Uppfriskande perspektiv på kniviga hållbarhetsproblem – med sina avhandlingar ger studenter företag fart mot en grön framtid

HELSUS Co-Creation Lab erbjuder magisterstudenter och företag möjlighet att tillsammans lösa de största utmaningarna i vår tid. Resultatet är inspirerande insikter och nyttiga observationer, det vet Maiju Westergren och Jussi Uitto från energibolaget Helen.

Hur ska en hållbar och rättvis energiomställning genomföras? Frågan är långt ifrån enkel. Därför ville elbolaget Helen gärna ta möjligheten att fundera över ämnet tillsammans med Helsingfors universitets magisterstuderande i HELSUS Co-Creation Lab.

Studenternas observationer från olika vetenskapsområden behövs, eftersom företagen inte bör betrakta sin verksamhet endast ur en teknisk och ekonomisk synvinkel, anser Maiju Westergren som leder bolagets arbete kring ansvar och samhällsrelationer. 

– Vi vill förstå hur vi kan bidra till att våra kunder och intressegrupper upplever energiomställningen som rättvis.

Helen har långa traditioner i fråga om samarbete med HELSUS och företaget har också tidigare deltagit i Co-Creation Lab. Enligt Westergren erbjuder programmet företagen en möjlighet att knyta kontakter med framtidens experter och få tillgång till ny information.

I praktiken innebär samarbetet att studenter från olika vetenskapsområden i sina magisteravhandlingar angriper hållbarhetsproblem som företagen presenterar. Även om temat har fastställts på förhand, får avhandlingsskribenterna själva välja det exakta ämnet.

– Vår filosofi är att vi inte vill driva studenterna för mycket i någon särskild riktning, säger Jussi Uitto som är chef för Helens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Det är givande för en student när hens forskningsresultat används

En av studenterna som skrev sin avhandling i Helens grupp är Elisabeth Mäkiö. Mäkiö som studerar i magisterprogrammet för global hållbarhet blev intresserad av möjligheten att få lösa utmaningar i det verkliga livet. Särskilt fint tycker hon att det är att hennes avhandling inte står kvar i hyllan och samlar damm.

– Det finns en utomstående part som har makten att ta i bruk de lösningar som jag föreslagit.

Som ämne för sin forskning valde hon den planerade solparken i Träskända. Hon ville utreda hur medborgarna skulle kunna göra sina röster hörda i motsvarande projekt. Arbetet började med skissering av forskningsfrågor och fortsatte med sparring tillsammans med Helens representanter. I samma grupp fanns också andra studenter som Mäkiö fick kamratstöd av. Allt detta hjälpte att skapa en rytm i skrivandet av avhandlingen.

– Det var lätt att skriva in deadlines i kalendern för när saker och ting borde vara gjorda.

Företagen får ta en titt utanför sin egen bubbla

Förutom energiomställningen söker studenterna vid Co-Creation Lab i år också lösningar på andra organisationers utmaningar. Metsä Group ville höra framtida experters synpunkter på hur skogsindustrin kan främja hållbarheten.

– Som företag har det varit lätt att vara med i processen. Ämnena för avhandlingarna intresserar flera personer runtom Metsä Group, och med hjälp av de färdiga arbetena kan vi förmedla ny information och förståelse i stor skala inom vårt företag, beskriver Katariina Kemppainen, direktör med ansvar för bolagets forskning och utveckling.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM sökte lösningar på kvävecykeln i städerna och fick nya perspektiv på sina data till exempel från humanistisk forskning, säger Aninka Urho, miljöexpert vid samkommunen.

Valmet å sin sida ville tillsammans med studenterna fundera på vilka slags maskiner som behövs i framtiden.

– Hållbar utveckling är ett av fokusområdena för vårt företag. Via Co-Creation Lab ville vi få nya tankar från sådana aktörer som vi inte vanligtvis arbetar med, säger bolagets produktutvecklingschef Heikki Kettunen.

Det lönar sig att göra iakttagelserna i magisteravhandlingen tillgängliga för hela organisationen

För vem passar Co-Creation Lab? Mäkiö rekommenderar deltagande särskilt för studenter som inte ännu har slagit fast ämnet för sin magisteravhandling och har ett brett intresse för olika frågor.

– För dem som kommer från en annan bransch än hållbarhetsvetenskaper är detta en verkligt fin möjlighet att utvidga sin kompetens.

Uitto och Westergren anser att det är viktigt att företagen som deltar reserverar tillräckligt med tid för att stödja studenterna. Det lönar sig också att satsa på att de iakttagelser som görs i avhandlingarna kanaliseras till organisationens olika enheter och kan användas i utvecklingen av affärsverksamheten.

– Slutresultatet ska inte vara att det skrivs fem magisteravhandlingar och att någon läser igenom dem. Det är bra att verkligen tillämpa iakttagelserna i företagets verksamhet, påminner Uitto.

Han och Westergren rekommenderar deltagande i Co-Creation Lab också för andra företag. De tycker att det mest givande är att få inspireras av studenternas idéer och se på världen med nya ögon. När ett abstrakt tema slipas till en insiktsfull magisteravhandling får företaget intressanta perspektiv utanför sin egen bubbla.

– Det är mycket uppfriskande, konstaterar Westergren.

Företag – är du intresserad av att delta i hållbarhetsutmaningen?

Nästa HELSUS Co-Creation Lab genomförs i början av 2024.  Vi skickar gärna en broschyr och berättar mer för intresserade partner. Ta kontakt på helsus@helsinki.fi. Mer information också på  webbplatsen för HELSUS Co-Creation Lab

Vad är Co-Creation Lab?
  • I HELSUS Co-Creation Lab angriper magisterstuderande hållbarhetsutmaningar som presenteras av samarbetspartner och skriver sin magisteravhandling om ett ämne som utvecklats under processen. Syftet är att sammanföra verkliga hållbarhetsproblem och framtida experter.

     
  • HELSUS Co-Creation Lab är en guidad process: under de fyra första mötena utvecklas ett forskningsämne, forskningsfrågor och metoder. Efter detta gör magisterstuderandena individuellt forskningsarbete. Vid de två sista mötena ligger fokus på tolkning av materialet och forskningsresultaten presenteras tillsammans med partnerna.

     
  • HELSUS Co-Creation Lab ersätter inte de traditionella avhandlingsseminarierna, utan kompletterar dem.  

     
  • Samarbetspartnerna kan vara företag både inom den offentliga och den tredje sektorn. Partnerna under läsåret 2022–2023 var Helen, Valmet, Metsä Group, Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Helsingfors universitet.