Öppen webbkurs om etiska aspekter av artificiell intelligens finns nu även på finska och svenska

Den öppna och kostnadsfria kursen Ethics of AI har utvecklats för att hjälpa oss förstå vad etiskt bruk av AI betyder och vad det kräver av samhället och individen. Kursen behandlar praktiska frågeställningar via samarbetsparternas erfarenheter.

Webbkursen Ethics of AI blir tillgänglig på finska och svenska den 23 november i samband med seminariet Tietopolitiikka (informationspolitik) vid Finansministeriet. Kursen vid Helsingfors universitet kan hjälpa den offentliga förvaltningen, företag och medborgare förstå vad det betyder att använda AI på ett etiskt sätt, och vad det kräver av samhället och individen. Kursen har utvecklats i samarbete med städerna Helsingfors, Amsterdam och London samt Finansministeriet.

Kursen behandlar frågor som uppstår när AI i allt större utsträckning används som stöd för beslutsfattning som berör medborgare: Vilka etiska synpunkter måste olika användare och utvecklare av AI-system ta i beaktande? Hurdana etiska fallgropar uppstår när man till exempel behandlar information om människors hälsa? Hur används våra uppgifter? Vem ansvarar för beslut som fattas av maskiner? Hur kan man använda ansiktsigenkänning etiskt?

Universitetslektor Anna-Mari Rusanen, som ansvarar för kursinnehållet, vill påminna oss om att etiken för algoritmer och intelligenta tekniker ännu inte är färdigt utformad, och att hela diskussionen om en samhällelig utvärdering av intelligenta tekniker ännu söker inriktning.

– Nya exempel på situationer som kräver etisk bedömning uppstår varje dag. Därför är det så viktigt att vi utvecklar principer för hur vi ska bedöma vilken användning av applikationerna som är godtagbar, säger Rusanen.

Rusanen är en vetenskapsfilosof som specialiserat sig på forskning i artificiell intelligens och kognition. Hon undersöker informationsbehandling i AI-system samt de etiska och samhälleliga följderna av utvecklingen inom AI.

– Inom AI-etik är det inte endast fråga om att bedöma om tekniken är etiskt acceptabel, ämnet har också utvidgats till frågor som berör politik, pengar och makt. Ju mera dessa blir en del av målsättningarna för artificiell intelligens, desto mera behöver vi föra diskussionen om utvecklingens inriktning, säger Rusanen i boken Älykäs huominen ("den intelligenta morgondagen") (Gaudeamus) som utkom på hösten 2021.

Exempel direkt ur praktiken

Webbkursen består av sju delar: definition av AI-etik, principerna för välvilja och icke-skadlighet, ansvarighet, transparens, mänskliga rättigheter, rättvisa och AI-etik i praktiken. Kapitlen innehåller läsavsnitt och uppgifter.Projektets samarbetsparter har erbjudit kursen praktiska exempel. Helsingfors stad bidrar med ett exempel som fokuserar på användningen av AI inom social- och hälsovården och hur stadsbornas hälsorisker kan förutses. I Finansministeriets exempel funderar man på användningen av rekommendationsalgoritmer för att erbjuda offentliga tjänster.Man behöver varken kunna koda eller vara specialist på IT för att kunna genomföra kursen Ethics of AI. För den som vill bekanta sig med grunderna i AI och hur AI påverkar våra liv rekommenderas även grundkursen Elements of AI som universitetet erbjuder kostnadsfritt på webben. I november vann Elements of AI det internationella designpriset German Design Award i kategorin Excellent Communications Design – Web (utmärkt kommunikationsdesign – webben).Det nya MOOC-centret vid Helsingfors universitet inledde sin verksamhet i början av 2021. Målsättningen med centret är att främja kontinuiteten och planmässigheten i den öppna webbundervisningen vid Helsingfors universitet. Finlands Undervisnings- och kulturministerium har svarat på den hotande kunskapsbristen med projekt där universiteten ger kompletterande utbildning i ICT via öppna webbkurser.