Realtidsdata om huvudstadsregionens luftkvalitet till stöd för hälsan

Projektet Urban luftkvalitet 2.0 ger huvudstadsregionens invånare, myndigheter och företag tidsenlig och lättillgänglig information om luftkvaliteten. Med hjälp av informationen kan man t.ex. välja en hälsosammare rutt att ta.

Data och prognoser om luftkvaliteten hjälper medborgarna att undvika luftföroreningar och myndigheterna att förbättra luftkvaliteten. Behovet är stort: globalt sett orsakar luftföroreningar omkring sju miljoner dödsfall per år, vilket överstiger t.ex. dödsfall orsakade av rökning.

För företagen leder medvetenheten om luftföroreningarnas hälsoverkningar till striktare begränsningar. Samtidigt öppnar deras svar på problemen med föroreningar nya möjligheter att agera som föregångare inom sin bransch.

Inom projektet skall en dataplattform byggas med öppet tillgängliga observationer och resultat om luftkvaliteten på ett förståeligt och lättanvänt sätt. Datat baserar sig på mätningar och modeller. Dessutom kommer projektet att utveckla nya mått på luftkvalitet som kan vara till nytta då man uppskattar hälsoverkningarna av atmosfärens småpartiklar. 

Projektet Urban luftkvalitet 2.0 skapar växelverkan mellan forskare, stadsbor, applikationsutvecklare och företag. På så vis söker projektet efter nya användningsområden för data. Ett exempel är Green Paths – en ruttguide med ren luft, som utvecklas vidare som bäst.  

Trots att projektet förverkligas i huvudstadsregionen kommer dataplattformen som utvecklas inom projektet att kunna tillämpas i vilken stad som helst. Projektet förenar luftkvalitetskunnandet av världsklass vid Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet och HRM på ett mångvetenskapligt vis. 

Projektet är en del av programnmet Framtidens aktörer 2021, som finansieras av Teknologiindustrins 100-årsfond och Jane och Aatos Erkkos fond.

Information

Ledare för projektet: professor Tuukka Petäjä

Organisationer: Helsingfors universitet, Meteorologiska Institutet, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Anslagna medel: 600 000 euro