Alumnföreningen vid Helsingfors universitet rf och Helsingfors universitet har undertecknat ett nytt samarbetsavtal

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet rf och Helsingfors universitet har under det senaste utarbetat en ny samarbetsmodell. Nu har universitetet och Alumnföreningen undertecknat ett avtal som skapar en grund för det nya samarbetet. Syftet med den nya modellen är att förtydliga universitetets alumnverksamhet som helhet, och den baserar sig på universitetets strategiska mål. Alumnföreningen är även i fortsättningen en självständig förening.

Alumnerna är viktiga för universitetet, eftersom de tillsammans skapar ett nätverk med stor genomslagskraft i Finland och ute i världen. Kontakten till alumnerna och det samarbete som uppstår via denna kontakt är en central del av universitetets samverkan med samhället. Därför vill Helsingfors universitet och Alumnföreningen erbjuda alumnerna åskådliga och mångsidiga sätt att hålla kontakten med sitt hemuniversitet.

Alumnverksamheten började redan för 27 år sedan, när aktiva alumner grundade Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, en mötesplats för det vetenskapliga och det praktiska. I dag har föreningen 7 600 medlemmar. Föreningen arbetar aktivt för studenternas bästa, utnämner årligen Årets alumn och ordnar över 50 olika kulturella, vetenskapliga och lärorika evenemang per år.  Syftet med föreningen är att upprätthålla kontakterna bland universitetets forna studenter samt deras kontakter med universitetet, stödja universitetets målsättningar och stärka den akademiska andan i Helsingfors.

Helsingfors universitets egen alumnverksamhet erbjuder alla 200 000 alumner ett avgiftsfritt och smidigt sätt att hålla kontakten med sitt hemuniversitet. I våras fick alumnverksamheten en ny look och universitetets egen alumngemenskap fick namnet Helsinki Alumni. Över 33 000 alumner har redan gått med i nätverket, som är det största expertnätverket i Finland. Universitetets alumnverksamhet erbjuder alumnerna bland annat mångsidiga tjänster för kontinuerligt lärande och nätverkande. Som medlemmar i gemenskapen får alumnerna dessutom en möjlighet att påverka och dela med sig av sin kompetens för universitetets bästa.

Syftet med det nya avtalet mellan Alumnföreningen och universitetet är att öka och åskådliggöra samarbetet mellan Alumnföreningen och Helsinki Alumni-gemenskapen. Utgående från avtalet börjar föreningen och universitetet nu begrunda praktiska åtgärder som kunde vidareutveckla och berika alumnverksamheten.  Både Helsinki Alumni-gemenskapen och Alumnföreningen är öppna för alla alumner. De kompletterar varandra med intressant program och verksamhet.

Mer information

Helsingfors universitet, chef för samhällsrelationer Pia Dolivo (pia.dolivo@helsinki.fi, 050-595 1209)

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet, styrelsens förhandlingsgrupp (alumniyhdistys@helsinki.fi, 029 412 4494)