Målet med tilläggsutbildningssystemet är att säkerställa specialkompetensen inom specialiteterna som utgår från hälsoservicesystemets (arbetsgivarens) behov. Inom vissa specialiteter riktar sig behoven enbart mot universitetssjukhus och inom andra specialiteter är det fråga om mer omfattande specialkompetens än dem som universitetssjukhuset behöver. Tilläggsutbildningen kan påbörjas efter genomförd specialistläkarutbildning. Utbildningen omfattar tjänstgöring i praktiken, teoretisk utbildning i kursform och förhör.