Betydande donation främjar hållbarhetsvetenskapen och Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har fått en donation på en miljon euro, vilket öppnar nya dörrar för både hållbarhetsvetenskapen och Östersjöforskningen.

Den här betydande donationen till Helsingfors universitet kom från alumnen Heidi Andersson.

 – Jag ville donera eftersom jag har varit orolig över universitetets allt svårare ekonomiska situation och hur den påverkar undervisningen och forskningen. Min åsikt är att Helsingfors universitet borde vara ett högklassigt bildningsuniversitet. Jag har själv fått min utbildning vid Helsingfors universitet och vill på sätt och vis betala tillbaka för undervisningen jag fått, berättar Andersson.

Naturskydd är viktigt för Andersson, och därför verkar hon bland annat i styrelsen för WWF Finland. Andersson valde Östersjöforskningen i Tvärminne som ett av sina donationsobjekt. Andersson har fördjupat sig i Östersjöns situation genom sina studier i miljörätt samt via WWF. Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS) representerar i sin tur för Andersson ett nytt förhållningssätt till forskningen, där man söker efter svar på globala miljöfrågor.

Donatorer kan följa hur deras donationer används vid Helsingfors universitet om de vill och är intresserade.

– Jag kommer att följa båda enheternas verksamhet både genom att själv gå och träffa forskarna och genom att följa deras rapporter och publikationer, säger Andersson.

Hållbarhetsvetenskap ger nya perspektiv på globala problem

Jari Niemelä som är chef för HELSUS är glad över donationen och hoppas att Anderssons exempel uppmuntrar även andra att understöda forskningen vid Helsingfors universitet med en donation.– Den här donationen är en betydande satsning på att utveckla det nya vetenskapsområdet och etablera dess position inom vårt universitet. Donationen hjälper oss att påbörja sådana forskningsprojekt vi inte annars skulle ha möjlighet till, konstaterar Niemelä.

Så vad händer med donationen? Enligt Niemelä kommer HELSUS att anställa lovande forskardoktorer med nya, fräscha synsätt på hur vi kunde lösa hållbarhetsproblem. Man kan följa hur dessa forskares arbete framskrider både genom att delta i HELSUS seminarier och genom att följa vetenskapliga publikationer och uppdateringar på webbsidorna. Niemelä önskar Andersson och andra donatorer välkomna att delta i HELSUS verksamhet.

Baltic Bridge – forskning för samhällets bästa

Marko Reinikainen som är chef för Tvärminne zoologiska station säger att nya forskningsinitiativ inte skulle vara möjliga med den traditionella externa forskningsfinansieringen eller med basfinansiering.

– Den här donationen har en avgörande betydelse för att konkretisera Baltic Bridge-konceptet. Med konceptet kan vi ta ett unikt initiativ för Östersjöforskningens samhälleliga verkan. Vi är mycket tacksamma för möjligheten att förverkliga ett koncept som vi tycker är mycket aktuellt för Östersjön och Östersjöforskningen, säger Reinikainen.I Tvärminne används donationen för att göra basforskningens resultat mer synliga samt för att anställa forskningspersonal som kan göra resultaten brukbara i samhället genom Baltic Bridge-samarbete. Projektet genomförs i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Det är lätt att följa hur projektet framskrider, eftersom synliga resultat är centralt för Baltic Bridge-konceptet. Utöver traditionella medier och webbsidor använder sig projektet av sociala medier som hela tiden utvecklas och även alldeles nya tekniska lösningar, såsom virtuell verklighet. Forskningsresultaten kan även följas inom vetenskapsområdets publikationsforum. Resultaten presenteras dessutom på olika evenemang, och Reinikainen välkomnar också besökargrupper, för vilka han är redo att berätta om hur projektet framskrider och genomförs.

Länkar:

Så donerar du till Helsingfors universitets forskning

HELSUS

Tvärminne zoologiska station

Mer information: