Vilken roll spelar digitala verktyg i skolorna och för lärandet?

Professor Kalle Juuti undersöker lärande med digitala verktyg i samarbete med skolor och lärare. Undervisningsexperiment i klassrummen hjälper också lärare och utbildningspolitiska beslutsfattare att planera undervisningen.

Vad forskar du i?

Min forskning fokuserar på vilken roll digitala verktyg spelar i skolan. Jag är särskilt intresserad av hur de digitala verktyg och metoder som används av experter inom olika områden kan tillämpas i undervisningen av olika läroämnen i den allmänbildande skolan – hur ser lärandet ut när barn och unga ges möjlighet till nyskapande genom att använda digitala verktyg? Att forska i de här fenomenen förutsätter att vi skapar nya lärandefenomen i samarbete med lärarna.

Jag undersöker lärande i verkliga klassrumssituationer. Tillsammans med lärarna planerar jag undervisningsexperiment där eleverna får använda sig av nya digitala metoder.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

Det är utmanande att utveckla skolan och undervisningen. Vi har alla gått i skola och har starka känslor och uppfattningar om undervisningen. Därför behövs klassrumsforskning.

Klassrumsforskning fördjupar den teoretiska förståelsen av vilken roll digitala verktyg spelar i lärandet. Den hjälper lärarna och de utbildningspolitiska beslutsfattarna att planera undervisningen och ställa upp mål för utbildningen.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Det bästa är att se barnens och ungdomarnas iver när de får göra sådant som de kanske aldrig trott att de skulle få prova på.

I forskningsprojekten har eleverna bland annat skapat koncept för hållbarhetsuppfinningar, digitala bildkonstverk eller förklaringsmodeller för naturvetenskapliga fenomen.

Planeringen av undervisningsexperimenten samt forskningen i undervisning och lärande tillsammans med lärarna påminner oss om att forskningen bedrivs för barnen och ungdomarna.

 

Kalle Juuti är professor i lärande i skolans digitala miljöer vid Pedagogiska fakulteten.  

Läs mer om andra nya professorer.