En vit rock och en bättre värld

Zhong-qing Jiang drömde om att arbeta som läkare i Kina, men kom till Finland där han studerade livsmedelsvetenskap och uppfann baljhavre.

Zhong-qing Jiang växte upp provinsen Anhuin i östra Kina. Enligt kinesiska mått är han en småstadspojke: staden Anqing där han föddes har endast 6–7 miljoner invånare.

– Min släkt ville att jag skulle bli läkare och det var också min dröm att jag en dag skulle kunna rädda människoliv, berättar Jiang.

Han klarade dock inte av inträdesprovet till utbildningen i medicin och kom så lite av en slump in på livsmedelsvetenskaper.

– Åtminstone fick jag en vit rock, säger Jiang med ett leende.

– Och som expert på livsmedelsvetenskap kan jag också göra mitt bästa för mänskligheten. Vad vi äter och hur maten produceras har en ganska stor betydelse om vi vill hejda klimatförändringen.

Forskaren som undersöker växtproteiner

Jiang arbetar för en bättre framtid genom att undersöka och produktifiera bondbönor och favabönor.

– Jag vill gärna bidra till att vi börjar äta mera växtproteiner. Jag vill producera näringsrik mat som smakar gott och som främjar hållbar utveckling.

Jiang har lyckats utmärkt med att förverkliga sina mål. Han var med och grundade företaget Gold&Green och utvecklade produkten baljhavre  tillsammans med Maija Itkonen, som kom på idén, och forskaren Reetta Kivelä.

Vegetarisk mat är inte automatiskt miljövänlig, påpekar Jiang.

– Glasnudlar som är populära i Asien är ett horrorexempel på hur en produkt i värsta fall kan vara näringsfattig och samtidigt smutsa ner miljön. Först tvättas nudlarna för att avlägsna proteinerna, varefter proteinerna släpps ut i vattendrag där de orsakar eutrofiering.

Vi måste se på matproduktionen och produktionstekniken med nya ögon och undersöka processen som helhet, säger Jiang.

– Det här breda tankesättet är en fin trend inom livsmedelsvetenskapen vid Helsingfors universitet. Tuula Sontag-Strohm som handleder min doktorsavhandling är till exempel mycket bra på att överblicka stora helheter.

Att komma till Finland och bli företagare

Till Finland kom Jiang första gången 2008 som utbytesstudent, och här har han stannat sedan dess. 

Efter året som utbytesstudent blev han Reetta Kiveläs forskningsassistent, läste till magister och om allting går enligt planerna kommer han att i år disputera för doktorsgraden med en avhandling om bondbönors smak och konsistens.

– Jag sökte aldrig in till något annat universitet. Jag skattar mig lycklig och är tacksam över att ha fått studera och förvärva min yrkeskunnighet just här.

– Lärarna och handledarna vid Helsingfors universitet är duktiga och jag har fått medverka i fantastiska forskningsgrupper. Det förvånar mig inte alls att ämnet livsmedelsvetenskap vid Helsingfors universitet rankas som ett av världens bästa.

Sedan 2015 arbetar han på heltid som Gold&Greens huvudforskare och utvecklar nu nya produkter. Jiang säger sig trivas bra i Finland.

– Finland är ett trivsamt och lugnt land. Det är lätt att koncentrera sig på forskning här. I samband med studierna träffade jag också min fru som har rötter i Kina, och hon trivs liksom jag här och har också hittat meningsfullt arbete. Vi har rotat oss bra i Finland.

Bli med­lem i Helsing­fors uni­ver­si­tets alumn­ge­men­skap

Alla tidigare examens- och utbytesstuderande samt anställda vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 30 000.

Bli medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap

Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets alumnservice.

Bekanta dig med alumnservice