Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden donerar 150 000 euro till agrikultur- och forstvetenskaper

Universitetet har beslutat att styra donationen till ett forskningsprojekt för att utveckla entreprenörskap, innovationer och ledning av lantbruksföretag vid agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten.

Inom ramen för projektet formuleras sätt att utveckla entreprenörskap och ledarskapet på växande lantbruksföretag.

– Förutsättningen för att vi också i framtiden ska ha ett fungerande lantbruk i vårt land är att vi satsar på en utveckling av gårdarna, säger John Sumelius, professor i lantbruksekonomi. – Gårdarna behöver bättre verktyg för att handskas med risk och osäkerhet och med ledning av anställda. En viktig fråga är hur vi kunde bättre utnyttja de erfarenheter från styrning av lantbruksföretag i andra europeiska länder.

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har som ändamål att understöda och verka för grundandet av företag för att förbättra lantbruket i svenskbygderna. Stiftelsen grundades 1946 av Svenska småbruk och egna hem Ab.

– Projektet i sig är oerhört viktigt, säger Kristian Westerholm, ordförande för Jordfonden.

–  Men, det är också en del av vårt arbete för att höja på profilen för lantbruket som en form av företagande. Vi hoppas att den här satsningen på ett projekt som det här också ska locka fler svenskspråkiga studerande till fakulteten.

Anders Strandberg, ombudsman för Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, är glad över samarbetet.

– Jag hoppas det här projektet ska ge många konkreta resultat som går att skala upp till andra framåtsträvande företag inom branschen. Utbyte av erfarenheter och förädling av dem är nu av yttersta vikt för att tackla de framtida utmaningarna.

Donationen kommer inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet. Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022 genom motfinansiering, vilket innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020–30.6.2022.

 

Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022. Bakom kapitaliseringen ligger Sitras förvaltningsråds beslut i december 2019 att bevilja 100 miljoner euro som ett engångsstöd till universiteten. Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft genom att motfinansiera varje euro som donerats till universitetet enligt reglerna under perioden. Genom att göra en donation till vetenskapen bidrar du till att skapa en framtid med hjälp av utbildning och forskning.

Läs mer om motfinansieringsprogrammet.

Läs mer om donationer.