Den nya öppna webbkursen AI in Society (AI i samhället) granskar frågor och utmaningar med teknologin

Den nya webbkursen (Massive Open Online Course, MOOC) AI in Society, som skapats i samarbete med alliansen Una Europa, är ett svar till det ökande behovet av mera medvetenhet och insikter om AI bland allmänheten.

Medan data science och AI skapar många nya möjligheter inom alla dimensioner av vårt dagliga liv, ställer de också nya rättsliga, etiska och politiska utmaningar.

Una Europas MOOC-kurs AI in Society skapar en kritisk medvetenhet om grunderna i AI och tillhörande etiska frågor, samt all dess inverkan på olika sektorer av samhället, som lag och rättsvetenskap, hälsovård, och demokratisk delaktighet. Kursen granskar hur samhället kan hantera dessa frågor och hur den samhälleliga inverkan och relevanta värden kan beaktas då AI designas, tillämpas och tas i bruk.

Det finns inga förhandskrav för att delta i kursen, och den är ämnad för studeranden, tjänstemän (t.ex. inom EU och nationella myndigheter), politiker, (ICT-) företag, mjukvaruutvecklare, och allmänheten som är intresserad av hur AI kommer att påverka samhället.

– Vissa människor har fördomar mot AI-system. Bättre insikter om hur AI påverkar oss hjälper oss att aktivt möta de negativa verkningarna medan vi kan säkerställa att vi får ut de positiva möjligheterna, säger professor Jukka Nurminen från avdelningen för datavetenskap vid Helsingfors universitet.

Den mångvetenskapliga MOOC-kursen baserar sig på den senaste forskningen inom data science, AI och samhällsvetenskaper. Förutom den obligatoriska grunddelen kan studerandena välja valfria studiehelheter som passar in med deras intressen, behov och bakgrund. För att stöda valet av tilläggshelheter ger MOOC-kursen förslag på basen av bakgrund och annan information om studeranden.

Kursen kommer att starta den 2 juni 2022 under evenemanget Are you ready to live with AI? (är du redo att leva med AI?) som är öppet för allmänheten i Helsingfors och strömmas på nätet.

Programmet 

17.00-17.05: Välkomsttal, prorektor Kai Nordlund  

17.05-17.20: Demonstration och utställning över MOOC-kursen, professor och forskningsledare Jukka K. Nurminen

17.20-18.10: Diskussion: AI är överallt – en mångvetenskaplig behandling av AI (utkast)

Talare:  

  • Petri Ylikoski, professor vid fakulteten för samhällsvetenskaper, Helsingfors universitet
  • Alessandra Scagliarini, Professor of Veterinary Medicine at University of Bologna (Chair of Una Europa One Health Self-Steering Committee)
  • Jarmo Eskelinen, Director of the Data Driven Initiative, The University of Edinburgh  
  • Professor Eric Osei-Assibey, Associate professor of Economics and Dean of International Programs, University of Ghana  
  • Jaakko Kurhila, Direktör för digitalisering, Helsingfors universitet (moderator) 

18.10-19.00: Servering och mingel
 

 

Una Europas MOOC-kurs AI i samhället erbjuds av Helsingfors universitet i samarbete med University of Edinburgh och Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Una Europa är en allians mellan ledande europeiska universitet, av vilken Helsingfors universitet är medlem.

Kontaktuppgifter:

Una Europa Helsinki team una.europa@helsinki.fi
Professorn i datavetenskap Jukka K. Nurminen jukka.k.nurminen@helsinki.fi
Administration Laura Johansson laura.k.johansson@helsinki.fi

 

Kontaktuppgifter:

Una Europa Helsinki team una.europa@helsinki.fi
Professorn i datavetenskap Jukka K. Nurminen jukka.k.nurminen@helsinki.fi
Administration Laura Johansson laura.k.johansson@helsinki.fi