Alumnen Veera Sylvius väg från fysiker till verkställande direktör

Man måste våga söka efter och acceptera sina egna styrkor, och inte med våld ta sig för något som kanske andra sätter värde på, säger Veera Sylvius, alumn vid Helsingfors universitet.

År 1994 vägde Veera Sylvius mellan olika utbildningar. Litteraturvetenskap och musikvetenskap intresserade mig, men valet föll på teoretisk fysik.

– Jag tyckte om att fysiken har tydliga regler och formler och inget diffust – eller åtminstone var det vad jag trodde i början, säger Sylvius med ett leende.

– Det första studieåret var spännande. Einsteins arbete och den krökta rumtiden förklarades begripligt, erinrar sig Sylvius.

– Följande år kom som en kalldusch, då blev det verkligen hårt jobb! Tack och lov fann jag tid också för studentaktiviteter. Limes ry blev ett viktigt andningshål och gav mig vänner för livet.

Mellan Jorden och Solen

När Sylvius bedrev sina laudaturstudier i slutet av 1990-talet, inrättades en professur i rymdfysik vid institutionen för fysik. Medan astronomin skådar långt in i galaxerna, utforskar rymdfysiken det som sker mellan jorden och solen, såsom rymdväder och magnetiska stormar.

Sylvius beslutade sig för att pröva på ämnet och tenterade grunderna.

– Efter tentamen fick jag ett personligt e-postmeddelande från professor Hannu Koskinen, som välkomnade mig till studier i rymdfysik. Tentamen hade gått riktigt bra.

Den nyligen pensionerade Hannu Koskinen var en lärare utan like, säger Sylvius berömmande.

– Hannu var sannerligen inte någon som i tysthet ritade formler på tavlan, utan han tog verkligen oss studerande under sina vingar. Man kunde alltid diskutera med honom och ställa frågor om det var något man funderade över.

Sökandet efter sig själv

Efter att hon utexaminerats märkte Sylvius att arbetet som introvert forskare inte låg för henne.

– Med åldern har jag insett att allt helt enkelt inte passar alla. Man måste våga söka efter och acceptera sina egna styrkor, och inte med våld ta sig för något som kanske andra sätter värde på.

– Vid fysiken uppskattades ännu i början av 2000-talet akademisk forskning betydligt högre än till exempel en karriär inom industrin.

Sylvius hade upptäckt att hennes styrka framför allt låg i hennes ledaregenskaper.

– Jag njuter av att få kommunicera med människor. Jag vill leda, utveckla och driva saker framåt, få det att hända, säger Sylvius.

Under sin mammaledighet avlade Sylvius studierna för pedagogisk behörighet som lärare.

– Undervisningen i pedagogik vid HU höll mycket hög klass och studierna gav mig dessutom mycket i fråga om ledarskapsfärdigheter. Det är viktigt att förstå, både när man undervisar och när man leder, hur en annan ser, tänker och förstår saker, förklarar Sylvius.

VD och delägare

I trettioårsåldern hamnade Sylvius i företaget Space Systems Finland, där hon arbetade med att koda mjukvara till satellitutrustning. Det kändes inte som drömjobbet, och Sylvius började fundera på hur hon kunde arbeta sig upp till ett chefsjobb.

Lösningen? Hon tog helt sonika upp saken med den dåvarande VD:n och bad om att bli befordrad. Alldeles genast öppnade sig inte någon chefspost, men genom sin envishet fick Sylvius företaget att bekosta en företagsekonomisk MBA-examen åt henne. Hon togs också in i företagets säljteam och ledningsgrupp.

Några år senare lämnade VD:n företaget av andra skäl, och till sin förvåning tillfrågades Sylvius om hon vill ta över posten. Hennes fallenhet för arbetet hade uppenbarligen noterats.

– Det här var 2010. Snart kom ägarna med en ytterligare överraskning när de lade ut företaget till försäljning.

Tillsammans med två kollegor tog Sylvius risken och köpte det. Hon var nu VD och delägare för SSF.

– Vi hade ju inget att förlora. Till all lycka har det kommit väl igång!

”Underskatta inte dig själv!”

SSF, som grundades på 1980-talet, utvecklar fortfarande satellitmjukvara och utvinner de data som programmen producerar. Rymdarbetet är i dagsläget ändå bara ett av företagets verksamhetsområden.

– Vi lade märke till att vi också kan utnyttja vår toppkompetens inom andra industribranscher. Därför är vi nu ett mjukvaruföretag som utvecklar mjukvara och dataanalys för industrier där det krävs mycket hög tillförlitlighet, exempelvis för kärnkraft, järnvägstrafik och medicinsk utrustning.

SSF är ett av de företag som behöver proffs med universitetsexamen och teoretisk kunskap på toppnivå.

– Universitetet producerar omistliga proffs för oss och liknande företag. Världen blir mer och mer invecklad, och det behövs hela tiden fler som förstår och kan hantera allt komplexare problem.

Sylvius budskap till alla som tvivlar på sin förmåga är uppmuntrande.

– Särskilt många unga kvinnor tvivlar på sig själva och sina färdigheter. Kom ihåg att andra inte är märkvärdigare eller skickligare än du. Hitta det område du är bäst på och låt dig inte slukas upp av strukturerna – skaffa dig det du vill ha!

Bli med­lem i Helsing­fors uni­ver­si­tets alumn­ge­men­skap

Alla tidigare examens- och utbytesstuderande samt anställda vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 30 000.

Bli medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap

Håll dig à jour med hjälp av vetenskapsnyheter, nätverka på alumnevenemangen och fördjupa dina kunskaper genom fortbildning. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets alumnservice.

Bekanta dig med alumnservice