Monicoast fyller kunskapslucka om våra kustområden

När Johan Borgström var ung simmade han i ett rent och klart vatten i skärgården, idag grumlas vattnen i de kära vikarna av alger. Borgström vill bidra till Östersjöforskningen och anordnade en födelsedagsinsamling till projektet Monicoast.

– Skärgården har alltid betytt mycket för mig. I min ungdom var vattnet rent när vi simmade på vårt sommarställe och när vi seglade i skärgården. Idag kan hela långfärden förstöras av överdriven algblomning, säger Johan Borgström om bakgrunden till att ville stöda forskning av skärgårdens vatten.

Projektet Monicoast vid Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet strävar efter att förstå och visualisera effekterna av miljöns långtidsförändringar på olika ställen i Östersjön. Genom mätare utanför Hangö udd där Tvärminne zoologiska station ligger samlas information om temperatur, salthalt, syrehalt, pH och grumlighet som skickas till en onlineportal. Mätarna är installerade i olika typer av kustnära habitat, så som musselbankar, blåstångsbälten och sjögräsängar.

– Dessa habitat påverkas av både övergödningen och av klimatförändringen, men vi saknar långtidsdata över de förändringar som skett i dessa nyckelhabitat på grunda, kustnära områden, säger Tvärminne zoologiska stations t.f. direktör Joanna Norkko.

Östersjöforskningen möjliggörs av donationer

Utan donationer och extern finansiering skulle Tvärminne zoologiska station inte kunna bedriva någon Östersjöforskning alls, eftersom grundanslagen enbart täcker hyra och löner. Därför är finansiering från både vetenskapliga stiftelser och i allt högre grad privatpersoner och företag avgörande för forskningen.

– En mätare av vetenskaplig kvalitet i projektet Monicoast kostar ca 20 000 euro och en ytboj som behövs för att skicka data till onlineportalen kostar ca 7 000 euro. Donationer från företag, privatpersoner och stiftelser bidrar tillsammans till hela paketet, säger Norkko.

Monicoast möjliggörs helt och hållet av donationsmedel. Det samhällsnyttiga företaget Dropp kontaktade professor Alf Norkko vid Tvärminne och ville diskutera hur de kan bidra till Östersjöforskningen. Då föddes idén om Monicoast, eftersom det nästan helt saknas övervakningsdata från dessa grundområden. Monicoast fyller en stor kunskapslucka om hur kusten fungerar.

Förutom Dropp, som stöder projektet årligen, har bland annat privatpersonerna Johan Borgström och Tauno Voipio, stiftelsen Weisell-säätiö samt företaget Wheelström stött Monicoast.

– Grundforskning i form av insamlandet av relevant information om vattenkvalitet, temperatur etc. ser jag som mycket viktigt och som en förutsättning för att vi ska återfå vårt rena vatten i skärgården. Det var därför särskilt roligt att hitta Monicoast-projektet. Jag ville ge mina vänner möjlighet att bidra till projektet i samband med min 70-årsdag. Mängden bidrag översteg mina förväntningar, säger Borgström.