”De erfarenheter jag förvärvat inom alumnnätverket har gett krafter”

För Kaisa Pääskyharju, som arbetar med utvecklingsuppgifter inom ett företag, utgör universitetets alumnnätverk en bas där hon får diskutera och utvecklas tillsammans med olika människor.

Kaisa Pääskyharju gick med i Helsingfors universitets alumnnätverk redan under studietiden. Att gå med i verksamheten kändes som en självklarhet genast från början.

– För mig är det viktigt att jag har studerat vid Helsingfors universitet och jag värdesätter det som universitetet har gett mig, säger Pääskyharju som fick sin pedagogie magisterexamen år 2019.

Även efter att ha övergått till arbetslivet känns alumnnätverket fortfarande som ett ställe hon känner tillhörighet till.

– Det bästa med att vara alumn är känslan av samhörighet. Jag är gärna medlem i en grupp som uppskattar kunskap som producerats genom vetenskaplig forskning, säger Pääskyharju som arbetar med uppgifter för utveckling av lärande- och ledarskapskulturen inom ett kommersiellt företag.

– Genom verksamheten har jag lärt känna inte bara människor som är viktiga med tanke på arbetslivet, utan också bra personer som har blivit mina vänner. Det ger mig mycket krafter att vara med i en grupp där jag både får ge och ta.

Verktygslåda att stödja sig på

Genom att bli alumn har Kaisa Pääskyharju fått tillgång till en verktygslåda vars innehåll alltid erbjuder något som passar den egna livssituationen eller arbetsbehoven.

– Helsingfors universitets alumner erbjuds en stor mängd intressant innehåll, såsom olika temadagar och föreläsningar. Avgiftsfritt dessutom. Många utbildningar är avgiftsbelagda, så det här är en fantastisk fördel, säger Pääskyharju.

Pääskyharju har själv goda erfarenheter till exempel av den verksamhet som bedrivs av nätverket Think & Lead som delar med sig av råd och lärdomar gällande ledarskap.

– Nätverkets evenemang är viktiga, eftersom de erbjuder en möjlighet att tala med och få tips av anställda inom olika organisationer och branscher.  Jag anser att evenemangen utgör ett extremt gott exempel på en plattform som universitetet kan erbjuda de utexaminerade efter studierna.

När Pääskyharju funderade över riktningen av sin egen karriär deltog hon i workshopserien Think Forward om att designa sin karriär.

– Som generalist kan jag allt möjligt och är intresserad av allt möjligt. Jag hade arbetat redan en tid men kände att jag vill precisera riktningen för min karriär. Det kan vara knepigt att fundera över sådant ensam.

Workshoppen hjälpte mig att få ett grepp om min egen kompetens och vilka karriärmöjligheter kompetensen medför med hjälp av verktyg för tjänstedesign.

Pääskyharju ser universitetets alumnnätverk som en skattkammare som alla borde känna till.

– Alumnverksamheten är ett otroligt bra kontinuum av universitetet. Genom verksamheten kan du hålla dig ajour och skapa nätverk över yrkesgränserna.

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet?

Som medlem i universitetets alumnnätverk får du värdefullt stöd, kunskap och kontakter för ditt arbetsliv. Du kan dela din kompetens med andra och lära dig mer om intressanta ämnen. Eller så kan du till exempel bli mentor åt en examinand.  Läs mer om fördelarna med alumnnätverket och gratis bli medlem.