ERC-miljonfinansiering till tre forskare vid Helsingfors universitet

Med hjälp av finansieringen utforskas miljöförändringens konsekvenser, inversionsproblem och de olika generationernas förhållande till det materiella arvet och miljöarvet.

Anna-Liisa Laine vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Matti Lassas vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och Virpi Timonen vid Statsvetenskapliga fakulteten har fått Europeiska forskningsrådets prestigefyllda finansiering ERC Advanced Grant.  Finansieringen är femårig och kan uppgå till 2,5 miljoner euro.

Professor Anna-Liisa Laines projekt The Coevolutionary Consequences of Biodiversity Change undersöker miljöförändringens konsekvenser på ekologisk och evolutionär nivå.

Forskare kombinerar forskning på genomnivå med experimentellt arbete och uppföljning av natursamhällen för att ta reda på hur förändringar i biodiversiteten har påverkat mångfalden och växelverkan bland mikroberna i växtsamhällena. Har naturens mekanismer för finreglering rubbats?

Professor Matti Lassas undersöker inversionsproblem i sitt projekt Käänteiset ongelmat ja geometria (ung. Omvända problem och geometri). Inversionsproblem är ett område inom matematiken som påverkar till exempel medicinsk avbildning, markundersökning och konstruktionstestning.

Professor Virpi Timonens projekt Legacies undersöker hur olika generationer förstår sitt materiella och miljörelaterade arv. Undersökningen syftar till att utreda hur olika generationers förhållande till det arv som överförs från generation till generation – förmögenhet och egendom samt miljö – är kopplat till den ökade ojämlikheten, klimatförändringen och utarmningen av naturen.

Resultaten kan bidra till att hitta nya perspektiv för att förebygga miljökriser och minska ojämlikheten i det beslutsfattande som gäller kommande generationer.

Projektet utvecklar metoder som förbättrar kvaliteten på bilder som tas på virus med elektronmikroskop. Därutöver planeras nya medicinska avbildningsmetoder som bygger på användning av elastiska vågor.

Europeiska forskningsrådets finansiering ERC Advanced Grant är riktad till spetsforskare inom det egna området för banbrytande projekt med mycket stor potentiell genomslagskraft. Finansieringen kan beviljas en forskare som under de senaste tio åren har nått betydande forskningsresultat och som har exceptionellt starka meriter inom forskningsledning och vetenskap.

Forskarna vid Helsingfors universitet har varit framgångsrika i utlysningar av ERC-finansiering. Nästan hälften av alla Europeiska forskningsrådets finansieringar i Finland har beviljats till Helsingfors universitet.

 

Läs mer om ERC-finansierad forskning vid Helsingfors universitet.