Kontaktuppgifter

Alexanderinstitutet
PB 42 (Unionsgatan 33)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-2941 24175

aleksanteri [at] helsinki.fi
fornamn.efternamn [at] helsinki.fi

 

Välkommen till Alexanderinstitutets webbsidor!

Institutet

Alexanderinstitutet är ett nationellt centrum för studier av Ryssland och östra Europa. Institutet arbetar på området för forskning, undervisning och kännedom om Ryssland och östra Europa, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Institutet samordnar och främjar samverkan och dialog mellan den akademiska världen, förvaltning, beslutsfattare, näringsliv och medborgarsamhälle såväl i Finland som internationellt.