Specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

Helsingfors universitet har 50 specialistläkarutbildningar och 10 specialisttandläkarutbildningar. Antalet specialiteter och deras benämningar fastställs i den lagstiftning som gäller specialiseringsutbildning.
Anvisningar

Hur du söker till utbildningen

Genomförande av utbildningen

Riksomfattande förhör

I specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen ingår ett riksomfattande förhör enligt specialitet, som koordineras av Åbo universitet.

Det riksomfattande specialistläkarförhörets webbplats (på finska) finns här.

    Statistik

    Riksomfattande statistik om utexaminerade specialistläkare och specialisttandläkare finns på den riksomfattande webbplatsen på finska.