Svenska kulturfonden donerar 2 miljoner till pedagogik och naturvetenskaper vid Helsingfors universitet

Donationen riktas till två olika utbildningsområden: pedagogik och lärarutbildning samt naturvetenskaper.

Donationen är en del av Svenska kulturfondens satsning där stiftelsen donerar till flera olika universitet inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet.

– Det måste finnas både topp och bredd i de svenskspråkiga universiteten. Det här är vårt sätt att visa hur viktig universitetsutbildning och forskning är för det svenska i Finland, säger Kulturfondens ordförande Mikaela Nylander.

En del av donationen riktas till pedagogik och lärarutbildning.

– Vi är mycket glada över att Svenska kulturfonden beslutat rikta donationen till pedagogik och lärarutbildning, säger professor Gunilla Holm vid pedagogiska fakulteten.

– Vårt viktigaste utvecklingsmål nu är studier inom specialpedagogik och vi har som mål att etablera en utbildning som ger speciallärarbehörighet.

Den andra delen av donationen riktas till naturvetenskaper.

– Denna märkbara donation är högt uppskattad. Vi kommer att satsa på att öppna för svenskspråkig undervisning i det mycket aktuella ämnet artificiell intelligens och dess samhälleliga tillämpningar, säger dekanus Kai Nordlund vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

I och med Svenska kulturfondens färska donationer är fonden nu uppe i sammanlagt 14,75 miljoner euro som riktats till universitetens medelinsamlingskampanjer sedan 2010.

–  Att delta i insamlingen är ett sätt för oss att använda Kulturfondens pengar effektivt. Samtidigt som vi direkt stöder universiteten, garanterar våra donationer att staten satsar offentliga medel på den svenskspråkiga utbildningen, säger Mikaela Nylander.

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022 genom motfinansiering, vilket innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020–30.6.2022.

Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022. Bakom kapitaliseringen ligger Sitras förvaltningsråds beslut i december 2019 att bevilja 100 miljoner euro som ett engångsstöd till universiteten. Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft genom att motfinansiera varje euro som donerats till universitetet enligt reglerna under perioden. Genom att göra en donation till vetenskapen bidrar du till att skapa en framtid med hjälp av utbildning och forskning.

Läs mer om motfinansieringsprogrammet

Läs mer om donationer.