohjelmat

Valloita Venäjä asiantuntemuksella

KOMPETENS I RYSSLANDSFRÅGOR VID HELSINGFORS UNIVERSITET

Alexanderinstitutet är ett nationellt centrum för Rysslands- och Östeuropastudier vid Helsingfors universitet. Institutet arbetar på området för forskning, undervisning och kännedom om Ryssland och östra Europa, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Institutet samordnar och främjar samverkan och dialog mellan den akademiska världen, förvaltning, beslutsfattare, näringsliv och medborgarsamhälle såväl i Finland som internationellt.

Russia HUB Helsinki är ett nytt kompetenscenter som sammanför Rysslandsaktörer inom vetenskap, ekonomi och politik i Helsingforsregionen. Centret främjar forskning som motsvarar samhällets behov, fyller i luckor i expertisen och sprider kompetens i samhället.