Science fiction-bilderna som illustrerar artificiell intelligens berättar en falsk historia

Humanoider och andra illustrationer som fått sin inspiration från SF-litteraturen i samband med texter om artificiell intelligens (AI) kan verka oproblematiska, men om de får illustrera AI år efter år kan verkningarna vara mycket skadliga.

– Bilderna som associeras med AI har länge varit som en sten i min sko. Då jag undervisade kursen Introduktion till artificiell intelligens för första gången över tio år sedan märkte jag att många studerande hade bildat sig en föreställning om AI utifrån berättelser av Isaac Asimov och andra SF-författare. Vissa blev visst besvikna då kursen inte tog upp vad en robot får och inte får göra, utan det var närmast fråga om matematik", berättar professorn i datavetenskap Teemu Roos.  Roos leder utbildning om AI också vid Finlands AI-center FCAI.

Uppfattningen om intelligenta robotar som kan hota mänskligheten, med ursprung i 1960-talets science fiction-litteratur, lever envetet kvar då man talar om AI. En Google-sökning med orden artificiell intelligens visar hur utbredd den är.

Sökningen ger en mängd liknande blåa bilder: Hjärnor som har förenats med olika blåa strömkretsar, robotar och humanoider i rymdlika miljöer. Bildbyråerna erbjuder också precis likadana blåa bilder.

– Terminator ger mig fortfarande mycket att jobba med. Varje gång jag ser en terminator vet jag att jag igen måste visa en massa annorlunda bilder för att studerandena skall glömma terminatorerna igen, skrattar Roos, och fortsätter enträget med att styra bort människor från bilderna som för dem på villovägar.

– Å andra sidan förstår man ju. Ingen av oss vuxna har studerat AI i skolan, och det undervisas inte på bred bas i skolan nu, heller, säger Roos.

Klichémässiga bilder är skadliga

Enligt Roos leder klichémässiga bilder av AI in på fel spår, vilket kan leda till allvarliga problem.

– De klichéaktiga bilderna förhindrar oss från att se att AI redan används överallt. AI modifierar vår omgivning, påverkar inom administration, politik och fritid, den påverkar hur vi möter eller inte möter varandra, säger Roos.

Bilderna av humanoider kan avskräcka potentiella AI-experter och sådana människor, vars röster borde höras i den allmänna diskussionen om AI.

– Om illustrationerna alltid visar hjärnor med strömkretsar utestänger de alla andra människor utom dem som gillar strömkretsar. SF-bilder väcker mycket antipatier. Min fru t.ex. byter genast kanal om hon ser science fiction. Hon är läkare och läkarna är just en grupp av människor som borde vara intresserade av AI, säger Roos.

Roos tar också upp lagstiftningen och påpekar att den som gäller AI måste hållas uppdaterad.

– Politiker är också människor och de har likadana feluppfattningar som vi andra. Om en politiker tror att AI är ett futuristiskt fenomen och funderar på hur det skulle vara att någon gång få sådan AI att fungera, och vad borde jag göra då, är det en mycket dålig utgångspunkt för lagstiftningsarbetet, eftersom AI har varit en betydande katalysator i samhället i minst tio år redan.

Internationellt samarbete för att förändra AI-bilden   

Roos är inte ensam med sina funderingar. Förra året bildades samfundet Better images of AI som bildat en bred front för att kräva bättre illustrationer av AI, sådana som innehåller också den mänskliga delen av tekniken och en mera realistisk avbildning av hur AI fungerar.

I projektet Better images of AI ingår många ansedda organ, som forskningsavdelningen vid BBC, Alan Turing-institutet samt andra forskningsinstitut, medborgarorganisationer och universitet. Finlands AI-center FCAI har också gått med i projektet.

– Det här projektet motsvarar FCAI:s målsättningar precis. Vi vill ha bättre illustrationer av AI så att många olika människogrupper blir intresserade av AI, får en bredare förståelse för den och deltar i diskussionen om AI, säger Roos.

Samarbetet Better images of AI är inte vinstdrivande, utan avsikten med det är att studera, skapa, kuratera och bjuda ut bättre bilder av AI. Gruppen har samlat förslag på bättre illustrationer på sin webbsida. Samtidigt hoppas man att illustratörer i hela världen också själva ska börja producera bilder som bättre motsvarar verkligheten vi lever i.

Det är förstås inte alltid lätt att illustrera AI-teman, men en grundregel enligt Roos är att bilderna ska innehålla människor. Han jämför illustrationen av AI med illustration av ekonominyheter.

– AI är ett abstrakt ämne, liksom ekonomi, men inte illustreras alla ekonominyheter med pengar eller grafer, utan bilderna väljs utifrån innehållet i nyheten, vilka människor som berörs och hur det syns i deras vardag. Samma regel kan gälla för illustration av AI.

Hur är det med redaktörerna, har de hittat bättre AI-bilder?

– Det har de, åtminstone de som har intervjuat mig. Innan jag ger en intervju om AI till media säger jag alltid att vi inte ska ha någon terminatorbild, annars ger jag aldrig någon intervju igen, skrattar Roos.

AI-undervisning för hela folket

Teemu Roos har många järn i elden när det gäller AI-utbildning. Roos är ansvarig lärare för den populära webbkursen Elements of AI. Kursen är en central del av Finlands AI-strategi, där AI tillhör alla. Webbkursen har redan över 820 000 studerande från hela världen.

Roos leder utbildningen om AI också vid Finlands AI-center FCAI. Förutom den akademiska världen är Roos också intresserad av skolundervisningen i Finland. Han leder projektet AI och barnen som för in AI-undervisning på de lägre skolklasserna.

Men tillbaka till AI-bilderna. Hur ser då AI ut på riktigt?

– Den ser ut som människor som utvecklar AI eller människor vars liv påverkas av den. Det är förstås också viktigt hur de människorna ser ut, så att de inte t.ex. alla ser ut som jag.

Motiveringar för dåliga bilder

Uppfattningarna om skönhet hos bilder varierar, och det är inte alltid möjligt att göra estetiskt högklassiga bilder då det är bråttom, men varför är följande bildelement dåliga illustrationer av AI? Teemu Roos svarar.

En hjärna

Man tänker sig att intelligens finns i hjärnan, men tanken att AI skulle kunna bli lik mänsklig intelligens är vilseledande. AI är snarare ett verktyg, som en hammare eller fällkniv, som man kan använda på olika sätt.

Rymden

Rymden fjärmar tanken från vår egen livsmiljö och människor. Användningen av AI har oftast att göra med att göra människans liv lättare eller vår miljö bättre, inte den avlägsna rymden.

Robotar

Man kan ha en bild av en robot om nyheten handlar om roboten på bilden.

Blå färg

Blått har traditionellt associerats med maskiner och elektricitet. Blått är också en kylig färg. Den kombinationen fjärmar från den del av AI som berör människor, särskilt om den blåtonade bilden dessutom innehåller futuristiska fantasielement.

Strömkretsar, ljus

De här är traditionella nördillustrationer. De intresserar elingenjörer och läsare av Teknikens värld. Trots att jag arbetar inom teknologisektorn ser jag själv på AI ur ett annat perspektiv. Jag fascineras av algoritmerna och matematiken.