Den svenskspråkiga ekonomiska forskningen stärks tack vare donationer

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses donation på 200 000 euro till Helsingfors universitet bidrar till en svenskspråkig professur i ekonomi vid Svenska social- och kommunalhögskolan och Helsinki Graduate School of Economics.

– EGE:s stiftelse eftersträvar i all sin verksamhet att stödja vetenskaplig forskning som gynnar hela det finländska samhället. Med denna donation skapas en professur som genom sin svenskspråkiga undervisning och nordiska nätverk förstärker det nationalekonomiska kunnandet på svenska i Finland, säger Henrik Meinander, ordförande för Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse

Professuren placeras vid Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet och halva arbetsinsatsen riktas till Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), som är Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Svenska handelshögskolan Hankens gemensamma ekonomivetenskapliga undervisnings- och forskningsenhet.

– Professurens undervisning och handledning erbjuds åt både Helsinki GSE:s egna och andra studerande och doktorander vid Helsingfors högskolor inom samhällsvetenskapliga forskningsområden. En viktig orsak till att donationen riktas till Soc&kom är att universitetet under de senaste åren systematiskt arbetat för att stärka sin svenskspråkiga verksamhet och sina nordiska kontakter, säger Meinander.

Svenskspråkig ekonomisk forskning i Finland är viktig för att Norden alltjämt är en av Finlands viktigaste marknader.

– En allt större del av vår ekonomi är genom investeringar och ägarförhållanden samnordisk. För att utforska och undervisa om detta behövs experter som kan kommunicera om detta på svenska, fortsätter Meinander.

Johan Bärlund, rektor för Soc&kom, är glad för att donationen innebär att Soc&kom så småningom kan återinföra ekonomin som en del av sitt undervisningsutbud.

– Undervisningen i ekonomi ska vara öppen inte bara för alla studenter vid Soc&kom utan också för andra studenter vid fakulteterna vid centrumcampus. Även studenter inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningsområdena har behov av att få en inblick i de ekonomiska vetenskaperna, säger Bärlund.

En viktig del av ansvarsområdet för den nya professuren är den svenskspråkiga doktorandutbildningen vid Helsinki GSE med samhällsvetenskaplig inriktning som komplement till de inriktningar som finns representerade vid Hanken.

– Även om forskningssamarbetet sker och forskningsresultaten i regel publiceras på engelska är det viktigt att vi har svenskkunniga experter i ekonomi och särskilt i offentlig ekonomi vid universitetet, säger Bärlund.

Med Ella och Georg Ehrnrooths stiftelses donation på 200 000 euro finns nu 1,2 miljoner euro insamlat för professuren.

Stiftelsen har i år också donerat 150 000 euro till en långtidsstudie av ängsnätverk på Åland och 5 000 euro till de Nordiska Förmögenhetsrättsdagarna. Med donationen till bio- och miljövetenskaperna möjliggörs långsiktigheten i studien av ängsnätverk på Åland. Studien är unik på grund av dess längd och empiriska omfattning. Med hjälp av projektet prognoseras hur arter och samhällen reagerar på den sammantagna effekten av en splittrad omgivning och klimatförändring.

Bekanta dig med våra donationsmöjligheter