Gemensam donation för framtidens generationer

Fyra stiftelser går samman och donerar 750 000 euro till Helsingfors universitet och till det pedagogiska utbildningsområdet.

Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla samt Aktiastiftelsen i Vanda vill Finlands 100-års jubileum till ära tillsammans donera 750 000 euro för att också framtidens generationer ska ha högklassig utbildning.

– Det har rått en stor brist på behörig personal i både skolor och daghem i huvudstadsregionen. För att råda bot på detta missförhållande har ovannämnda stiftelser velat arbeta tillsammans med Helsingfors universitet och donerat betydande understöd till HU. Stiftelserna ser det som viktigt att satsa på utbildning och bygga upp förutsättningarna för universitetet, säger Patrik Lerche, som är ombudsman för Stiftelsen Tre Smeder och Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla.

Under de senaste åren har Helsingfors universitet fått flera donationer riktade till utbildningsområdet pedagogik och lärarutbildning. Universitetet har bestämt att använda medlen speciellt för svenskspråkig undervisning och forskning vid pedagogiska fakulteten och den nya donationen kommer att användas speciellt till att förstärka utbildningen av blivande barnträdgårdslärare.

Den svenskspråkiga enheten vid pedagogiska fakulteten växer i och med den nya klasslärarutbildningen och att fakulteten från och med hösten 2017 tar över hela ansvaret för barnträdgårdslärarutbildningen i södra Finland.

– Vi har en fin samverkan mellan de svenskspråkiga pedagogikutbildningarna vid HU, säger Jan-Erik Mansikka, som är universitetslektor inom småbarnspedagogik.

– Donationer har en enorm betydelse. Det skulle inte gå att bygga upp något nytt utan stöd från olika håll, från fältet och genom olika samarbetsformer, tackar Mansikka.

Donationen ingår i det nationella motfinansieringsprogrammet där staten lägger till ett visst belopp för varje donerad euro. Statens tillägg kan till och med fördubbla donationens värde.

Tilläggsinformation:

Kontaktchef för samhällsrelationer Martta Lindström

e-post: martta.lindstrom@helsinki.fi, tfn 0503185220