Al­gol Oy do­ne­rar 15 000 euro till Helsing­fors universitet

Det finska familjeföretaget Algols donation är avsedd som ett allmänt stöd för universitetets verksamhet.

Donationen är en del av Algols satsning där företaget donerar till flera olika universitet inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet.

Med sina donationer vill Algol stöda den finländska högklassiga högskoleundervisningen och forskningen.

– Det är viktigt att näringslivet bidrar till konst, kultur och toppforskning. Högklassig forskning och undervisning är viktiga även för vår egen framgång i det långa loppet, säger Algol-koncernens VD Alexander Bargum.

Algol är en koncern med verksamhet inom flera olika branscher och med erfarenhet av internationell handel sedan 1800-talet. Koncernens dotterbolag tillverkar, importerar och säljer produkter för industrin och hälsovårdssektorn och erbjuder relaterade tjänster. Detta är andra gången som Algol donerar till Helsingfors universitet.

– Inom det finska högskolefältet representerar Helsingfors universitet en hög, tvärvetenskaplig internationell nivå inom forskning, innovationer och bildningsideal, säger Bargum.

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022 genom motfinansiering, vilket innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under perioden 15.6.2020–30.6.2022.

Läs mer om hur du kan stöda Helsingfors universitet