Tvärminne zoologiska station beställer nytt forskningsfartyg från Karleby

Det nya forskningsfartyget är en 18 meter lång maskindriven katamaran som är särskilt lämpad för kustnära havsforskning. Katamaranen, som införskaffas tack vare donationer, byggs av det österbottniska företaget Kewatec AluBoat och tas i bruk september 2019.

Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet har beställt ett nytt fartyg för sin forskningsverksamhet i Hangö. Kontraktet med Kewatec AluBoat undertecknades 4 juli 2018.

Det nya fartyget är en 18 m lång maskindriven katamaran i aluminium vars grundgående skrov lämpar sig för kustnära Östersjöforskning. Katamaranen utrustas med ändamålsenliga lyft- och vinschanordningar samt modern positionerings- och provtagningsutrustning, och kommer att ha utrymme för fältkurser och grupper om 30 personer plus besättning. Katamaranen skall ha en hastighet på minst 18 knop och klara av ett istäcke på 5 cm. Huvudmotorerna levereras av Volvo Penta.

– Det är avgörande för Tvärminnes forskningsverksamhet att det finns en välutrustad båt för högklassig, modern havsforskning i kustnära miljö. Den nya katamaranen förbättrar markant våra möjligheter att fungera som en av de viktigaste forskningsenheterna i norra Östersjön, säger professor Alf Norkko vid Tvärminne zoologiska station.

– Katamaranen utvecklar också Finlands kapacitet för kustnära Östersjöforskning och kommer på så sätt att bidra till havsforskning på internationell toppnivå, tillägger han.

Det nya fartyget finansieras med hjälp av donationsmedel. När bergsrådet Stig Gustavson fyllde 70 år önskade han att uppvaktningarna riktas till att stöda forskningen vid Helsingfors universitet. Födelsedagsgåvorna resulterade i en donation på närmare 800 000 euro. Östersjöforskningen är ett viktigt forskningsområde för både Gustavson och Helsingfors universitet. Tillsammans med statens motfinansieringsprogram möjliggjorde donationen att den nya forskningskatamaranen nu kan införskaffas för ca 1,9 miljoner euro.

– Med tanke på de stora inbesparingarna inom universitetsvärlden är den här donationen samt andra nya samarbeten med privata donatorer, stiftelser och näringslivet ytterst välkomna, säger Alf Norkko.

För mera information:

Alf Norkko, professor i Östersjöekologi, Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet: alf.norkko@helsinki.fi, +358 40 4846608

Jens Ahlskog, verkställande direktör, Oy Kewatec AluBoat Ab: jens.ahlskog@kewatec.fi, +358 20 7789122

Tvärminne zoologiska station hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Stationen ligger på Hangö udd och grundades redan år 1902. Därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön. Den marina forskningen på Tvärminne är fokuserad på biodiversiteten och ekosystemets funktion i Östersjön, samt effekterna av mänsklig påverkan, så som övergödning, klimatförändring och havsförsurning.

Oy Kewatec AluBoat Ab är en av Nordens ledande tillverkare av aluminiumbåtar för krävande yrkesbruk. Varvet har under tiotals år levererat omkring 300 arbets- och myndighetsbåtar till bl.a. försvaret, räddningsverk, lotsningsväsendet och polisen. Kewatec AluBoat sysselsätter omkring 55 personer och har sitt huvudsäte i Karleby.