Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten satsar på kunskap inom entreprenörskap stödd av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden

Kunskaper i företagsledning, marknadsföring och innovation är i fokus när universitetet utvecklar sin jordbruksekonomiska undervisning och forskning med hjälp av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Stiftelsens donation uppgår till 375 000 euro.

I fjol donerade Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden 125 000 euro till det agroforstvetenskapliga vetenskapsområdet inom ramen för det statliga motfinaniseringsprogrammet. Då beslöt universitetet att använda pengarna för att grunda en svenskspråkig doktorandposition inom jordbruksekonomi. I år har stiftelsen lagt till 250 000 euro i potten. Tack vare den nya donationen har universitetet haft möjlighet att anställa doktor i psykologi Peter Österberg från Sverige, för att forska och undervisa i jordbruksekonomi.

– Peter Österbergs specialkunskaper är inom företagsledning, marknadsföring och innovation. Det är kunskaper som behövs i allt större utsträckning inom lantbruksnäringen, säger stiftelsens styrelseordförande Marcus Borgström.

– Donationer av dessa slag betyder väldigt mycket för fakulteten. De möjliggör kvicka satsningar på nya temaområden, i detta fall t.ex. företagsledning och marknadsföring, och ger oss kapacitet att snabbare förnya och utveckla vår verksamhet. Jag är mycket glad och tacksam, säger fakultetens dekan Ritva Toivonen.

Jordfondens syfte är att verka för landsbygdens näringar och landsbygdsföretagarnas nytta. Genom att stöda det agroforstvetenskapliga vetenskapsområdet hoppas fonden bidra till att aktivera kontaktytan mellan jordbruksekonomisk vetenskap och praktisk nytta för lantbruksföretagarna.

– Österbergs treåriga anställning vid Helsingfors universitet är ett bra exempel på det här. Lantbruksföretagarnas antal i Finland blir mindre, medan företagen blir större. Denna utveckling innebär nya slags utmaning för företagarna, där kunskaper i företagsledning behövs. Livsstilsjordbruket blir alltmer sällsynt, medan lönsamhet och innovationsförmåga ställs i förgrunden, beskriver Borgström.

– Fakulteten har fått många fina donationer, vilket jag ser som ett tecken på att samhället ser agroforstvetenskaplig kunskap som väsentlig för att Finland och världen ska lyckas skapa en mer hållbar framtid. Jordbruksekonomin är en viktig del i detta, säger Toivonen.

Vid fakulteten hoppas man att Österbergs närvaro kommer att ha en bredare och mer långsiktig effekt än vad enbart forskningsuppdraget i sig själv för med sig.

– Tack vare donationen har vi haft möjlighet att snabbt engagera en ny forskare med all hans kunskap och kapacitet. Det är toppen. Utöver det tror jag att Österbergs närvaro kan komma att betyda mycket för forskningssamarbetet och kunskapsutbytet med Sverige och för universitetets tvåspråkighet, säger Toivonen.

För dig som vill veta mera om ämnet:

Vill du också stöda universitetets agroforstvetenskapliga utbildning och forskning?

 Det är lätt att donera. Varje donation, både liten och stor, betyder mycket för våra studerande och forskare! 

Gör en donation >