Tilläggs­ut­bild­ning för spe­ci­a­lis­ter

Målet med tilläggsutbildningen är att trygga tillgången till kompetens i olika specialiteter utgående från hälsovårdssystemets (arbetsgivarnas) behov. Inom vissa specialiteter riktas behoven endast till universitetssjukhusen, medan det inom vissa specialiteter finns användning för specialkompetens på ett bredare område. Du kan inleda tilläggsutbildningen efter att du har genomfört specialistläkarutbildningen.

Målet med tilläggsutbildningen är att trygga tillgången till kompetens i olika specialiteter utgående från hälsovårdssystemets (arbetsgivarnas) behov. Inom vissa specialiteter riktas behoven endast till universitetssjukhusen, medan det inom vissa specialiteter finns användning för specialkompetens på ett bredare område. Du kan inleda tilläggsutbildningen efter att du har genomfört specialistläkarutbildningen. Utbildningen innehåller praktisk tjänstgöring, kursformad teoretisk utbildning och ett förhör.

Ansök om studierätt

Specialistläkare som har en utbildningsplan gjord av den ansvariga för utbildningen kan registreras till tilläggsutbildningsprogrammet vid fakulteten. Registreringen görs med en e-blankett.

Anvisningar för ansökan om studierätt och ansökningstider finns på den riksomfattande webbplatsen för yrkesinriktad påbyggnadsutbildning i medicin på finska.

När utbildningen har slutförts utfärdar Medicinska fakulteten ett intyg där de nationellt godkända kraven för och genomförandet av tilläggsutbildningsprogrammet framgår. För att få intyget ska den som genomfört tilläggsutbildning fylla i en blankett för intygsansökan.

Utöver de tilläggsutbildningsprogram som erbjuds vid fakulteten har också Läkarförbundet ett system för specialkompetens. Ytterligare information finns på förbundets webbplats (på finska).