Think & Lead – ledarskapsnätverk för alumner

Think & Lead är ett program för dig som vill avancera i din karriär från expertuppdrag till ledarskap, eller för dig som vill utveckla dina chefsfärdigheter. Programmet är ett tillfälle för dig att dela med dig av dina egna erfarenheter, lära dig och få stöd av andra alumner och få nya perspektiv på ledarskap i synnerhet från den akademiska forskningen och företagsvärlden.
Tidigare tillställningar

Läs mer om kommande och tidigare Think & Lead -evenemang på finska.

1.12.2022 En tillräckligt bra karriär?

Hur drar man gränser för arbete? Hur kan man identifiera tillräckligt bra i sitt eget arbete? Hur undviker man trötthet och upprätthåller sin egen ork?

Alumni vid Helsingfors universitet (VTM), dataförfattare och arbetslivstränare, tidigare kreativ ledare och kommunikationskonsult Aurora Airaskorpi var förmiddagens initiator och diskuterade med oss

21.9.2022 Hybridhot

På Think & Lead -morgonen fick vi höra synpunkter på hybridhot och deras konsekvenser för samhället och olika aktörer. Dessutom diskuterade vi hur man själv kan beakta temafrågorna i sin egen omvärld och på sina arbetsplatser. Vilken roll har ledningen och vad krävs för tillräcklig beredskap och resiliens?

Alumni vid Helsingfors universitet, VTM Markus Kokko, som är kommunikationsdirektör i The European Centre of Excellence for countering Hybrid Threats (Hybrid COE), var morgonens initiator och diskuterade med oss.

17.5.2022 En mänskligt hållbar ornisationskultur

Förmiddagens föregångare var alumnen vid HU, Kaisa Muilu

23.9.2021 Think & Lead: Coachande ledarskap

Förmiddagens föregångare var alumnen vid HU, Roberto D'Abrosca.

3.3.2021 Tjänstedesign som direktörens verktyg

På Think & Lead förmiddagen stimulerade vi diskussionen om rollen som tjänstedesign har med take på ledarskapet. Hur kan organisationens versamhetet stödjas fenom tjänstedesign? Förmiddagens föregångare var alumnen vid Helsingfors universitet, verkställande direktör Jesse Maula

26.11.2020 Ledarskap och dess betyldelse vid krissituationer

På think & Lead-morgonen stimulerade vi diskussionen om vilken betydelse ledarskap har i en krissituation. Och hur ledarskapet utformas under exceptionella omständigheter. Förmiddagen inleddes och diskuterades med oss av alumnerna vid Helsingfors universitet, specialsakkunnig Miira Heiniö (Arbetshälsoinstitutet) och kommissarie Asko Sartanen (polisinrättningen i Östra Nyland). Vi kunde under deras ledning diskutera hur man bäst kan beakta undantagsförhållanden, en utmanande förändringssituation och anpassa våra egna åtgärder till krissituationen.

30.9.2020 Självstyrning och arbetshälsa

Vilka slags förväntningar har de olika parterna i arbetslivet på självstyrning? Och hur påverkar självstyrningen arbetshälsan? Vi diskuterade detta med våra alumner Miia Savaspuro (Miltton Sparks) och Hannakaisa Länsisalmi (Andelsbanken).

19.2.2020 Millennialer i arbetslivet 

Vi diskuterade bland annat betydelsefullt arbete och beaktande av olika slags anställda i den strategiska verksamheten. I diskussionen deltog alumn Franz Mittler, som fungerat som stöd för det strategiska utvecklingsarbetet hos ett flertal företag, och Krista Laitila från Helsingfors universitets program för studentinflytande Future Fellow. 

11.12.2019 Leading diverse and multicultural teams

Vid det engelskspråkiga evenemanget ledde alumnerna Malin Gustavsson (Ekvalita, CEO, Gender equality and diversity expert) och Kirsti Kujanpää (Vice President, Suomen Rauhanturvaliitto) en diskussion om mångkulturell arbetsmiljö.

18.9.2019 Hållbart ledarskap

Vi diskuterade hur vi själva kan påverka verksamhetens hållbarhet i vårt eget arbete och vår arbetsgemenskap. Deltog gjorde vår alumn, ledande coach hos Ilmarinen Katja Atsar

16.5.2019 Globala arbetslivsfärdigheter

Workshoppen förverkligades i samarbete med dLearn. 

16.4.2019 Betydelsen av förtroende och interaktion för ledarskap

Deltog gjorde alumnen Riitta Hyppänen

26.2.2019 Artificiell intelligens och ledarskap

I anslutning till temat för alumndagen diskuterade vi betydelsen av utvecklingen av artificiell intelligens för ledarskap. I tillställningen deltog verkställande direktör för AI-bolaget Silo.ai Tero Ojanperä, som blev känd som direktör för Nokias teknologi- och serviceverksamhet, samt akademiforskare och biträdande professor Arto Klami vid Helsingfors universitet. 

3.10.2018 Ledarskap i digiåldern

Vi fördjupade oss i den digitala tidsålderns krav på ledarskap och förändring av ledarskapssätt. Deltog gjorde alumnerna Pirkko Aminoff (företagare, grundare av Mind Avenue Oy) och Krista Pahkin (direktör, Arbetshälsoinstitutet).

#thinkandlead

Läs också om andra alumnevenemang.