Tilläggs­ut­bild­ning för spe­ci­a­lis­ter
Tyvärr är innehållet endast på finska för tillfället. Vi kommer att lägga till översättningarna snart. Vi beklagar situationen.

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelu-järjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityis-osaamisesta. Lisäkoulutuksen voi aloittaa erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutukseen kuuluu alan käytännön palvelu, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja kuulustelu.

Lisätietoa koulutusohjelmista, vaatimuksista, kuulustelu ja tarvittavat lomakkeet löydät lääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen valtakunnallisilta sivuilta.

Lisätietoja: meilahti-specialist@helsinki.fi 

Opintopalveluiden yhteystiedot

Opinto-oikeuden hakeminen

Tiedekunnassa lisäkoulutusohjelmaan rekisteröidään erikoislääkäri, jolle koulutuksen vastuuhenkilö on tehnyt koulutussuunnitelman. Rekisteröityminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Vuo­den 2021 ha­kua­jat ja opin­to-oi­keu­den myön­tä­mi­nen ilmoitetaan myöhemmin.

 

Ohjeet opinto-oikeuden hakemiseen ja hakuajat lääketieteen ammatillisen jatkokoulutuksen valtakunnallisilta sivuilta.

 

Kun koulutus on suoritettu loppuun, Lääketieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen, josta ilmenee valtakunnallisesti hyväksytyt lisäkoulutusohjelman vaatimukset ja toteutuminen. Todistuksen saamista varten lisäkoulutuksen suorittajan tulee täyttää todistushakemuslomake.

Lisätiedotmeilahti-specialist@helsinki.fipuhelinneuvonnan ja asiakaspalvelupisteen aukioloajat

Tiedekunnan tarjoamien lisäkoulutusohjelmien lisäksi Lääkäriliitossa on erityispätevyysjärjestelmä, josta saat lisätietoja liiton omilta sivuilta.